Thumb_international_0_1000px

Pleidooi voor nieuwe Europese mainport

20 december 2013

2 minuten

Nieuws Nederland, Vlaanderen en het gewest Brussel moeten zich gezamenlijk internationaal als de aantrekkelijkste groeiregio van Europa presenteren. Dit om de concurrentie aan te kunnen met andere Europese regio’s die wedijveren om de groeiende stroom Aziatisch kapitaal. Dat zei adviseur Peter Savelberg deze week bij een bijeenkomst van belegger en ontwikkelaar HVBM.

Bij de goed bezochte bijeenkomst stond 'het nieuwe winnen' centraal. Andere sprekers waren Brigit Gerritse, directeur van de Nederlandse Raad van Winkelcentra (NRW) en jurist Marc Heuvelmans (Bogaerts & Groenen Advocaten). Gerritse sprak over de ingrijpende veranderingen in de winkelmarkt als gevolg van de razendsnelle opkomst van online winkelen en Heuvelmans stelde de noodzaak van transparantie en kennisdeling in de zakelijke dienstverlening centraal.

Savelberg, die ondermeer samenwerkt met professor Dirk Brounen van TiasNimbas, hekelde het feit dat individuele steden in de Nederland en België nog steeds handelsmissies organiseren die soms met elkaar concurreren. Hij houdt zich bezig met de vraag hoe steden zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Deze ontwikkelingen worden gedreven door een aantal technologische ontwikkelingen die het stedelijk weefsel ingrijpend zullen veranderen. In China en India groeien middelgrote steden in enkele decennia uit tot 'megacities'. Onze 'grote steden' hebben op wereldschaal slechts geringe betekenis.

Savelberg wees erop dat de economische positie van Brussel, Vlaanderen en Nederland gezamenlijk internationaal wél sterk is. Het stedelijke gebied tussen Brussel en Amsterdam, dat hij 'Tristate City' heeft gedoopt, heeft 10 mln inwoners en biedt plaats aan de grootste zeehavens, een van de grootste luchthavens en het bestuurlijk centrum van Europa. 'Het beschikt over superieure infrastructuur, een overvloed aan cultureel erfgoed en belangrijke internationale instituties. Laten we dit grote stedelijke gebied wereldwijd op de kaart zetten als de aantrekkelijkste groeiregio van Europa.' Savelberg is bezig met een marketingstrategie om deze 'ongeziene metropool' te positioneren tussen Shanghai en Singapore en tussen Rio en New York en heeft naar eigen zeggen inmiddels een aantal commerciële partijen bereid gevonden het initiatief te ondersteunen.

Wethouder Erik de Ridder (Financiën, Economische Zaken) van Tilburg zei in een reactie elk initiatief te ondersteunen waarin wordt getracht Nederland op de kaart te zetten bij Aziatische investeerders. Ook fractievoorzitter VVD Tilburg Cecile Franssen zei 'gegrepen' te zijn door de analyse van Savelberg. In zijn presentatie wees Savelberg dat in China en India, straks met 3 mrd inwoners, een grote, zelfbewuste middenklasse ontstaat. Over 20 jaar zal circa 10-20% van de bevolking een westerse levensstandaard hebben bereikt. Exacte voorspellingen zijn er niet maar naar schatting zullen dan jaarlijks100 mln Aziaten naar Europa gaan reizen, als toerist, zakenreiziger of kenniswerker. Deze groeiende groep 'outbound travellers' heeft dan minimaal circa € 400 mrd euro per jaar te besteden. Vraag is welk deel Nederland, Vlaanderen en Brussel daarvan kunnen claimen.


Cover: ‘Thumb_international_0_1000px’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023