Onderzoeksblog Cover door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Onderzoek en publicaties - najaar 2020

1 juni 2020

3 minuten

Onderzoek Het team van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling werkt op dit moment aan de volgende onderzoeksprojecten. Hier vind je meer informatie. Neem gerust contact op!

Sociale duurzaamheid in gebiedsontwikkeling (PhD)
Voor haar promotieonderzoek voert Céline Janssen de eerste casestudie uit in de gebiedsontwikkeling Buiksloterham in Amsterdam. Via interviews met zowel de stakeholders als de bewoners van het gebied onderzoekt zij welke factoren van het ontwikkelproces bijdragen aan de leefkwaliteit van bewoners, en in hoeverre de ‘sociale duurzaamheid’ in de wijk zich laat sturen door gebiedsontwikkeling. Lees hier meer over haar benadering in dit onderzoek. Neem voor meer informatie contact op met Céline via Celine.Janssen@tudelft.nl.

Alternatieve bekostiging in het OV (PhD)
In de herfst rondt de leerstoel via een publicatie het onderzoek af naar alternatieve bekostiging van grootstedelijk openbaar vervoer. Met deze publicatie maken we begrijpelijk hoe de bekostiging van ov-infrastructuur in verdergaande verstedelijking internationaal tot stand komt, en doen we aanbevelingen over hoe alternatieve bekostiging van deze infrastructuur in Nederland kan worden geïmplementeerd. Bekijk hier de casus van Londen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simon van Zoest via s.p.vanzoest@tudelft.nl.

Veranderende eigendomsverhoudingen (deeltijd PhD)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René de Weijer via Rene.deWeijer@kadaster.nl

Ontwerpen voor/in gebiedsontwikkeling
De ontwerpdiscipline kan van doorslaggevend belang kan zijn bij het tot elkaar brengen van partijen in een gebiedsopgave. Maar hoe werkt ontwerpen in gebiedsontwikkeling precies? Onze onderzoekers werken aan nieuwe en verdiepende inzichten rondom dit thema. Onze nieuwe aanwinst Jutta Hinterleitner bouwt voort op haar MCD-masterscriptie ‘Verbeelding als kracht’ en Hedwig van der Linden stelt op basis van haar onderzoek bij de leerstoel een internationaal paper en een boekje samen voor de Nederlandse praktijk. Op 11 november 2020 organiseren we over ontwerpen in gebiedsontwikkeling een onlinebijeenkomst. Bekijk hier onze video over ontwerpend onderzoek en lees hier onze analyse van verbeeldingskracht. Neem voor meer informatie contact op via H.vanderLinden@tudelft.nl en J.T.Hinterleitner@tudelft.nl.

Klimaatrisico’s en gebiedsontwikkeling (NWA)
Vastgoed en infrastructuur zijn een belangrijke motor voor het creëren van welvaart en economische activiteit, maar veel van de meest waardevolle vastgoedmarkten ter wereld worden blootgesteld aan toenemende klimaatrisico’s vanwege stijgende waterspiegels en extremer weer. Toch zijn de verbanden tussen het beheersen van klimaatrisico’s enerzijds en het (her)ontwikkelen van vastgoed en infrastructuur anderzijds nog onderbelicht in onderzoek, beleidsvorming en de praktijk. De conclusie uit een interdisciplinaire expertsessie  van de leerstoel op 12 maart was dan ook dat de complexiteit van de opgave vraagt om meer kennis. De leerstoel pakt dit samen met experts op door een onderzoeksvoorstel te ontwikkelen voor de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA). Meer weten en/of meedoen? Neem contact met ons op via Jolien.Kramer@tudelft.nl!

Regionale fondsen voor gebiedsontwikkeling
In het afgelopen jaar maakte de leerstoel in opdracht van het ministerie van BZK de rol, structuur en gebruik van (regionale) investeringsfondsen in gebiedsontwikkeling inzichtelijk. Daarnaast onderzocht zij welke ‘zachte’ factoren maken dat deze al dan niet worden ingezet bij ontwikkelopgaven. Via meerdere expertmeetings, waarvan de laatste openbaar toegankelijk was, wordt op dit moment de laatste hand aan de oplevering ervan gelegd. Neem voor meer informatie contact op met Arthur Verwayen via A.B.Verwayen@tudelft.nl.

Impact van droogte op gebiedsontwikkeling
Kortgeleden zijn we gestart met onderzoek rondom de toenemende droogte in Nederland en de relatie met gebiedsontwikkeling. Er wordt al veel in het nieuws over droogte geschreven, maar een diepere en meer samenhangende duiding ontbreekt. Om daar kleine stappen in te zetten, bekijken we in een breder ruimtelijk-economisch perspectief hoe al deze factoren zich tot elkaar verhouden en welke mogelijkheden er zijn voor klimaatbestendige gebiedsontwikkeling. Neem voor meer informatie contact op met Arthur Verwayen via A.B.Verwayen@tudelft.nl.


Cover: ‘Onderzoeksblog Cover’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Samenwerken aan de derde generatie sleutelprojecten

Voor een succesvolle aanpak van de NOVEX-gebieden is het verstandig om de methode Sleutelprojecten in te zetten aldus columnist Aeisso Boelman. Breng eerst de samenwerking tussen Rijk en gemeenten op orde en betrek dan pas de markt.

Opinie

24 juni 2024

Vroonermeer, Alkmaar door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock)

De Vinex-wijken tussen 2008 en 2020: duurdere huizen, rijkere bewoners

Vinex-wijken zijn steeds meer het domein geworden van mensen met een grotere portemonnee. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gemengde wijk uit het oog verloren is.

Interview

24 juni 2024

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024