platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

PBL-rapport De Veerkrachtige Binnenstad

PBL-rapport De Veerkrachtige Binnenstad

Het rapport geeft een positief beeld van de veerkracht van onze binnensteden. Er zijn zeker kansen, maar het realiseren daarvan zal niet vanzelf gaan. Het is hard werken en vraagt om duidelijke keuzes om blijvend een goed draaiende economie, een aantrekkelijke leefomgeving en passend voorzieningenniveau te realiseren. De profielen die het PBL schetst bieden aanknopingspunten om te bedenken waar je als binnenstad wel of juist niet op in moet zetten. Maatwerk is noodzakelijk. De aanpak van de binnenstadsproblematiek is net zo goed – of meer – een kwestie van de lokale politiek als een juridisch-technocratisch vraagstuk.

Beleidsstudie

De vraagstelling van het onderzoek is: Hoe ontwikkelen binnensteden zich, welke processen spelen hierbij een rol, en welke systeemveranderingen zijn nodig om hun positie te verbeteren?

Profielen van binnensteden, PBL

Door middel van een zogenoemde clusteranalyse is het mogelijk binnensteden te groeperen op basis van hun positie op allerlei sociaaleconomische en fysiekruimtelijke indicatoren. De analyse levert vijf onderscheidende profielen van binnensteden op:
- Bruisend in een sterke regio (A);
- Solide en regionaal voorzienend (B);
- Bekneld in een sterke regio (C);
- Kwetsbaar en lokaal voorzienend (D);
- Zwak en perifeer (E).

Zie ook: