2014.04.29_Proces kosten en tevredenheid_660

'Ontwikkelaar is nog hard nodig’

2 juni 2014

2 minuten

Nieuws Gebiedsontwikkelingen liggen grotendeels stil door de recessie. Particulier opdrachtgeverschap is daarentegen een succes. Daarmee lijkt de rol van de projectontwikkelaar uitgespeeld. Maar niets is minder waar, zegt Hans-Hugo Smit, senior projectleider bij Platform31 in Cobouw.

Het beeld dat veel mensen hebben van projectontwikkelaars moet wel nodig worden bijgesteld, aldus Smit. ‘Projectontwikkelaars worden veelal gezien als snelle jongens die even een bouwplan lanceren. Ze worden onverschillig geacht voor de wensen van de consument, strijken een hoop geld op, spoeden zich naar het volgende project en daar begint dan alles weer opnieuw. Dat beeld is verkeerd en dient nodig bijgesteld te worden. Als er al ooit snelle jongens in de wereld van projectontwikkeling zijn geweest, zijn ze nu verdwenen. In de huidige marktomstandigheden zouden ze zich nooit staande kunnen houden.’

Smit spreekt uit ervaring. Hij was vijftien jaar marktanalist en conceptontwikkelaar bij de projectontwikkelaars MAB en Bouwfonds. ‘In die tijd heb ik geleerd dat projectontwikkelaars zich wel degelijk verdiepen in wat consumenten willen. Hun grondhouding is er niet een van even onze zakken vullen en verder voelen we ons niet verantwoordelijk. Ze proberen juist om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de klant.’

Projectontwikkelaars lopen daarbij aan tegen een voornaam kenmerk van de huidige recessie: grootschalige projectontwikkelingen komen nauwelijks van de grond. De tijd is voorbij dat er grote stukken grond werden aangekocht met daarvoor al bij voorbaat nauw omlijnde plannen. Tegenwoordig zetten kleinschalige ontwikkelingen die in fases worden gerealiseerd de toon. Het eindbeeld is daarbij veelal nauwelijks bekend. Ook kleinschalige bouwprojecten in opdracht van particulieren winnen aan populariteit.

Volgens Smit is een belangrijke succesfactor van de kleinschaliger ontwikkelingen dat de initiatiefnemers vaak zeer goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van een bepaalde locatie. Ook weten zij goed wat er in een bepaalde plaats of regio speelt. ‘Zulke kennis ontbreekt soms bij de traditionele projectontwikkelaars. Zij kennen weliswaar de mogelijkheden om in een gebied te bouwen, maar van de lokale wensen en behoeften weten ze weinig. Als ze zich meer verdiepen in wat plaatselijk leeft, kunnen ze huizenkopers een zekere mate van maatwerk leveren.’

Daarnaast kunnen ontwikkelaars nauwer samenwerken met lokale partijen. Dat kan soms weer aanleiding zijn om een deel van een projectontwikkeling te reserveren voor particuliere opdrachtgevers. Daardoor komt de weg vrij om meer grip te krijgen op regionale gebiedsontwikkelingen. De rol van de projectontwikkelaar is dus nog lang niet uitgespeeld.


Cover: ‘2014.04.29_Proces kosten en tevredenheid_660’Meest recent

Moderne dakconstructie met steigers door Henk Vrieselaar (bron: shutterstock)

Woningbouwprojecten uit het slop met een ‘doorbouwfaciliteit’

Te veel gebiedsontwikkelingen komen niet van de grond omdat het niet lukt de financiering rond te krijgen. De minister van BZK wil leningen aan ontwikkelaars verstrekken om het benodigde voorkooppercentage van koopwoningen te halen.

Nieuws

20 februari 2024

Noorder Breedte School door Dutchmen Photography (bron: shutterstock)

Voorzieningen op de goede plek, met het goede programma - zo doen gemeenten dat

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in bestaande en nieuwe gebieden. Gemeenten werken steeds vaker met referentienormen om dit goed aan te sturen. Platform31 zette de ervaringen en best practices op een rij.

Analyse

20 februari 2024

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

De schaamte voorbij!

Op durven schrijven dat je trots bent op dit land. Geen sinecure, vindt columnist Wouter Veldhuis. Maar aan de andere kant kan gepast nationalisme ook kracht geven om de problemen van Nederland aan te pakken.

Opinie

19 februari 2024