2015.06.28_PBL-rapport_cover

PBL-rapport De Veerkrachtige Binnenstad

28 juni 2015

1 minuut

Onderzoek Het rapport geeft een positief beeld van de veerkracht van onze binnensteden. Er zijn zeker kansen, maar het realiseren daarvan zal niet vanzelf gaan. Het is hard werken en vraagt om duidelijke keuzes om blijvend een goed draaiende economie, een aantrekkelijke leefomgeving en passend voorzieningenniveau te realiseren. De profielen die het PBL schetst bieden aanknopingspunten om te bedenken waar je als binnenstad wel of juist niet op in moet zetten. Maatwerk is noodzakelijk. De aanpak van de binnenstadsproblematiek is net zo goed – of meer – een kwestie van de lokale politiek als een juridisch-technocratisch vraagstuk.

Beleidsstudie

De vraagstelling van het onderzoek is: Hoe ontwikkelen binnensteden zich, welke processen spelen hierbij een rol, en welke systeemveranderingen zijn nodig om hun positie te verbeteren?

Profielen van binnensteden, PBL

Door middel van een zogenoemde clusteranalyse is het mogelijk binnensteden te groeperen op basis van hun positie op allerlei sociaaleconomische en fysiekruimtelijke indicatoren. De analyse levert vijf onderscheidende profielen van binnensteden op:
- Bruisend in een sterke regio (A);
- Solide en regionaal voorzienend (B);
- Bekneld in een sterke regio (C);
- Kwetsbaar en lokaal voorzienend (D);
- Zwak en perifeer (E).

Zie ook:


Cover: ‘2015.06.28_PBL-rapport_cover’Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024