2014.10.12_Open oproep: Experimenteren met Stadslabs_660px

Open oproep: Experimenteren met Stadslabs

12 oktober 2014

1 minuut

Nieuws Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt.

Een oproep voor stadslabs, collectieven en innovatieve samenwerkingsverbanden

In meerdere steden en regio’s spelen collectieven van particulieren en professionals, ontwerpers en opdrachtgevers, in op urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Deze stadslabs vervullen vanwege hun activistische houding, onafhankelijke positie en multidisciplinaire karakter een interessante functie in het werken aan ruimtelijke opgaven. Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten of (door)ontwikkelen van stadslabs waarin gewerkt wordt aan actuele ruimtelijke opgaven. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave. Het fonds zal samen met externe adviseurs maximaal 8 voorstellen selecteren, die een eenmalige projectsubsidie ontvangen van max. € 25.000,- per initiatief. De sluitingsdatum voor het indienen van een voorstel is 24 oktober 2014.

Verdere informatie is te vinden op de website


Cover: ‘2014.10.12_Open oproep: Experimenteren met Stadslabs_660px’Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024