Thumb_onderzoek_0_667px

Onderzoek naar leefruimte in steden

1 maart 2011

2 minuten

Onderzoek
Samenvatting van het onderzoek: De afweging van consumenten

Inhoud

• Vraagstelling
• Onderzoeksopzet
• Resultaten
• Conclusies

Vraagstelling

• Waarom kiezen woonconsumenten voor stedelijke woonmilieus?
• Welke (impliciete) afwegingen tussen woonruimte, buitenruime, type woning en buitenruimte en (afstand tot) voorzieningen maken woonconsumenten?
• In hoeverre wensen woonconsumenten meer woonruimte dan wel leefruimte?
• Welke concessies zijn woonconsumente bereid te doen aan de wooneisen ten gunste van de leefomgeving? Bijvoorbeeld meer woonruimte ten koste van buitenruimte of nabijheid van voorzieningen. Of omgekeerd, een directere nabijheid, beschikbaarheid van voorzieningen ten koste van woonruimte.

Onderzoeksopzet

• Selectie van 10 buurten in de Metropoolregio Amsterdam, waarvan 7 in Amsterdam en 3 in de omliggende gemeenten
• Grote diversiteit buurten en gradaties in stedelijkheid: dichtheid en type bebouwing, wel altijd met een nieuwbouwcomponent
• Doelstelling netto steekproef van n = 100 per buurt
• Schriftelijke benadering met uitnodiging naar online enquête
• Controle over respons aan de hand van een inlogcode
• Invulduur enquête ruim 30 minuten
• Netto responspercentage circa 5%
• Revealed preferences: bewuste keuze van huishoudens voor de stad
• Trade-off vraagstelling, woonruimte ten koste van buitenruimte of voorzieningen of omgekeerd

De buurten zijn in drie categorieën gegroepeerd: hoogstedelijke woonmilieus, laagstedelijke woonmilieus tot suburbane woonmilieus. Alle buurten hebben een nieuwbouwcomponent (uitleg, herstructurering).
Deze indeling komt overeen met de categorieën die het CBS aan de mate van stedelijkheid geeft. Het CBS baseert de indeling op basis van het aantal adressen per vierkante kilometer. De categorieën in dit onderzoek gebruikt zijn een combinatie van de indeling die het CBS hanteert voor stedelijkheid, de woningdichtheid (in woningen per hectare) en de afstand naar het centrum (in km).

Het onderzoek is in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022