2015.06.29_Online onderwijs voor professionals_cover en thumb

Online onderwijs voor professionals - in 10 weken alles leren over Energie Vriendelijke Renovatie Processen

29 juni 2015

2 minuten

Nieuws
Komend studiejaar (2015-2016) biedt de Faculteit Bouwkunde haar eerste vak aan dat online gevolgd kan worden. Professionals kunnen het vak Energie Vriendelijke Renovatie Processen dan geheel als online cursus volgen. Masterstudenten van de TU Delft volgen het vak in ‘blended’ vorm, dat wil zeggen gedeeltelijk online. Professionals en studenten krijgen de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan, waardoor een interessante wisselwerking ontstaat.

In deze online cursus staat het proces rondom energieambitieuze woningrenovaties centraal. Met name vier aspecten van procesmanagement komen aan bod: duurzaamheid (vooral het thema energie), bewoner centraal, procesinnovatie en financiering. Niet alleen het lesmateriaal, zoals kennisclips, video’s en excursies, wordt online aangeboden, ook wordt er via een online leeromgeving aan een casestudy gewerkt. De casestudy is gebaseerd op problemen uit de praktijk van de professionals.

De online cursus wordt gelijktijdig aangeboden aan professionals uit het vakgebied en aan masterstudenten van de TU Delft. De professionals volgen het programma geheel online. Docenten geven feedback en online begeleiding. De studenten volgen ditzelfde online programma, maar gaan daarnaast dieper op de materie in via begeleiding, samenwerkingsopdrachten, excursies en veldwerk.

Het vak Energie Vriendelijke Renovatie Processen is opgezet door prof.dr.ir. Anke van Hal, afdeling Real Estate & Housing, leerstoel Sustainable Housing Transformation.

Opbouw cursus

Tien weken lang wordt iedere week vanuit een andere thema aan de casestudy gewerkt. Het online materiaal sluit aan bij het thema van de desbetreffende week.

Introductie

• Les 1: De actualiteit en urgentie van de opgave

• Les 2: Energievriendelijke renovatie niveaus

Fusie van Belangen

• Les 3: Het Fusie van Belangenperspectief

• Les 4: Belangen bewoners centraal

Perspectief van de bewoner

• Les 5: Huurdersperspectief

• Les 6: Eigenaar-bewonersperspectief

Breder perspectief

• Les 7: Inbedding in bredere context

• Les 8: Zekerheid en garantie

Opdrachtgever en opdrachtnemer

• Les 9: Nieuwe rol voor aanbiedende partijen

• Les 10: Nieuw opdrachtgeverschap voor corporaties

Financiering

• Les 11: Duurzame businesskansen

• Les 12: Businesscase corporatie

• Les 13: Financiering voor eigenaar-bewoners

Samenwerking

• Les 14: Samenwerken aan procesefficiëntie en productinnovatie

• Les 15: Samenwerken vanuit een Fusie van Belangenperspectie

Praktische informatie voor professionals

Aanmelden
Professionals melden zich aan via de TU Delft online learning website > Enroll in this course.

Startdatum: 31 augustus 2015
Duur: 10 weken
Intensiteit: 4 uur per week
Taal: Nederlands
Kosten: € 500,- (geen btw verschuldigd)
Accreditatie: TU Delft Online Learning certificaat + 4 CEUs (Continuing Education Units)

Professionals die de cursus succesvol afronden, ontvangen een officieel TU Delft Online Learning certificaat en krijgen 4 CEUs toegekend.

Praktische informatie voor studenten

De inschrijving voor studenten is gesloten.

Startdatum: Q1, 31 augustus 2015
Duur: 1 kwartaal, 10 weken
Vakcode: AR0054 Energy Friendly Renovation Processes
ECTS: 3
Taal: Engels

Studenten die het vak succesvol afronden, krijgen 3 ECTS toegekend. De ECTS kunnen ook meetellen voor het TiDO certificaat en vallen onder Cluster B (Organization and Society).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charjan Steenhuis.Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #6: Wynwood in Miami

Aflevering 6 in de GO-Zomertour. De transformatie van een grauw industrieterrein en de gevaarlijkste plek van Miami naar kunstwalhalla en toeristentrekpleister kan zowel een inspiratiebron als een leerschool zijn voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

Casus

17 augustus 2022

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022