Thumb_Woning2_180

Pilot voor gemengd fonds dure huurwoningen binnenkort van start

28 augustus 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - Een werkgroep van de Actieagenda Bouw wil binnenkort een proefproject starten voor een gemengd woningfonds voor geliberaliseerde huurwoningen (meer dan 142 punten), met corporaties en institutionele beleggers als aandeelhouders. Kees de Boo, voorzitter van de werkgroep, overlegt met verschillende beleggers en corporaties. In Cobouw zegt De Boo dat zij overwegen 'honderden miljoenen' te investeren in het fonds.

Voor de financiering denkt De Boo, die president-commissaris is van Vesteda, aan de inbreng van beleggerszijde van vreemd en een deel eigen vermogen. De corporaties delen dan in zo’n 50% van het eigen vermogen. 'Voor het vreemde vermogen kijken we onder andere naar de mogelijkheid van inflatie gebonden leningen.'
Het fonds komt los te staan van het reguliere corporatietoezicht en krijgt een commerciële fondsmanager. De aankooppriizen van in te brengen huurwoningen zijn gebaseerd op taxaties en niet op de WOZ-waarde.

Het initiatief sluit aan bij de wens van minister Blok dat corporaties hun sociale huurwoningen en vrije sector woningen scheiden en op termijn het geliberaliseerde deel afstoten. Aedes en de meeste corporaties tonen zich daar geen voorstander van. Wel zijn ze van plan een fors aantal woningen te verkopen om heffingen te kunnen betalen en meer investeringsruimte te krijgen.

De Actieagenda Bouw komt voort uit de het Bouwteam onder leiding van Joop van Oosten. In de werkgroep 'Gemengd Woningfonds' zitten naast De Boo Wienke Bodewes (Amvest), Arjan Schakenbos (Vestia), Ber Bosveld (Ymere), Marien de Langen (Stadgenoot), Peter Kramer, Victor Schaap (Binnenlandse Zaken), Bert van Delden (Portaal).


Cover: ‘Thumb_Woning2_180’



Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024