Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Op zoek naar nieuw geld

25 april 2012

2 minuten

Nieuws ROmagazine maart 2012, www.romagazine.nl - Nu de kantoren- en woningbouw vrijwel volledig is stilgevallen, peinst iedereen zich suf over andere verdienmogelijkheden bij ruimtelijke projecten. Het nieuwe en slimme financieren is een trending topic op congressen, studiedagen, debatten en in tal van publicaties. Zeker is dat overheid, markt, maatschappelijke organisaties en burgercollectieven het wiel samen opnieuw moeten uitvinden. Het voordeel daarvan kan zijn dat ontwikkeling meer vraaggestuurd wordt en minder top down, dat slechte plannen eerder door de mand vallen en dat plannen duurzamer worden omdat meer partijen zijn betrokken onder het motto 'wie doet wat het best?'

Gebiedsontwikkeling vastgelopen

Wie z'n oor te luisteren legt op zowel congressen, studiedagen en expert-meetings als bij de social media-fora kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het écht is afgelopen met de grootschalige gebiedsontwikkeling. De definitieve shakeout onder ontwikkelaars moet nog plaatsvinden, maar komt eraan. De gevreesde maar noodzakelijke afwaardering door beleggers, banken en overheden op vastgoed en grondposities kan de volgende fase in de finaciële crisis zijn. En met de forse bezuinigingen blijft er voor rijksoverheid, pronvincies en gemeenten ook niet veel financiële speelruimte over om ruimtelijke projecten op gang te helpen.
Kortom, de perspectieven voor de 'klassieke' gebiedsontwikkeling, veelal door vastgoedbelangen gedreven, zijn ronduit belabberd. Maar er moet iets gebeuren, zeggen althans diegenen die beroepshalve bij de sector zijn betrokken.

Animo bij zorgverzekeraars en pensioenfondsen gering

'De enige sector in Nederland die nog hoopvol naar de zorg kijkt, is de gebiedsontwikkeling.' Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis, voelde precies aan waarom de organisatie van het Praktijkcongres 'Gebiedsontwikkeling Slim vlottrekken' hem had uitgenodigd. De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft bracht op 15 maart in Utrecht sleutelfiguren uit de wereld van de zorg, het water en de pensioenfondsen bijeen om voor een volledig gevulde zaal - vertegenwoordigers van gemeenten, ontwikkelaars, adviesbureaus, architecten - te discussiëren over de vraag hoe we de vastgelopen gebiedsontwikkeling in Nederland weer uit de modder kunnen trekken.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’



Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023