Banner KB Botsende Belangen door SKG (bron: SKG)

Praat mee over botsende belangen en integrale gebiedsprocessen

23 november 2022

2 minuten

SKG Nieuws In de middag van 26 januari organiseert Berenschot, in samenwerking met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (TU Delft), een verdiepend gesprek over botsende belangen in de fysieke ruimte, integrale gebiedsprocessen en hoe daarbij de samenwerking kan worden georganiseerd. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst in Utrecht.

Wilt u meepraten over botsende belangen in de ruimte en hoe samenwerking kan worden georganiseerd? Tijd, locatie en programma vindt u onderaan deze pagina. U bent van harte welkom ook al is het aantal plekken gelimiteerd. Meld u daarom snel aan. Dit kan via deze link.

Voor vragen en opmerkingen kunt terecht bij Julia Stam via j.stam@berenschot.nl

Een groot aantal maatschappelijke opgaven dient een plek te krijgen in dezelfde schaarse ruimte. Nederland staat voor een grote woonopgave en ook de vraag naar ruimte voor werkgelegenheid neemt toe. In het landelijk gebied vragen opgaven op het gebied van klimaat, landbouw, natuur, water en bodem veel ruimte. Goed gebruik maken van de ruimte die we hebben, vraagt om integrale en samenhangende afwegingen en het combineren van functies. Maar dat is in de praktijk zeer complex en er is niet altijd voldoende ruimte beschikbaar. Hoe kom je tot keuzes? Hoe verenig je de botsende belangen?

Ruimtelijke puzzel

Ruimtelijke ordening is een ‘verwaarloosd beleidsterrein’ dat de laatste jaren op weinig aandacht van het Rijk kon rekenen. Sectorale dossiers lopen muurvast door conflicterende ruimteclaims en gebrek aan regie op alle overheidsniveaus. Met het nieuwe kabinet toont het Rijk nieuwe energie op dit thema.

Concreet wil het ministerie van BZK meer regie pakken in de ruimtelijke ordening. Onderdeel daarvan is het in stelling brengen van de provincies om nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen en te combineren met decentrale opgaven in een ‘ruimtelijke puzzel’. Om deze puzzel te leggen, is betrokkenheid van medeoverheden en private en maatschappelijke partijen gevraagd.

Verschillende perspectieven

Tijdens de kennisbijeenkomst verkennen we deze opgave vanuit verschillende perspectieven: de praktijk, het bestuur en de wetenschap. We zoomen in op concrete praktijkvoorbeelden en gaan met elkaar in gesprek over praktische aanpakken die de complexiteit hanteerbaar maken

De bijeenkomst 'Botsende belangen in de ruimte' vindt op 26 januari plaats van 1400 uur tot 1730 uur in het kantoor van Berenschot, Van Deventerlaan 31-51 in Utrecht.

Programma van de bijeenkomst Botsende belangen in de ruimte door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

‘Programma van de bijeenkomst Botsende belangen in de ruimte’ door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Programma Botsende belangen in de ruimte (.pdf)

Cover: ‘Banner KB Botsende Belangen’ door SKG (bron: SKG)


SKG logo door Team SKG (bron: LinkedIn)

Door Team SKG

The Dutch Foundation for Area Development Knowledge


Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022