grond bouw bron: pixabay, free domain door lilaoyou (bron: Pixabay)

Onderhoudsbeurt voor het grondbeleid

6 oktober 2017

1 minuut

Het grondbeleid functioneert in Nederland heel behoorlijk, constateert Friso de Zeeuw in een essay voor de Raad voor de financiële verhoudingen. Daarom moet niet alles op de schop, maar kunnen we volstaan met een onderhoudsbeurt. Na de kater van de crisis, bespeurt hij een - nu nog bescheiden - revival van het gemeentelijk actief grondbeleid. Als het om faciliterend grondbeleid gaat, tonen zowel gemeenten als private partijen zich dik tevreden met de huidige methode van kostenverhaal via anterieure overeenkomsten. Het verdient aanbeveling de huidige contractvrijheid te handhaven. Het maakt maatwerk mogelijk, toegesneden op de specifieke situatie. Het exploitatieplan moet wel eenvoudiger.


Cover: ‘grond bouw bron: pixabay, free domain’ door lilaoyou (bron: Pixabay) onder CC0 1.0, uitsnede van origineel


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023

Collage terras door Theo Brouwer (bron: Glamourmanifest / ZO!City)

Gebiedstransformatie #3: het ontwerp als incrementele en gezamenlijke strategie

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 3: het strategisch ontwerp.

Uitgelicht
Analyse

20 september 2023