Oranjepark Ermelo - Jan Peter Fiering, 2020 (foto overname)

Wijk Oranjepark in Ermelo wil generaties verbinden

9 oktober 2020

4 minuten

Casus Met het Oranjepark in Ermelo wordt Nederland een meergeneratiebuurt rijker. Zorggroep Noordwest-Veluwe en bouwer Van Wijnen realiseerden hiervoor een energieneutraal zorgcomplex en werken aan een volledige wijk waar generaties hulp aan elkaar bieden. "Zolang we de keuzes maar bewust maken, krijgen we geen kies-pijn."

Het Oranjepark in Ermelo wordt een meergeneratiebuurt. Deze transformatie is in volle gang. Het oude verzorgingshuis op het bosrijke terrein is inmiddels al omgevormd tot een energieneutraal en aardgasloos zorgcomplex met 76 woningen. Ook ontmoetingsruimte ‘De Buurtkamer’ is opgeleverd. Het is de bedoeling dat er een volledige wijk komt met zo’n 100 huurwoningen en koopwoningen, waarin jong en oud naar elkaar omkijken.

Urgentie zien

De inspiratiebron voor deze meergeneratiebuurt is de Duitse Stiftung Liebenau. Deze non-profit organisatie ontwikkelt al jaren meerdere meergeneratie-woonvormen waar generaties hulp aan elkaar bieden. De bewoners van het Oranjepark moeten deze ‘liebenau’-gedachte onderschrijven. Zo wordt het een toekomstbestendige en betekenisvolle plek in Ermelo. De initiatiefnemers hopen op een zorgzame wijk waar mensen elkaar makkelijk ontmoeten en jong en oud op een volwaardige manier onderdeel zijn van een buurtgemeenschap.

Volgens Ton Hogendoorn, hoofd vastgoed bij zorgorganisatie Zorggroep Noordwest-Veluwe en één van de trekkers van dit project, is het ook hard nodig. "Het aantal ouderen groeit hard. Er is grote behoefte aan woonvormen voor ouderen." Dit onderschrijft Henk Bakker, commercieel manager bij Van Wijnen en de andere trekker van de meergeneratiebuurt. "Wij zien de urgentie en willen met dit project inspelen op een actuele vraag."

Oranjepark Ermelo 2 - Jan Peter Fiering, 2020 (foto overname)

‘Oranjepark Ermelo 2 - Jan Peter Fiering, 2020 (foto overname)’


Kennis als kracht

Hogendoorn en Bakker werken al heel lang samen. Dat komt dit project ten goede. "Partnership is net als een huwelijk’, zegt Hogendoorn. "Je moet naar elkaar luisteren, niet eigenwijs zijn. Soms bots je even, maar daar wordt de relatie niet slechter van. Je moet wat van elkaar kunnen hebben." Volgens de twee gaat het in een samenwerkingsrelatie om respect, vertrouwen en dienstbaarheid. Bakker: "En trots zijn op het project. Dan kom je in een flow en inspireer je elkaar om het goed te doen."

Bij het Oranjepark zijn nog meer partijen betrokken. "Je moet steeds zoeken naar partners die bepaalde expertise hebben en kunnen helpen het plan tot een hoger niveau te brengen", zegt Hogendoorn. Zo werken ze samen met onder andere IAA Architecten, Paulus Electro, Installatiebedrijf Gijsbertsen en corporatie UWOON. Om optimaal van elkaars kennis te kunnen gebruiken is het nodig dat zij de kennis delen. "Zie kennis als kracht en niet als macht."

Gunstige locatie

Zij benadrukken allebei het belang om in een vroeg stadium met alle relevante partijen om tafel te zitten. "Een efficiënt voortraject loont zich. Als je overeenstemming bereikt over het vastgoed, over techniek, over functionaliteit en de bewonerswensen goed meeneemt, dan voorkomt het problemen", weet Bakker. "We hebben een proefwoning neergezet en het zorgpersoneel ook laten meepraten. Zij moeten zo prettig mogelijk kunnen werken."

Er is ook nagedacht over de flexibiliteit in het gebouw. "Dan kun je goed inspelen op veranderingen in de samenleving", zegt Hogendoorn. De grond, op een gunstige locatie vlakbij het centrum en in een groene omgeving, is in handen van de zorggroep zelf. "Dat is fijn, want het vinden van een locatie is altijd een knelpunt."

Oranjepark Ermelo 3 - Jan Peter Fiering, 2020 (foto overname)

‘Oranjepark Ermelo 3 - Jan Peter Fiering, 2020 (foto overname)’


Henk Bakker en Ton Hogendoorn

Geen kies-pijn

Duurzaamheid speelt een grote rol in het Oranjepark. Samen met de gemeente Ermelo wil de zorggroep het NL Greenlabel Gebiedslabel halen. Auto’s spelen een ondergeschikte rol en er wordt geïnvesteerd in een gezond leefklimaat. Bakker: "In de buurtkamer maar ook in het woongebouw is er biodynamische verlichting. Die beweegt met het ritme van de dag mee."

Het complex is bovendien aardgasloos en energieneutraal. Hogendoorn: "Ik ben erg benieuwd wat dat met de rekening doet. Hoe is het huiselijk gebruik? Over een tijdje hebben we daar meer inzicht in. We moeten steeds keuzes maken. Zo zagen we dat er ‘s ochtends een douchepiek is. Investeer je dan in een grotere boiler of verzin je een andere duurzame oplossing? Zolang we de keuzes maar bewust maken, krijgen we geen kies-pijn."

Kwaliteit van leven is een andere pijler van het Oranjepark, besluit Hogendoorn. "De woningen zijn geschikt om zorg in te ontvangen. Zodat mensen zo lang mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen. En we hebben gezorgd voor een goede buitenruimte die goed toegankelijk is, zodat bewoners makkelijk naar buiten kunnen."

Foto's: Jan Peter Fiering

Kijk voor meer informatie op de website van Van Wijnen

Dit artikel verscheen eerder op zorgsaamwonen.nl


Cover: ‘Oranjepark Ermelo - Jan Peter Fiering, 2020 (foto overname)’


Yvonne Witter LinkedIn foto

Door Yvonne Witter

Adviseur, initiatiefnemer ZorgSaamWonen


Meest recent

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024