2015.09.08_Perspectief op de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad_0_1320

Perspectief op de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad

8 september 2015

3 minuten

Onderzoek De Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad is een deelonderzoek van het overkoepelende, gelijknamige MIRT onderzoek. Welke regio's in het buitenland zijn interessant ter vergelijking, en hoe verhoudt de zuidelijke Randstad zich tot deze regio's?

Overkoepelend MIRT onderzoek

Het doel van dit MIRT onderzoek is het verkrijgen van zicht op de wenselijkheid en effectiviteit van verbeteringen ten aanzien van internationale connectiviteit, zodat oplossingsrichtingen kunnen worden geformuleerd die de economische kracht van de Zuidelijke Randstad versterken.

In het kader van het MIRT onderzoek “Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad” wordt een drietal deelonderzoeken uitgevoerd. Deze cahiers betreffen de resultaten van het derde onderzoek.

  1. Onderzoek naar historische trends en ontwikkelingen t.a.v. internationale connectiviteit in de Zuidelijke Randstad,
  2. Kwantitatieve internationale vergelijking van de Zuidelijke Randstad op het gebied van internationale connectiviteit,
  3. Kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad met een aantal vergelijkbare regio’s.
Perspectief op de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad - Afbeelding 1

Luchtconnectiviteit per luchthaven in de 11 regio's. http://gebiedsontwikkeling.nu/workspace/uploads/mirt1-55eea05cc73af.jpg

‘Perspectief op de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad - Afbeelding 1’


Doel en aanpak

De internationale, kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad draagt bij aan het algemene onderzoeksdoel door te beantwoorden welke regio’s om welke reden interessant zijn. Dit in het kader van het overkoepelende MIRT Onderzoek 'Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad'. Om deze vraag te beantwoorden zijn in Fase 1 drie stappen doorlopen:

Fase 1

Stap 1: longlist
Allereerst is er een longlist van interessante regio’s opgesteld. Hierbij is gekeken naar de vergelijkbaarheid van deze (deel)regio’s met de Zuidelijke Randstad, aan de hand van basisgegevens omtrent sociale, economische, infrastructurele en ruimtelijke structuren en - voor zover bekend - specifieke strategieën of instrumenten die worden gehanteerd en in het kader van het onderzoek interessant kunnen zijn.

Stap 2: shortlist
Vervolgens is op basis van de beschikbare kennis en gegevens, bij zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers, uit de longlist een shortlist van 11 regio’s opgesteld. Deze 11 regio’s zijn verder geanalyseerd aan de hand van de volgende criteria:

  1. mate van economisch succes (internationale concurrentiepositie), connectiviteitsniveau,
  2. internationale connectiviteit als factor voor economisch succes,
  3. toepassing van intelligente, succesvolle of innovatieve strategieën in relatie tot de internationale connectiviteit.

Stap 3: drie topregio's
Als derde en laatste stap zijn drie topregio’s geselecteerd die het meest interessant zijn in het kader van het overkoepelende MIRT onderzoek. De drie topregio’s zijn Kopenhagen-Malmö, Antwerpen-Brussel en San Fancisco-Oakland. Deze dubbelsteden hebben enerzijds een omvang en economische sectoren of clusters vergelijkbaar met de dubbelstad Rotterdam-Den Haag en anderzijds beschikken ze over een andere invalshoek qua strategie, en daarmee ook over andere projecten of interventies. Lees meer in het cahier Kwalitatieve Vergelijking - Fase 1.

Perspectief op de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad - Afbeelding 2

Strategieën en ambities in de 11 regio's. http://gebiedsontwikkeling.nu/workspace/uploads/mirt2-55eea0ec57c55.jpg

‘Perspectief op de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad - Afbeelding 2’


Fase 2

In de eerste fase zijn 11 regio's onderzocht en de eerste conclusies getrokken. Hierop voortbouwend zijn 3 topregio's geselecteerd die in deze tweede fase met nog meer diepgang zijn geanalyseerd. De regio's Kopenhagen-Malmö, Brussel-Antwerpen en Manchester-Liverpool zijn gekozen vanwege hun vergelijkbare ruimtelijk-economische hoofdstructuur: dubbelsteden, omvang en economische sectoren of clusters. De regio's hanteren echter verschillende strategieën en hebben een andere organisatie en/of projecten dan de Zuidelijke Randstad.

Perspectief op de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad - Afbeelding 3

None http://gebiedsontwikkeling.nu/workspace/uploads/mirt3-55eea128b6c57.jpg

‘Perspectief op de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad - Afbeelding 3’


Als startpunt voor de vergelijking zijn de 5 hoofdopgaven van de Zuidelijke Randstad genomen:
1. versterking corridor Rotterdam-Delft-Den Haag-Leiden
2. versterking internationale toplocaties
3. verbeteren internationale spoorverbindingen
4. versterken positie Rotterdam The Hague airport
5. verbeteren OV-toegankelijkheid internationale reiziger

En vervolgens zijn in het verlengde hiervan de 3 Europese regio's bekeken op de volgende 5 domeinen:
1. governance en beleid
2. focus strategieën en projecten (infra, toplocaties)
3. projecten over gastvrijheid internationale reizigers
4. versterking luchthaven
5. directe verbindingen met buitenlandse regio's

De tussenresultaten zijn besproken met sleutelfiguren uit de regio's, met als resultaat een realistisch beeld van de stand van zaken en op de praktijk gerichte aanbevelingen. Lees het cahier Kwalitatieve Vergelijking - Fase 2.

Participeer!

Interesse in een analyse of (internationale) vergelijking van uw eigen regio? Wij nodigen u van harte uit om als participant, sponsor, partner of op andere wijze aan het project een bijdrage te leveren. Neem hiervoor contact op met het agentschap via strategie@deltametropool.nl.

Lees meer over het thema Metropolitane Strategieën.


Cover: ‘2015.09.08_Perspectief op de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad_0_1320’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023