Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

Op zoek naar nieuwe verdienmodellen

1 april 2011

1 minuut

Verslag Nu vastgoed niet langer de geldmotor van de Nederlandse Gebiedsontwikkeling is, wordt het hoog tijd om samen te zoeken naar nieuwe geldstromen. Tijdens de conferentie ging Peter van Rooy van NederLandBovenWater in op de 29 verdienmodellen die hij heeft opgetekend in zijn laatst publicatie.

Congres 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit', 31 maart 2011

Zie externe links voor de presentatie waarin Peter van Rooy de actualiteit schetst, conclusies en aanbevelingen geeft en een aantal verdienmogelijkheden behandeld. De volledige presentatie is vanaf 4 april op de site van NederLandBoven Water te downloaden.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_0_1000px’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023