Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Participatie de kunst van het verbinden

26 oktober 2011

2 minuten

Nieuws Na een beknopt overzicht van participatie in de afgelopen decennia, geeft de auteur een schets van burgerparticipatie in de huidige context, waarbij overheid, markt en ‘civil society’ gezamenlijk invulling moeten geven aan de betekenis ervan. Dit essay sluit af met wat dit betekent voor de vaardigheden van de nieuwe gebiedsontwikkelaar.

De nieuwe realiteit van gebiedsontwikkeling maakt dat we moeten leren omgaan met onzekerheden, mede als gevolg van onze afhankelijkheid van mondiale ontwikkelingen. De koers richting een duurzamere samenleving zal hierbij blijvend zijn. In het kader van duurzaamheid is steeds meer aandacht voor people, naast planet en profit. De uitdaging ligt onder meer in het verbinden van grote internationale vragen op het gebied van sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid met de dagelijkse leefomgeving en gevoelde emoties van burgers. Niet zozeer door revolutionaire gedachten, maar juist ook door meer bescheiden ambities samen met betrokkenen concreet te maken.

Een kernkwestie is: hoe gaat de gebiedsontwikkeling eruit zien als gevolg van de huidige ‘haperende geldmachine’ en maatschappelijke heroriëntatie van puur individualisme naar meer aandacht voor collectiviteit? Beide ontwikkelingen kennen een grote mondiale pluriformiteit. Zo zien we in de voormalige communistische landen op dit moment juist een versnelde individualisering, die nog wel even door zal werken. Iets vergelijkbaars zie je in de opkomende economieën in de zogenaamde BRIC landen. Zelfs bij een beperkte economische groei en een stevige koopkrachtdaling blijft Nederland in internationaal en EU perspectief een welvarend land. Hoe hoop te bieden in onzekere tijden met een perspectief van een ander welvaartsniveau? Aanknopingspunten liggen er wellicht in de verschuiving van waarden. Juist ook bij de jongere generatie zie je dat tijdsbesteding in sociale netwerken minstens zo belangrijk wordt gevonden als geld. De haperende geldmachine zal deze trend wellicht verder versterken. Hiermee komt de vraag naar waarom en hoe invulling te geven aan participatie meer op de voorgrond, naast de vraag wat er aan programma gerealiseerd moet worden.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)


Agnes Franzen door Ineke Oostveen (bron: Agnes Franzen)

Door Agnes Franzen

Strategisch adviseur SKG/TU Delft en medeoprichter/hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (2010-2017)


Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023