Thumb_retail winkels_0_667px

Ondernemers internethandel willen duidelijkheid over keuze vestigingslocatie

26 april 2013

2 minuten

Nieuws
Internethandel is in opkomst en groeit de komende jaren nog fors verder. Veel ondernemers lopen tegen het probleem aan dat onduidelijk is waar zij in een gemeente hun bedrijf kunnen vestigen. Gemeenten worstelen ook met dit relatief nieuwe verschijnsel en weten niet hoe internethandel in hun bestemmingsplannen te regelen. Deze onduidelijkheid belemmert (startende) internet-ondernemers in het verder ontwikkelen van hun bedrijf. Daarom heeft de Kamer van Koophandel (KvK) de opdracht gegeven aan Bureau Ruimtelijke Ordening (BRO) om een brochure over internethandel te maken.

Met rechterlijke uitspraken en praktijkvoorbeelden maakt de brochure duidelijk wat internethandel is, welke vormen er zijn en hoe dit geregeld kan worden in beleid en bestemmingsplannen. Het geeft via een helder stappenplan een beeld van de verschillende vormen van internethandel. Zo komen termen terug als webwinkel, internetwinkel en webshop, met daarbij concreet aangegeven hoe deze vormen van internethandel in te passen zijn in gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen.

De brochure is 24 april 2013 door Wijnand Jongen (Thuiswinkel.org) in ontvangst genomen uit handen van Gaston Crolla (KvK). "Het aantal webwinkels groeide afgelopen jaren flink. In de praktijk is het beleid van gemeenten nog niet ingericht op deze nieuwe vorm van ondernemerschap. De brochure helpt gemeenten hun beleid ‘internethandelproof’ te maken en vergroot daarmee de mogelijkheden voor internethandel," lichtte Gaston Crolla toe.

Leden van Thuiswinkel.org verdienen hun geld met het online verkopen. “Het is goed dat deze brochure aan gemeenten duidelijkheid geeft hoe met webwinkels om te gaan. In een aantal gevallen in de afgelopen jaren, wist men niet hoe webwinkels ruimtelijk in te passen. Wat onrust gaf. Tegelijkertijd geeft het online-ondernemers houvast,” aldus Wijnand Jongen. “Wij hopen dat deze brochure een einde maakt aan die onduidelijkheid en waarderen daarmee het initiatief.”

Groei internetwinkels

In 2008 bestond van de totale detailhandel nog 94,2% uit fysieke winkels en 5,8% uit webwinkels. In 2013 is het percentage fysieke winkels met 8,2% afgenomen en ten gunste van het aandeel webwinkels. De periode 2010-2011 liet een explosieve groei van internetwinkels zien, maar nog steeds groeit dit aantal jaarlijks met 7% (zie bijlage).Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022