Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Opschaling woningverduurzaming Utrecht

2 juni 2013

3 minuten

Nieuws In de regio Utrecht zijn diverse succesvolle kleinschalige projecten gaande om bestaande woningen energiezuiniger te maken. De tijd is nu rijp voor opschaling van de ambities naar 100.000 verduurzaamde woningen per jaar in Nederland.

Op 16 mei wisselden Hogeschool Utrecht en partners in het netwerk Utrecht 2040 hun kennis en ervaringen uit over het verduurzamen van bestaande woningen. De deden dit tijdens het congres ‘CO2-reductie en energiebesparing in de bestaande bouw’.

Blok-voor-blok Amersfoort

Een van de succesvolle projecten is 033 Energie met de blok-voor-blok-aanpak in Amersfoort. Een stadsbrede aanpak van verduurzaming van huur- en koopwoningen waarbij burgerparticipatie essentieel is. Herman Schotman, directeur ProjectAtelier119 en projectleider voor 033 Energie: ‘We hebben de ambitie om 2.000 woningen in Amersfoort in drie jaar te renoveren met twee labelsprongen of naar label B. Tegelijkertijd zijn we bezig twintig woningen energieneutraal te maken; dit vormt oefenmateriaal voor het grootschalig uitrollen in de stad. Een bottom-up benadering vanuit de bewoners zelf en werken met straatambassadeurs, dat werkt het beste.’ Zeven studenten van Hogeschool Utrecht ontwikkelen in samenwerking met het lectoraat Vernieuwend Vastgoedmanagement (lector Vincent Gruis) innovaties op het gebied van bouwtechniek, marketing en communicatie. Momenteel wordt gewerkt aan een verdienmodel voor het project, zodat het vanaf 2015 marktconform kan gaan draaien.

Henk Seinen, directeur Seinen Projectontwikkeling, hield een presentatie over verschillende initiatieven in de regio Utrecht om koop- en huurwoningen energiezuiniger te maken. Michiel van der Vight, adviseur Energiesprong/Platform 31, hield een presentatie over het project Hoogspringers: 1.000+, nul op de rekening, het renoveren naar duurzame en energienotaloze woningen.

Ambities opschalen** ** Lector Ivo Opstelten van het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad van Hogeschool Utrecht stelde: ‘De afgelopen jaren zijn diverse successen behaald in kleinschalige projecten, maar nu is het tijd om de ambities op te schalen. De doelstelling Utrecht klimaatneutraal in 2040 is alleen haalbaar als er grotere stappen vooruit worden gemaakt, zodat we 100.000 woningen per jaar in Nederland kunnen gaan verduurzamen. Hoe kunnen we de handen ineenslaan, alle lichten op groen krijgen en concrete afspraken maken om dit te bereiken?’ Nodig daarvoor is onder meer ketensamenwerking in de bouwsector en de ontwikkeling van menukaarten voor verschillende typen bouw, waardoor concepten snel te implementeren zijn.

Utrecht: ontmoetingspunt van kennis en creativiteit

Met Utrecht 2040 werkt de provincie Utrecht, samen met haar netwerkpartners, aan het behouden en versterken van de kernkwaliteiten van de provincie: ontmoetingspunt van kennis en creativiteit, met een rijke cultuur in een gevarieerd landschap. Deze missie is verwoord in het Verdrag van Utrecht. Het vormt de basis van alle acties van de provincie Utrecht en haar Utrecht2040-regionetwerk om een toekomst voort te zetten waarin een goede kwaliteit van leven voorop staat.

Energieneutraliteit

Het Utrecht 2040-programma helpt de regio Utrecht op weg naar energieneutraliteit. ‘CO2-reductie en energiebesparing in de bestaande bouw’ is een van de sleutelprojecten van Utrecht 2040. Onder leiding van Ivo J. Opstelten, lector Nieuwe Energie in de Stad bij Hogeschool Utrecht, wordt dit onderwerp opgepakt. Op 21 juni aanstaande wordt Opstelten geïnaugureerd als lector aan de hogeschool. Tijdens zijn openbare les gaat hij dieper in op de te zetten stappen die leiden tot de energie-neutrale toekomst van Utrecht.

Duurzame Donderdag

De duurzame middag werd georganiseerd door Hogeschool Utrecht en partners Utrecht 2040, Task Force Innovatie, Utrecht Sustainability Institute, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Economic Board Utrecht en Provincie Utrecht. Het congres vond plaats op de Faculteit Natuur en Techniek van Hogeschool Utrecht; ongeveer zeventig mensen namen deel .

Meer informatie:

​Kathelyn van der Ham 088 481 82 47; www.duurzaam.hu.nl


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023