‘Ouderdomspak’ kan inspireren bij ontwikkelen voor senioren - Afbeelding 1

‘Ouderdomspak’ kan inspireren bij ontwikkelen voor senioren

21 maart 2014

3 minuten

Nieuws Nederlandse ouderen worden steeds ouder, en hun aantal groeit. In 2030 zal het aandeel 65-plussers zijn opgelopen tot bijna een kwart van de bevolking. Ook het aantal hoogbejaarden neemt sterk toe. Woningontwikkelaars, corporaties en gemeenten kennen deze cijfers. Ze weten dat ze zich moeten voorbereiden op een grijze toekomst. Maar hoe?

NEPROM, de branchevereniging van ontwikkelaars, hees op 14 maart enkele ontwikkelaars in een pak waarmee ze zich een voorstelling kunnen maken van hoe het is om écht oud te zijn.

Bepakking van 20 kilo

Het pak, een Duitse uitvinding, weegt twintig kilo en bestaat uit enkelverzwaarders, knieverstijvers, ellebooggewichten, een lichaamsvest, handschoenen die de bloedtoevoer naar de vingers afknellen, een troebele bril en een geluiddempende koptelefoon. In het sterk vergrijzende Duitsland gebruiken woningcorporaties en gemeenten deze ‘Alterssimulationsanzug’. Binnen een mum van tijd voel je je er hoogbejaard in.

NEPROM demonstreerde het pak op het Deliplein in Rotterdam-Katendrecht, in het kader van de Masterclass Conceptontwikkeling. Ontwikkelaars doen in deze masterclass kennis en inzichten op om te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van passende, toekomstgerichte concepten voor wonen, werken, winkelen en recreëren. Ook deelnemers van niet-leden, overheden en corporaties zijn welkom.

‘Ouderdomspak’ kan inspireren bij ontwikkelen voor senioren - Afbeelding 1

Gert-Jan Hospers hijst Mireille Knape in ouderdomspak

‘‘Ouderdomspak’ kan inspireren bij ontwikkelen voor senioren - Afbeelding 1’


Geïsoleerd in openbare ruimte

Masterclass-deelnemer Mireille Knape werkt bij Amvest aan de ontwikkeling van (onder meer) seniorenwoningen en zorgvilla’s. Zichtbaar ongemakkelijk beweegt ze zich in het ouderdomspak over het plein. Op een bankje gaan zitten wordt opeens een hele opgave. Knape: ‘Ik kan niet meer goed zien en horen. Bewegen wordt moeilijk. Meteen voel je je geïsoleerd, ook ik in de openbare ruimte. Ik snap nu ook waarom ouderen je soms niet verstaan als je iets tegen ze zegt.’ Voor Knape helpt dit pak om als ontwikkelaar écht gevoel te krijgen voor de vraag en behoefte van senioren. ‘Ik kan het pak nog uittrekken, ouderen niet.’

Het pak werd ter beschikking gesteld door prof. dr. Gert-Jan Hospers, docent economische geografie aan de Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar city- en regiomarketing aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hospers erkent dat er ook vitale ouderen zijn en dat steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd actief blijven. ‘Maar dit pak is specifiek bedoeld om te laten zien hoe niet-fitte ouderen zich door de openbare ruimte en hun woning begeven. Boven je tachtigste nemen de problemen aantoonbaar toe. En er komen geheid meer tachtigjarigen de komende decennia. Daar moeten we ons op voorbereiden.’

Inspirerende voorbeelden zijn er genoeg. Hospers wijst op New York, waar de stoplichten in vierhonderd straten sinds 2010 vier seconden langer op groen staan, zodat oudere voetgangers meer tijd hebben om over te steken.

Ouderdom heeft de toekomst

Is Nederland al zo ver? Volgens Hospers is ons denken nog te vaak op ‘jong en jeugd’ gericht, terwijl niet de jeugd, maar de ouderdom de toekomst heeft. Zeker tegen de achtergrond van de scheiding van wonen en zorg. Veel ouderen zullen daardoor langer in hun eigen woning en woonomgeving blijven wonen. Maar die zijn veel minder seniorvriendelijk dan we denken. Hospers: ‘Veel ouderen zijn straks gebonden aan hun wijk en aan lokale voorzieningen. Omdat ouderdom met gebreken komt, moeten we verder investeren in het barrièrevrij maken van woningen en de woonomgeving.’

Ouderdomspak ook op Dag van de Projectontwikkeling 15 mei

Wilt u ook eens in de huid kruipen van een niet-vitale senior? Tijdens de Dag van de Projectontwikkeling (DVDP) op 15 mei biedt Gert-Jan Hospers een aantal deelnemers aan deze dag de gelegenheid het pak onder begeleiding aan te trekken. Informatie over deze dag, met als thema ‘Ruimte voor vakmanschap en ondernemerschap’ vindt u op www.dagvandeprojectontwikkeling.nl.

Bent u deelnemer aan de DVDP en wilt u één van deze uitverkorenen zijn? Stuur dan een mail aan Paul Splinter o.v.v. ‘Ouderdomspak op DVDP’.

Zie ook:


Cover: ‘‘Ouderdomspak’ kan inspireren bij ontwikkelen voor senioren - Afbeelding 1’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024