Organisch ontwikkelen gaat niet vanzelf

18 december 2012

1 minuut

Nieuws Reserveer alvast de datum! Op 14 maart 2013 organiseert de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling haar voorjaarscongres in Stadion Galgenwaard te Utrecht. Na de succesvolle editie 'Slim Vlottrekken' van vorig jaar, staan dit jaar werkzame ontwikkelstrategieën centraal. Met nationale en internationale sprekers.

Vooraankondiging Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2013

Deel ervaringen en reflecteer gezamenlijk op succesfactoren. In veel gebieden worden kleinschalige ontwikkelingen ter hand genomen. Hoe garandeer je samenhang en kwaliteit in het gebied? Wie investeren? Hoe verder na de ontmanteling van de PPS? Doe inspiratie op over onder andere de aanpak van het Rotterdamse havengebied en van het Waalfront in Nijmegen en ga in gesprek met betrokkenen over thema’s als slimme erfpachtconstructies en getrapt ontwikkelen bij het realiseren van een complexe wateropgave.

Zie ook:Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022