Opleiding stedelijke herontwikkeling

3 maart 2012

1 minuut

De Amsterdam School of Real Estate en het Nirov organiseren de opleiding Stedelijke Herontwikkeling.

Doel van deze opleiding is om – via colleges, excursies en werkbezoeken – vastgelopen binnenstedelijke opgaven weer op gang te brengen. Nieuwe inzichten en praktische voorbeelden worden aangedragen, omdat het gangbare ontwikkelingsproces niet meer voldoet. Docenten zijn onder meer Arjan Bregman (hoogleraar gebiedsontwikkeling), Edo Arnoldussen (voormalig directeur RVOB), Gert-Joost Peek (Fakton) en Guido Wallagh (partner-adviseur Inbo). De opleiding start op 27 maart.Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024