2015.06.28_PBL-rapport_cover

PBL-rapport De Veerkrachtige Binnenstad

28 juni 2015

1 minuut

Onderzoek
Het rapport geeft een positief beeld van de veerkracht van onze binnensteden. Er zijn zeker kansen, maar het realiseren daarvan zal niet vanzelf gaan. Het is hard werken en vraagt om duidelijke keuzes om blijvend een goed draaiende economie, een aantrekkelijke leefomgeving en passend voorzieningenniveau te realiseren. De profielen die het PBL schetst bieden aanknopingspunten om te bedenken waar je als binnenstad wel of juist niet op in moet zetten. Maatwerk is noodzakelijk. De aanpak van de binnenstadsproblematiek is net zo goed – of meer – een kwestie van de lokale politiek als een juridisch-technocratisch vraagstuk.

Beleidsstudie

De vraagstelling van het onderzoek is: Hoe ontwikkelen binnensteden zich, welke processen spelen hierbij een rol, en welke systeemveranderingen zijn nodig om hun positie te verbeteren?

Profielen van binnensteden, PBL

Door middel van een zogenoemde clusteranalyse is het mogelijk binnensteden te groeperen op basis van hun positie op allerlei sociaaleconomische en fysiekruimtelijke indicatoren. De analyse levert vijf onderscheidende profielen van binnensteden op:
- Bruisend in een sterke regio (A);
- Solide en regionaal voorzienend (B);
- Bekneld in een sterke regio (C);
- Kwetsbaar en lokaal voorzienend (D);
- Zwak en perifeer (E).

Zie ook:


Cover: ‘2015.06.28_PBL-rapport_cover’Meest recent

Stadswerk Arkplein door Erik Boschman (bron: Stadswerk072)

De stad vergroenen? Houd je als bestuurder koest, realiseer korte lijnen en praat met bewoners

Korte organisatorische lijnen, veel contact met bewoners en weinig bemoeienis vanuit het stadsbestuur. Met deze prijswinnende strategie heeft Alkmaar de afgelopen drie jaar al 30.000 m2 steen veranderd in groen.

Analyse

7 oktober 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin duidelijk werd dat we het met elkaar moeten doen

Aandacht voor new town Nieuwegein, conflicterende ruimteclaims in Amsterdam en de energietransitie. De conclusie na de afgelopen week Gebiedsontwikkeling.nu: ‘we zullen het met elkaar moeten doen’.

Nieuws

6 oktober 2022

Luchtfoto Oosterwold Almere door Claire Slingerland (bron: Shutterstock)

Het fiasco van Oosterwold

Langzaam maar zeker tekent het totale fiasco van plan Oosterwold zich af, concludeert emeritus hoogleraar en ROm-columnist Friso de Zeeuw. “Een decennium na de start valt deze ‘radicaal andere manier van gebiedsontwikkeling’ genadeloos door de mand.

Opinie

6 oktober 2022