Gocongres17 612 kopie.jpg

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2017 in foto’s

8 november 2017

4 minuten

De uitdagingen voor onze buurlanden zijn niet anders dan bij ons in Nederland als het gaat om gebiedsontwikkeling. Tijdens het Praktijkcongres 2017 op 7 november in Amersfoort werd stilgestaan bij de vraag wat wij kunnen leren van onze buren. En wat onze buurlanden kunnen leren van Nederland. De trek naar de stad, het enorme gebrek aan betaalbare woningen en de noodzaak om in te zetten op verduurzaming van de leefomgeving. Als wordt gekeken naar de omvang van de wereldbevolking en de manier waarop we leven, hebben we eigenlijk drie planeten nodig, klonk het tijdens het plenaire deel van het congres. “Maar we beschikken maar over één planeet.” Toch overheerste optimisme en er werd volop gediscussieerd. Ook later op de dag tijdens de deelsessies over onderwerpen als binnenstedelijke gebiedstransformatie, circulaire gebiedsontwikkeling en stedelijke uitbreidingswijken in Europees perspectief. Een impressie van het ochtendprogramma in foto’s.

Gocongres17 011 kopie.jpg

‘Gocongres17 011 kopie.jpg’


Dagvoorzitter Hans de Jonge, directievoorzitter Brink Groep en emeritus hoogleraar van de TU Delft, brengt de discussie op gang met de vraag hoe we economische en ecologische doelstellingen in gebiedsontwikkeling kunnen samenbrengen.

Gocongres17 024 kopie.jpg

‘Gocongres17 024 kopie.jpg’


Guido Spars (Bergische Universität Wuppertal) was één van de sprekers tijdens het plenaire deel van het congres. Hij gaf een toelichting op de Duitse aanpak als het gaat om gebiedsontwikkeling en zag veel overeenkomsten met Nederland. Ook al heeft Duitsland niet te maken gehad met een crisis op de huizenmarkt. Maar net als in Nederland is er sprake van een trek naar de stad. “Er is veel vraag naar huizen in groeisteden.”

Gocongres17 177 kopie.jpg

‘Gocongres17 177 kopie.jpg’


Sue Riddlestone, mede-oprichtster van Bioregional London, ging in haar speech met de titel ‘Mind your Step’ in op het belang van een verdere verduurzaming van de leefomgeving. Ze heeft met haar team een aantal projecten opgezet in Engeland en Canada voor huurders en kopers van een woning. De eerste eco-wijk op groter schaalniveau van Bioregional was BedZED in Hackbridge, Greater London. In het One Planet City-model is duurzaamheid verbreed tot ‘duurzaam leven’ aan de hand van tien thematische principes. Naast de harde (fysieke) principes zoals nul CO2-uitstoot, nul restafval, duurzaam watergebruik, vervoer en transport zijn er zachte principes zoals gezondheid en geluk, cultuur en samenleving. “Van contact met je buren word je gelukkiger en gezonder.” Een duurzame leefomgeving draagt kortom bij aan ons welzijn en onze gezondheid. De boodschap van Sue Riddlestone werd enthousiast ontvangen door tal van deelnemers aan het congres. “Voor mij is het een stukje bevestiging dat duurzaamheid belangrijk is. Het gaat niet puur en alleen om financiële rendementen”, reageerde een deelnemer.

Gocongres17 192 kopie.jpg

‘Gocongres17 192 kopie.jpg’


Na de twee buitenlandse sprekers ging een panel – onder andere bestaande uit praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft Friso de Zeeuw (voorgrond) en Emiel Reiding, Directeur Nationale Omgevingsvisie – wat dieper in op de materie. Volgens De Zeeuw is het One Planet Living-model te restrictief. “Die tien principes kun je niet allemaal op één locatie realiseren”, oordeelde Friso de Zeeuw. “Ik pleit eerder voor een mengpaneel waarmee je binnen een gebied kunt schuiven met normen. Maar dan nog zou het realiseren van acht van de tien principes al geweldig zijn.”

Gocongres17 196 kopie.jpg

‘Gocongres17 196 kopie.jpg’


Ook Guido Spars en Nicole Maarsen, Directeur Vastgoedbeleggingen Syntrus Achmea Real Estate & Finance, namen deel aan de paneldiscussie. Nicole Maarsen vertelde dat ze de voorbeelden van Sue Riddlestone inspirerend vond. Volgens haar is het belangrijk dat partijen die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling hun beste voorbeelden van duurzame ontwikkeling meer over het voetlicht brengen, om te inspireren. Een prachtig, kleinschalig voorbeeld is de aanleg van een integrale water- en groenstructuur van project Groenblauw Delft Zuidoost.

Gocongres17 266 kopie.jpg

‘Gocongres17 266 kopie.jpg’


Het panel bestaande uit (van links naar rechts): Guido Spars, Nicole Maarsen, Emiel Reiding, Friso de Zeeuw en Sue Riddlestone.

Gocongres17 278 kopie.jpg

‘Gocongres17 278 kopie.jpg’


Er kwamen ook volop vragen vanuit de zaal over de woningmarkt en de bouw van nieuwe woningen. Zoals Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM: “Hoe kunnen we vaart maken?” reageerde hij. Huikeshoven vertelde ook dat de gedrevenheid over duurzaamheid van Sue Riddlestone hem aansprak. “Dat wil ik meenemen naar mijn eigen bedrijf.” 


Gocongres17 566 kopie.jpg

‘Gocongres17 566 kopie.jpg’Dagvoorzitter Hans de Jonge vraagt aan Guido Spars om een verduidelijking van de wijze waarop partijen in Duitsland kunnen samenwerken als het gaat om gebiedsontwikkeling. “Dispatcher model?”

Gocongres17 571 kopie.jpg

‘Gocongres17 571 kopie.jpg’


Sue Riddlestone vertelt de zaal dat we wel drie planeten nodig hebben door de wijze waarop we leven en bouwen. “Maar we hebben maar één planeet.”

Gocongres17 587 kopie.jpg

‘Gocongres17 587 kopie.jpg’Toeschouwers in de zaal.

Gocongres17 616 kopie.jpg

‘Gocongres17 616 kopie.jpg’


Emiel Reiding en Friso de Zeeuw luisteren aandachtig naar Sue Riddlestone. “Stel kerndoelen en kernregels en breng ontwikkelaar, bewoners en lokale overheid daarop samen.” Volgens haar is dit een manier om gemeenten te overtuigen van je aanpak. Zo kan een concept groeien.


Foto’s Jean van Lingen


Cover: ‘Gocongres17 612 kopie.jpg’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024