Hoog water - Wikimedia Commons, 2020 door Bert Kaufmann (bron: Wikimedia Commons)

Onderzoek: klimaatverandering bedreigt in VS vooral goedkope woningen

11 december 2020

2 minuten

Onderzoek De stijgende zeespiegel discrimineert op de Amerikaanse woningmarkt, blijkt uit onderzoek dat begin deze maand verscheen in Environmental Research Letters. Goedkope, oudere woningen krijgen in de nabije toekomst veel vaker last van klimaatverandering dan de nieuwe, duurdere exemplaren. De verwachting is dat in sommige staten over dertig jaar de helft van de woningen in het betaalbare segment bedreigd wordt door overstromingen.

In 2050 is het totaal aantal Amerikaanse woningen uit het goedkopere segment (de zogeheten 'affordable housing') dat last heeft van klimaatverandering meer dan verdrievoudigd. Dat is een van de zorgwekkende conclusies in het onderzoek Sea level rise and coastal flooding threaten affordable housing dat begin deze maand verscheen. In sommige staten heeft tegen die tijd ruim de helft van de betaalbare voorraad de kans om minimaal vier keer per jaar last te hebben van de stijgende zeespiegel.

Dat woningen steeds vaker worden blootgesteld aan de extreme weersomstandigheden is niet nieuw. Maar dat de stijgende zeespiegel discrimineert, is een nieuw inzicht. In Bloomberg Citylab stellen de verantwoordelijke onderzoekers dat de klimaatontwikkelingen voor nog meer ongelijkheid zorgen op de woningmarkt. “Buren kunnen dezelfde overstroming compleet anders ervaren omdat de goedkope (huur)woningen vaak veel ouder en kwetsbaarder zijn.”

Achterstand in onderhoud

En dat terwijl de ongelijkheid op de Amerikaanse woningmarkt van oudsher al enorm is, bijvoorbeeld door discriminatie op de woningmarkt die in het verleden heeft plaatsgevonden. Zo hebben de wijken waarin veel van de kwetsbare huizen staan bijna altijd al meer last van luchtvervuiling en hittestress. Tegelijkertijd zijn de (sociale) huurders door een gebrek aan financiën meestal niet in staat om de problemen zelf op te lossen en zijn zij vaak ook niet mondig genoeg om bij de overheid aan te kloppen voor extra steun.

Overheden zijn nu aan zet om te voorkomen dat de stijgende zeespiegel zorgt voor nog meer ongelijkheid. In verschillende Amerikaanse steden worden daarom de kwetsbare huizen in kaart gebracht. Ook worden programma’s opgericht om oude woningen op te knappen. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan, omdat de betaalbare woningvoorraad in het land nu al een enorme onderhoudsachterstand heeft.

Huidige voorraad

In gebiedsontwikkeling is inspelen op klimaatverandering al jarenlang een urgent thema. Daarbij wordt vaak nagedacht over de betaalbaarheid, de relevantie van samenwerking en modellen waarmee klimaatrisicomanagement onderzocht kan worden. Maar, zeggen de Amerikaanse onderzoekers, zorg ook dat je als gebiedsontwikkelaar de huidige voorraad goed in kaart brengt. “Het goede nieuws is dat de dreiging zich concentreert in een klein gebied. Weet welke huizen of buurten gevaar lopen, dan kun je snel en gericht ingrijpen. Dat is een stuk sneller en goedkoper. En grijp als overheid niet alleen achteraf in, maar zorg vooraf voor oplossingen.” 

Cover: Wikimedia Commons

Lees online het volledige onderzoek Sea level rise and coastal flooding threaten affordable housing. CityLab geeft meer (Amerika-specifieke) achtergronden bij het onderzoek.


Cover: ‘Hoog water - Wikimedia Commons, 2020’ door Bert Kaufmann (bron: Wikimedia Commons) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineel


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024