Banner KB Botsende Belangen door SKG (bron: SKG)

Praat mee over botsende belangen en integrale gebiedsprocessen

23 november 2022

2 minuten

SKG Nieuws In de middag van 26 januari organiseert Berenschot, in samenwerking met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (TU Delft), een verdiepend gesprek over botsende belangen in de fysieke ruimte, integrale gebiedsprocessen en hoe daarbij de samenwerking kan worden georganiseerd.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst!

Een groot aantal maatschappelijke opgaven dient een plek te krijgen in dezelfde schaarse ruimte. Nederland staat voor een grote woonopgave en ook de vraag naar ruimte voor werkgelegenheid neemt toe. In het landelijk gebied vragen opgaven op het gebied van klimaat, landbouw, natuur, water en bodem veel ruimte. Goed gebruik maken van de ruimte die we hebben, vraagt om integrale en samenhangende afwegingen en het combineren van functies. Maar dat is in de praktijk zeer complex en er is niet altijd voldoende ruimte beschikbaar. Hoe kom je tot keuzes? Hoe verenig je de botsende belangen?

Ruimtelijke puzzel

Ruimtelijke ordening is een ‘verwaarloosd beleidsterrein’ dat de laatste jaren op weinig aandacht van het Rijk kon rekenen. Sectorale dossiers lopen muurvast door conflicterende ruimteclaims en gebrek aan regie op alle overheidsniveaus. Met het nieuwe kabinet toont het Rijk nieuwe energie op dit thema.

Concreet wil het ministerie van BZK meer regie pakken in de ruimtelijke ordening. Onderdeel daarvan is het in stelling brengen van de provincies om nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen en te combineren met decentrale opgaven in een ‘ruimtelijke puzzel’. Om deze puzzel te leggen, is betrokkenheid van medeoverheden en private en maatschappelijke partijen gevraagd.

Verschillende perspectieven

Tijdens de kennisbijeenkomst verkennen we deze opgave vanuit verschillende perspectieven: de praktijk, het bestuur en de wetenschap. We zoomen in op concrete praktijkvoorbeelden en gaan met elkaar in gesprek over praktische aanpakken die de complexiteit hanteerbaar maken

De bijeenkomst 'Botsende belangen in de ruimte' vindt op 26 januari plaats van 1400 uur tot 1730 uur in het kantoor van Berenschot, Van Deventerlaan 31-51 in Utrecht.

Programma van de bijeenkomst Botsende belangen in de ruimte door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

‘Programma van de bijeenkomst Botsende belangen in de ruimte’ door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Programma Botsende belangen in de ruimte (.pdf)

Cover: ‘Banner KB Botsende Belangen’ door SKG (bron: SKG)


SKG logo door Team SKG (bron: LinkedIn)

Door Team SKG

The Dutch Foundation for Area Development Knowledge


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Nieuws

7 december 2023

Omgevingswet Gebiedsontwikkeling.krant door Frederik van Schagen (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Ontvang gratis thuis: de wintereditie van de Gebiedsontwikkeling.krant

De Gebiedsontwikkeling.krant is dé krant van gebiedsontwikkelend Nederland. Wilt u de wintereditie 2024 gratis thuis ontvangen? Geef dan uw adres door!

Uitgelicht
SKG Nieuws

7 december 2023

Het Vondelpark in Amsterdam door Jan van der Wolf (bron: Shutterstock)

Zeven principes voor werken aan gezonde gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling voor een gezond leven raakt aan de kern van ons bestaan. Als begrip is gezonde gebiedsontwikkeling in opkomst, maar er zijn nog weinig handvatten voorhanden. Deze zeven principes vormen een voorzet.

Analyse

7 december 2023