Thumb_retail winkels_0_667px

Ondernemers internethandel willen duidelijkheid over keuze vestigingslocatie

26 april 2013

2 minuten

Nieuws Internethandel is in opkomst en groeit de komende jaren nog fors verder. Veel ondernemers lopen tegen het probleem aan dat onduidelijk is waar zij in een gemeente hun bedrijf kunnen vestigen. Gemeenten worstelen ook met dit relatief nieuwe verschijnsel en weten niet hoe internethandel in hun bestemmingsplannen te regelen. Deze onduidelijkheid belemmert (startende) internet-ondernemers in het verder ontwikkelen van hun bedrijf. Daarom heeft de Kamer van Koophandel (KvK) de opdracht gegeven aan Bureau Ruimtelijke Ordening (BRO) om een brochure over internethandel te maken.

Met rechterlijke uitspraken en praktijkvoorbeelden maakt de brochure duidelijk wat internethandel is, welke vormen er zijn en hoe dit geregeld kan worden in beleid en bestemmingsplannen. Het geeft via een helder stappenplan een beeld van de verschillende vormen van internethandel. Zo komen termen terug als webwinkel, internetwinkel en webshop, met daarbij concreet aangegeven hoe deze vormen van internethandel in te passen zijn in gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen.

De brochure is 24 april 2013 door Wijnand Jongen (Thuiswinkel.org) in ontvangst genomen uit handen van Gaston Crolla (KvK). "Het aantal webwinkels groeide afgelopen jaren flink. In de praktijk is het beleid van gemeenten nog niet ingericht op deze nieuwe vorm van ondernemerschap. De brochure helpt gemeenten hun beleid ‘internethandelproof’ te maken en vergroot daarmee de mogelijkheden voor internethandel," lichtte Gaston Crolla toe.

Leden van Thuiswinkel.org verdienen hun geld met het online verkopen. “Het is goed dat deze brochure aan gemeenten duidelijkheid geeft hoe met webwinkels om te gaan. In een aantal gevallen in de afgelopen jaren, wist men niet hoe webwinkels ruimtelijk in te passen. Wat onrust gaf. Tegelijkertijd geeft het online-ondernemers houvast,” aldus Wijnand Jongen. “Wij hopen dat deze brochure een einde maakt aan die onduidelijkheid en waarderen daarmee het initiatief.”

Groei internetwinkels

In 2008 bestond van de totale detailhandel nog 94,2% uit fysieke winkels en 5,8% uit webwinkels. In 2013 is het percentage fysieke winkels met 8,2% afgenomen en ten gunste van het aandeel webwinkels. De periode 2010-2011 liet een explosieve groei van internetwinkels zien, maar nog steeds groeit dit aantal jaarlijks met 7% (zie bijlage).


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024