2014.10.12_Open oproep: Experimenteren met Stadslabs_660px

Open oproep: Experimenteren met Stadslabs

12 oktober 2014

1 minuut

Nieuws Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt.

Een oproep voor stadslabs, collectieven en innovatieve samenwerkingsverbanden

In meerdere steden en regio’s spelen collectieven van particulieren en professionals, ontwerpers en opdrachtgevers, in op urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Deze stadslabs vervullen vanwege hun activistische houding, onafhankelijke positie en multidisciplinaire karakter een interessante functie in het werken aan ruimtelijke opgaven. Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten of (door)ontwikkelen van stadslabs waarin gewerkt wordt aan actuele ruimtelijke opgaven. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave. Het fonds zal samen met externe adviseurs maximaal 8 voorstellen selecteren, die een eenmalige projectsubsidie ontvangen van max. € 25.000,- per initiatief. De sluitingsdatum voor het indienen van een voorstel is 24 oktober 2014.

Verdere informatie is te vinden op de website


Cover: ‘2014.10.12_Open oproep: Experimenteren met Stadslabs_660px’Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024