Banner KB Botsende Belangen door SKG (bron: SKG)

Praat mee over botsende belangen en integrale gebiedsprocessen

23 november 2022

2 minuten

SKG Nieuws In de middag van 26 januari organiseert Berenschot, in samenwerking met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (TU Delft), een verdiepend gesprek over botsende belangen in de fysieke ruimte, integrale gebiedsprocessen en hoe daarbij de samenwerking kan worden georganiseerd.

Een groot aantal maatschappelijke opgaven dient een plek te krijgen in dezelfde schaarse ruimte. Nederland staat voor een grote woonopgave en ook de vraag naar ruimte voor werkgelegenheid neemt toe. In het landelijk gebied vragen opgaven op het gebied van klimaat, landbouw, natuur, water en bodem veel ruimte. Goed gebruik maken van de ruimte die we hebben, vraagt om integrale en samenhangende afwegingen en het combineren van functies. Maar dat is in de praktijk zeer complex en er is niet altijd voldoende ruimte beschikbaar. Hoe kom je tot keuzes? Hoe verenig je de botsende belangen?

Ruimtelijke puzzel

Ruimtelijke ordening is een ‘verwaarloosd beleidsterrein’ dat de laatste jaren op weinig aandacht van het Rijk kon rekenen. Sectorale dossiers lopen muurvast door conflicterende ruimteclaims en gebrek aan regie op alle overheidsniveaus. Met het nieuwe kabinet toont het Rijk nieuwe energie op dit thema.

Concreet wil het ministerie van BZK meer regie pakken in de ruimtelijke ordening. Onderdeel daarvan is het in stelling brengen van de provincies om nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen en te combineren met decentrale opgaven in een ‘ruimtelijke puzzel’. Om deze puzzel te leggen, is betrokkenheid van medeoverheden en private en maatschappelijke partijen gevraagd.

Verschillende perspectieven

Tijdens de kennisbijeenkomst verkennen we deze opgave vanuit verschillende perspectieven: de praktijk, het bestuur en de wetenschap. We zoomen in op concrete praktijkvoorbeelden en gaan met elkaar in gesprek over praktische aanpakken die de complexiteit hanteerbaar maken

De bijeenkomst 'Botsende belangen in de ruimte' vindt op 26 januari plaats van 1400 uur tot 1730 uur in het kantoor van Berenschot, Van Deventerlaan 31-51 in Utrecht.

Programma van de bijeenkomst Botsende belangen in de ruimte door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

‘Programma van de bijeenkomst Botsende belangen in de ruimte’ door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Programma Botsende belangen in de ruimte (.pdf)

Cover: ‘Banner KB Botsende Belangen’ door SKG (bron: SKG)


SKG logo door Team SKG (bron: LinkedIn)

Door Team SKG

The Dutch Foundation for Area Development Knowledge


Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023