2015.06.28_PBL-rapport_cover

PBL-rapport De Veerkrachtige Binnenstad

28 juni 2015

1 minuut

Onderzoek Het rapport geeft een positief beeld van de veerkracht van onze binnensteden. Er zijn zeker kansen, maar het realiseren daarvan zal niet vanzelf gaan. Het is hard werken en vraagt om duidelijke keuzes om blijvend een goed draaiende economie, een aantrekkelijke leefomgeving en passend voorzieningenniveau te realiseren. De profielen die het PBL schetst bieden aanknopingspunten om te bedenken waar je als binnenstad wel of juist niet op in moet zetten. Maatwerk is noodzakelijk. De aanpak van de binnenstadsproblematiek is net zo goed – of meer – een kwestie van de lokale politiek als een juridisch-technocratisch vraagstuk.

Beleidsstudie

De vraagstelling van het onderzoek is: Hoe ontwikkelen binnensteden zich, welke processen spelen hierbij een rol, en welke systeemveranderingen zijn nodig om hun positie te verbeteren?

Profielen van binnensteden, PBL

Door middel van een zogenoemde clusteranalyse is het mogelijk binnensteden te groeperen op basis van hun positie op allerlei sociaaleconomische en fysiekruimtelijke indicatoren. De analyse levert vijf onderscheidende profielen van binnensteden op:
- Bruisend in een sterke regio (A);
- Solide en regionaal voorzienend (B);
- Bekneld in een sterke regio (C);
- Kwetsbaar en lokaal voorzienend (D);
- Zwak en perifeer (E).

Zie ook:


Cover: ‘2015.06.28_PBL-rapport_cover’Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024