2014.10.12_Open oproep: Experimenteren met Stadslabs_660px

Open oproep: Experimenteren met Stadslabs

12 oktober 2014

1 minuut

Nieuws Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt.

Een oproep voor stadslabs, collectieven en innovatieve samenwerkingsverbanden

In meerdere steden en regio’s spelen collectieven van particulieren en professionals, ontwerpers en opdrachtgevers, in op urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Deze stadslabs vervullen vanwege hun activistische houding, onafhankelijke positie en multidisciplinaire karakter een interessante functie in het werken aan ruimtelijke opgaven. Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten of (door)ontwikkelen van stadslabs waarin gewerkt wordt aan actuele ruimtelijke opgaven. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave. Het fonds zal samen met externe adviseurs maximaal 8 voorstellen selecteren, die een eenmalige projectsubsidie ontvangen van max. € 25.000,- per initiatief. De sluitingsdatum voor het indienen van een voorstel is 24 oktober 2014.

Verdere informatie is te vinden op de website


Cover: ‘2014.10.12_Open oproep: Experimenteren met Stadslabs_660px’Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023