Ontwerp wet

TU Delft onderzoek naar relatie tussen ontwerp en Omgevingswet

8 april 2016

3 minuten

Onderzoek In 2018 gaat in wat wel wordt genoemd 'de grootste wetswijziging in Nederland sinds Thorbecke'. 24 wetten met bij elkaar 4700 artikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriële regelingen gaan op in 1 Omgevingswet, 4 AMvB’s en ca. 10 Ministeriële regelingen. ‘Van wirwar aan regels naar alles in één’, zoals het Ministerie zelf zegt. De leerstoel 'Design as Politics' aan de TU Delft startte onlangs een nieuw ontwerpproject samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De komende maanden zal onderzoek worden gedaan naar de relatie tussen de nieuwe Omgevingswet en architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp.

Lees meer in het Nederlands op deze website

This new law takes effect in 2018 and will incorporate 4700 articles, 120 general orders in council and 120 ministerial regulations into 1 planning law, 4 general orders in council and 10 ministerial regulations. The aim of this immense operation is to make the decision-making process around spatial interventions more straight forward en efficient. At the same time it responds to changes in society and policy making by creating room for different types of (citizen)participation and should facilitate a more integral approach in which complex spatial questions can be tackled. In other words: Integral, decentral, participatory, transparent and effective seems to be the qualitative goals of the ‘omgevingswet.’

But what will these juridical changes mean for planning and design in a country like the Netherlands – which has as century old tradition of shaping the country through collective effort and control? What is the new context that arises by this systematic change? What are the changing conditions, possibilities and opportunities that this creates for commissioners to use design as a tool to deal with spatial and social challenges? And, what type of expertise and instruments should design, or research by design (as a professional discipline) offer, or develop in the light of this new law?

Through a sharp analysis of the law and the system, learning and studying practices and by means of interviews with stakeholders, we do not just try to understand the relationship between design as this new law, but we aim to investigate how design and design research can help to operationalize the ambitions and the values that are the basis of this law. The goal of this research is to gain insight into what the role of design could be for planning in the new context, for both the designing discipline, as well as for local and regional authorities and other clients. We will look into which tools a designer could use or develop to optimally respond to issues that clients are facing at the comment.

To carry out this project, we have temporarily expanded our team with researcher Jelte Boeijenga and student assistant Nina Bohm. We also launched a new website: www.ontwerpwet.nl to keep you updated on our findings! (in Dutch). Any interesting thoughts about this topic? Let us know!

Picture on top by Jan Dirk van der Burg


Cover: ‘Ontwerp wet’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024