2015.10.29_Ontslakken in Leiden: Gebiedsontwikkeling Lammenschans1

Ontslakken in Leiden: Gebiedsontwikkeling Lammenschans

19 oktober 2015

2 minuten

Opinie
De gemeente Leiden heeft het project Lammenschans benoemd als pilot en experimenteert daar met een nieuwe ontslakte werkwijze ondersteund door een bestuurlijk vastgestelde Ontwikkelstrategie. Recent was er een bijeenkomst hierover met hoofden afdelingen en bestuurders van de gemeente Leiden en Friso de Zeeuw en Jos Feijtel. Ik mocht in deze bijeenkomst, als procesmanager gebiedsontwikkeling Lammenschans namens de gemeente, mijn ervaringen en lessons learned delen.

“Door loslaten kansen benutten”

Lammenschans is een gebied met versnipperde grondposities en veel kantoorleegstand, dat in transformatie is naar een nieuw stedelijk multifunctioneel gebied. De strategie richt zich op draagvlak en participatie van belanghebbenden in het gebied, organische ontwikkeling, planologische verruiming middels bouwenveloppen en het credo “regelen wat moet, vrijlaten wat kan”. Middels deze strategie is er al het nodige gerealiseerd, in ontwikkeling en in de planstudiefase. Voor mij het bewijs dat flexibiliseren en loslaten werkt. Dit vraagt van de gemeente een pro-actieve faciliterende rol, dat wil zeggen mét betrokkenheid, meedenken in oplossingsrichtingen en het mogelijk maken van waardecreatie voor grond- en vastgoedeigenaren. Met de verschillende projectmedewerkers is constant gekeken naar de flexibiliteit in relatie tot regelgeving. Hierbij geldt ook dat niets voor eeuwig is; dus laat toe dat het bestaande verandert en wees bereid om ook je eigen plan zo nodig aan te passen (wees flexibel in je flexibele plan). Wat blijkt is dat goed voorbeeld ook echt doet volgen (als één schaap over de dam is…). Dat maakt ook (vooruitlopend) gemeentelijke ruimtelijke investeringen noodzakelijk, bijvoorbeeld in de herinrichting van het openbaar gebied. En last but not least, flexibiliseren en loslaten vraagt ook om bestuurlijk achter de procesprincipes te blijven staan; het is namelijk een kwestie van lange adem. En: het werk wordt er leuker en spannender van!

Het geeft nogmaals aan dat het succes van ontslakken vooral ligt in attitude, zo concludeerden in de bijeenkomst ook de wethouders Paul Laudy en Robert Strijk. Een attitude die zich meer richt op (het faciliteren van) de markt en burger, en de houding om oplossingen te zoeken en daar gezamenlijk voor te gaan.

De landelijke pilot ‘Ontslakken van Gebiedsontwikkeling’ was één van de agendapunten van de Actieagenda Bouw, een initiatief van de sector en het ministerie van BZK om op innovatieve wijze de bouwsector sterker uit de crisis te laten komen. ‘Ontslakken’ richt zich op regeldrukvermindering en aanpassing van houdings- en gedragsaspecten. Voor de gemeente betekent dit dat zij niet automatisch vervalt in haar toetsende rol maar meer het initiatief centraal stelt.Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022