platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Pilot voor gemengd fonds dure huurwoningen binnenkort van start

Pilot voor gemengd fonds dure huurwoningen binnenkort van start

AMSTERDAM - Een werkgroep van de Actieagenda Bouw wil binnenkort een proefproject starten voor een gemengd woningfonds voor geliberaliseerde huurwoningen (meer dan 142 punten), met corporaties en institutionele beleggers als aandeelhouders. Kees de Boo, voorzitter van de werkgroep, overlegt met verschillende beleggers en corporaties. In Cobouw zegt De Boo dat zij overwegen 'honderden miljoenen' te investeren in het fonds.

Voor de financiering denkt De Boo, die president-commissaris is van Vesteda, aan de inbreng van beleggerszijde van vreemd en een deel eigen vermogen. De corporaties delen dan in zo’n 50% van het eigen vermogen. ‘Voor het vreemde vermogen kijken we onder andere naar de mogelijkheid van inflatie gebonden leningen.’
Het fonds komt los te staan van het reguliere corporatietoezicht en krijgt een commerciële fondsmanager. De aankooppriizen van in te brengen huurwoningen zijn gebaseerd op taxaties en niet op de WOZ-waarde.

Het initiatief sluit aan bij de wens van minister Blok dat corporaties hun sociale huurwoningen en vrije sector woningen scheiden en op termijn het geliberaliseerde deel afstoten. Aedes en de meeste corporaties tonen zich daar geen voorstander van. Wel zijn ze van plan een fors aantal woningen te verkopen om heffingen te kunnen betalen en meer investeringsruimte te krijgen.

De Actieagenda Bouw komt voort uit de het Bouwteam onder leiding van Joop van Oosten. In de werkgroep ‘Gemengd Woningfonds’ zitten naast De Boo Wienke Bodewes (Amvest), Arjan Schakenbos (Vestia), Ber Bosveld (Ymere), Marien de Langen (Stadgenoot), Peter Kramer, Victor Schaap (Binnenlandse Zaken), Bert van Delden (Portaal).