Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Op zoek naar nieuw geld

25 april 2012

2 minuten

Nieuws ROmagazine maart 2012, www.romagazine.nl - Nu de kantoren- en woningbouw vrijwel volledig is stilgevallen, peinst iedereen zich suf over andere verdienmogelijkheden bij ruimtelijke projecten. Het nieuwe en slimme financieren is een trending topic op congressen, studiedagen, debatten en in tal van publicaties. Zeker is dat overheid, markt, maatschappelijke organisaties en burgercollectieven het wiel samen opnieuw moeten uitvinden. Het voordeel daarvan kan zijn dat ontwikkeling meer vraaggestuurd wordt en minder top down, dat slechte plannen eerder door de mand vallen en dat plannen duurzamer worden omdat meer partijen zijn betrokken onder het motto 'wie doet wat het best?'

Gebiedsontwikkeling vastgelopen

Wie z'n oor te luisteren legt op zowel congressen, studiedagen en expert-meetings als bij de social media-fora kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het écht is afgelopen met de grootschalige gebiedsontwikkeling. De definitieve shakeout onder ontwikkelaars moet nog plaatsvinden, maar komt eraan. De gevreesde maar noodzakelijke afwaardering door beleggers, banken en overheden op vastgoed en grondposities kan de volgende fase in de finaciële crisis zijn. En met de forse bezuinigingen blijft er voor rijksoverheid, pronvincies en gemeenten ook niet veel financiële speelruimte over om ruimtelijke projecten op gang te helpen.
Kortom, de perspectieven voor de 'klassieke' gebiedsontwikkeling, veelal door vastgoedbelangen gedreven, zijn ronduit belabberd. Maar er moet iets gebeuren, zeggen althans diegenen die beroepshalve bij de sector zijn betrokken.

Animo bij zorgverzekeraars en pensioenfondsen gering

'De enige sector in Nederland die nog hoopvol naar de zorg kijkt, is de gebiedsontwikkeling.' Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis, voelde precies aan waarom de organisatie van het Praktijkcongres 'Gebiedsontwikkeling Slim vlottrekken' hem had uitgenodigd. De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft bracht op 15 maart in Utrecht sleutelfiguren uit de wereld van de zorg, het water en de pensioenfondsen bijeen om voor een volledig gevulde zaal - vertegenwoordigers van gemeenten, ontwikkelaars, adviesbureaus, architecten - te discussiëren over de vraag hoe we de vastgelopen gebiedsontwikkeling in Nederland weer uit de modder kunnen trekken.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024