Thumb_onderzoek_0_667px

Onderzoek naar leefruimte in steden

1 maart 2011

2 minuten

Onderzoek Samenvatting van het onderzoek: De afweging van consumenten

Inhoud

• Vraagstelling
• Onderzoeksopzet
• Resultaten
• Conclusies

Vraagstelling

• Waarom kiezen woonconsumenten voor stedelijke woonmilieus?
• Welke (impliciete) afwegingen tussen woonruimte, buitenruime, type woning en buitenruimte en (afstand tot) voorzieningen maken woonconsumenten?
• In hoeverre wensen woonconsumenten meer woonruimte dan wel leefruimte?
• Welke concessies zijn woonconsumente bereid te doen aan de wooneisen ten gunste van de leefomgeving? Bijvoorbeeld meer woonruimte ten koste van buitenruimte of nabijheid van voorzieningen. Of omgekeerd, een directere nabijheid, beschikbaarheid van voorzieningen ten koste van woonruimte.

Onderzoeksopzet

• Selectie van 10 buurten in de Metropoolregio Amsterdam, waarvan 7 in Amsterdam en 3 in de omliggende gemeenten
• Grote diversiteit buurten en gradaties in stedelijkheid: dichtheid en type bebouwing, wel altijd met een nieuwbouwcomponent
• Doelstelling netto steekproef van n = 100 per buurt
• Schriftelijke benadering met uitnodiging naar online enquête
• Controle over respons aan de hand van een inlogcode
• Invulduur enquête ruim 30 minuten
• Netto responspercentage circa 5%
• Revealed preferences: bewuste keuze van huishoudens voor de stad
• Trade-off vraagstelling, woonruimte ten koste van buitenruimte of voorzieningen of omgekeerd

De buurten zijn in drie categorieën gegroepeerd: hoogstedelijke woonmilieus, laagstedelijke woonmilieus tot suburbane woonmilieus. Alle buurten hebben een nieuwbouwcomponent (uitleg, herstructurering).
Deze indeling komt overeen met de categorieën die het CBS aan de mate van stedelijkheid geeft. Het CBS baseert de indeling op basis van het aantal adressen per vierkante kilometer. De categorieën in dit onderzoek gebruikt zijn een combinatie van de indeling die het CBS hanteert voor stedelijkheid, de woningdichtheid (in woningen per hectare) en de afstand naar het centrum (in km).

Het onderzoek is in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023