Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Onderstroom gaat bovenstroom worden

30 maart 2012

2 minuten

Verslag “Neemt renovatie en transformatie de dominante plaats van nieuwbouw over? Is er voldoende kennis op dit gebied? Wat zijn de belemmeringen, en wat zouden we hieraan kunnen doen?” Met deze vragen organiseerden het Nationaal Renovatie Platform en Building Business vorige maand zes rondetafelgesprekken in het land met opdrachtgevers, ontwerpers en andere betrokkenen. De conclusie: breed wordt de opvatting gedeeld dat de aanpak van het bestaande de komende jaren de boventoon zal gaan voeren. Tegelijkertijd worden er ook kritische kanttekeningen door de deelnemers geplaatst: lang nog niet bij iedereen zit de urgentie tussen de oren. En in termen van kennis en wet- en regelgeving is er ook nog een wereld te winnen. Een impressie aan de hand van een anderhalf dozijn observaties.

De Nationale Renovatieprijs (NRP) werd vijfentwintig jaar geleden in het leven geroepen, door forerunners als Hubert Jan Henket, André Thomsen en Jan Schaefer. Onder leiding van de nieuwe voorzitter en oud­Stadgenoot directeur Frank Bijdendijk maakt het NRP – nu Nationaal Renovatie Platform geheten – een forse metamorfose door. Het NRP houdt zich tegenwoordig bezig met renovatie (levensduurverlenging) en transformatie (levensduurverlenging én functieverandering) van gebouwen en gebieden. Geconstateerd werd, zo gaf Bijdendijk bij het begin van de gesprekken aan, dat het belang hiervan toeneemt. De burger hecht zich aan een dierbare en waardevolle woon-­ en werkomgeving. Ook de economische betekenis voor partijen van alles wat met ‘her’ te maken heeft (herbestemming, herontwikkeling) in de bouw is gegroeid. De waarde van al het bestaand vastgoed bedraagt, over de duim gerekend, 2.500 miljard euro – twee en een half keer de omvang van het Euro­pese noodfonds. Als dat 10 procent in waarde daalt, of stijgt, heb je de helft van de Nederlandse begroting te pakken. Niettemin, aldus Bijdendijk, is het een achtergebleven gebied. “Renovatie en transformatie is niet sexy. Jonge archi­tecten dromen liever over een scheefstaand gebouw in Peking. En ook bij opdracht­gevers zoals corporaties zitten de mensen die zich bezig houden met het bestaande lager in de pikorde dan zij die bezig zijn met nieuwbouw. Herbestemming wordt vaak als een noodoplossing gezien.” Om dat te doorbreken is kennis (en vooral het systematisch verzamelen en delen ervan) noodzakelijk, evenals de aanpassing van wet-­ en regelgeving. “Kortom: er is veel te doen!”

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu

Door Wim Laverman

Editor in Chief & Co-owner, Building Business


Meest recent

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024