2015.06.29_Online onderwijs voor professionals_cover en thumb

Online onderwijs voor professionals - in 10 weken alles leren over Energie Vriendelijke Renovatie Processen

29 juni 2015

2 minuten

Nieuws Komend studiejaar (2015-2016) biedt de Faculteit Bouwkunde haar eerste vak aan dat online gevolgd kan worden. Professionals kunnen het vak Energie Vriendelijke Renovatie Processen dan geheel als online cursus volgen. Masterstudenten van de TU Delft volgen het vak in ‘blended’ vorm, dat wil zeggen gedeeltelijk online. Professionals en studenten krijgen de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan, waardoor een interessante wisselwerking ontstaat.

In deze online cursus staat het proces rondom energieambitieuze woningrenovaties centraal. Met name vier aspecten van procesmanagement komen aan bod: duurzaamheid (vooral het thema energie), bewoner centraal, procesinnovatie en financiering. Niet alleen het lesmateriaal, zoals kennisclips, video’s en excursies, wordt online aangeboden, ook wordt er via een online leeromgeving aan een casestudy gewerkt. De casestudy is gebaseerd op problemen uit de praktijk van de professionals.

De online cursus wordt gelijktijdig aangeboden aan professionals uit het vakgebied en aan masterstudenten van de TU Delft. De professionals volgen het programma geheel online. Docenten geven feedback en online begeleiding. De studenten volgen ditzelfde online programma, maar gaan daarnaast dieper op de materie in via begeleiding, samenwerkingsopdrachten, excursies en veldwerk.

Het vak Energie Vriendelijke Renovatie Processen is opgezet door prof.dr.ir. Anke van Hal, afdeling Real Estate & Housing, leerstoel Sustainable Housing Transformation.

Opbouw cursus

Tien weken lang wordt iedere week vanuit een andere thema aan de casestudy gewerkt. Het online materiaal sluit aan bij het thema van de desbetreffende week.

Introductie

• Les 1: De actualiteit en urgentie van de opgave

• Les 2: Energievriendelijke renovatie niveaus

Fusie van Belangen

• Les 3: Het Fusie van Belangenperspectief

• Les 4: Belangen bewoners centraal

Perspectief van de bewoner

• Les 5: Huurdersperspectief

• Les 6: Eigenaar-bewonersperspectief

Breder perspectief

• Les 7: Inbedding in bredere context

• Les 8: Zekerheid en garantie

Opdrachtgever en opdrachtnemer

• Les 9: Nieuwe rol voor aanbiedende partijen

• Les 10: Nieuw opdrachtgeverschap voor corporaties

Financiering

• Les 11: Duurzame businesskansen

• Les 12: Businesscase corporatie

• Les 13: Financiering voor eigenaar-bewoners

Samenwerking

• Les 14: Samenwerken aan procesefficiëntie en productinnovatie

• Les 15: Samenwerken vanuit een Fusie van Belangenperspectie

Praktische informatie voor professionals

Aanmelden
Professionals melden zich aan via de TU Delft online learning website > Enroll in this course.

Startdatum: 31 augustus 2015
Duur: 10 weken
Intensiteit: 4 uur per week
Taal: Nederlands
Kosten: € 500,- (geen btw verschuldigd)
Accreditatie: TU Delft Online Learning certificaat + 4 CEUs (Continuing Education Units)

Professionals die de cursus succesvol afronden, ontvangen een officieel TU Delft Online Learning certificaat en krijgen 4 CEUs toegekend.

Praktische informatie voor studenten

De inschrijving voor studenten is gesloten.

Startdatum: Q1, 31 augustus 2015
Duur: 1 kwartaal, 10 weken
Vakcode: AR0054 Energy Friendly Renovation Processes
ECTS: 3
Taal: Engels

Studenten die het vak succesvol afronden, krijgen 3 ECTS toegekend. De ECTS kunnen ook meetellen voor het TiDO certificaat en vallen onder Cluster B (Organization and Society).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charjan Steenhuis.


Cover: ‘2015.06.29_Online onderwijs voor professionals_cover en thumb’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024