Julius Terpstra (bron: www.cda.nl)

"Organiseer een Nationale Woontop voor een woningnoodplan"

2 oktober 2020

3 minuten

Opinie Julius Terpstra, CDA-woordvoerder wonen in de Tweede Kamer, vindt dat de Nationale Omgevingsvisie zoveel prioriteiten noemt, dat niets belangrijk lijkt. Vooral voor de woningbouw zijn volgens hem drastische maatregelen nodig. "Tijd voor een écht Nationaal Noodplan, waar een minister voor volkshuisvesting direct mee aan de slag kan."

Nu we middenin de coronacrisis zitten, is het kabinet er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat iedereen het hoofd boven water kan houden. Er worden terecht noodmaatregelen genomen om zoveel mogelijk banen te behouden. Het is dus mogelijk: in tijden van crisis is de overheid in staat om topprioriteiten te bepalen, en daar naar te handelen.

Wooncrisis

Hoe anders wordt er omgegaan met de nationale wooncrisis in ons land. Er is een schreeuwend tekort aan woningen in Nederland, dat oploopt tot bijna een miljoen woningen over tien jaar. En toch durft minister Ollongren het nog steeds niet aan om door te pakken en zelf bouwlocaties aan te wijzen. Daarom pleit ik ervoor nog dit jaar een Nationale Woontop te organiseren, waar knopen worden doorgehakt voor een nationaal woningnoodplan.

Want corona of niet, de huizenprijzen lieten de afgelopen maand de grootste stijging in anderhalf jaar tijd zien. Als we zo doorgaan, is niet alleen deze generatie starters de klos, maar ook de generatie daarna. Nu al komen zij voor nog maar minder dan 5 procent (!) van alle huizen in aanmerking. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang en koopwoningen voor jonge gezinnen, agenten en docenten worden fors overboden en zijn onbetaalbaar geworden. Ondertussen is de dakloosheid verdubbeld, wordt de stress bij huizenzoekers steeds hoger en moeten jongeren ongewild langer thuis wonen. De opgave is dus groot. Het is dan ook terecht dat alle partijen bij de politieke beschouwingen spraken van een wooncrisis.

Happy few

Hét moment voor deze minister om te laten zien dat het haar menens is, was de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het boekwerk met de omvang van een stoeptegel plofte onlangs op de bureaus van iedereen die zich bezighoudt met de ruimtelijke ordening van Nederland. Alle mooie woorden van de minister, of die van haar eigen partij, ten spijt: er worden zoveel prioriteiten genoemd, dat niets belangrijk lijkt. Terwijl ze één kristalheldere opdracht meekreeg. Woningbouw als topprioriteit. De harde doelstelling om 100.000 woningen per jaar te bouwen tot 2030 moet worden vastgelegd. Deze aantallen halen we niet als we alleen maar, zoals minister Ollongren voorstelt, kiezen voor hippe dure appartementen in het stadscentrum. Durf ook buitenstedelijk te bouwen en kijk verder dan alleen de Randstad.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich al uitgesproken voor ons voorstel voor terugkeer van het Ministerie van VROM. Er is geen tijd te verliezen. We moeten ons letterlijk zo snel mogelijk een weg uit de crisis bouwen. Een eigen woning is zoveel meer dan een slaapplek alleen. En is ook niet iets exclusiefs voor de 'happy few'. Tijd voor een écht Nationaal Noodplan, waar een minister voor volkshuisvesting direct mee aan de slag kan.

Cover: ‘Julius Terpstra (bron: www.cda.nl)’


Julius Terpstra (bron: Twitter)

Door Julius Terpstra

Lid van de Tweede Kamer namens het CDA en woordvoerder over de portefeuille Wonen


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024