Gocongres17 612 kopie.jpg

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2017 in foto’s

8 november 2017

4 minuten

De uitdagingen voor onze buurlanden zijn niet anders dan bij ons in Nederland als het gaat om gebiedsontwikkeling. Tijdens het Praktijkcongres 2017 op 7 november in Amersfoort werd stilgestaan bij de vraag wat wij kunnen leren van onze buren. En wat onze buurlanden kunnen leren van Nederland. De trek naar de stad, het enorme gebrek aan betaalbare woningen en de noodzaak om in te zetten op verduurzaming van de leefomgeving. Als wordt gekeken naar de omvang van de wereldbevolking en de manier waarop we leven, hebben we eigenlijk drie planeten nodig, klonk het tijdens het plenaire deel van het congres. “Maar we beschikken maar over één planeet.” Toch overheerste optimisme en er werd volop gediscussieerd. Ook later op de dag tijdens de deelsessies over onderwerpen als binnenstedelijke gebiedstransformatie, circulaire gebiedsontwikkeling en stedelijke uitbreidingswijken in Europees perspectief. Een impressie van het ochtendprogramma in foto’s.

Gocongres17 011 kopie.jpg

‘Gocongres17 011 kopie.jpg’


Dagvoorzitter Hans de Jonge, directievoorzitter Brink Groep en emeritus hoogleraar van de TU Delft, brengt de discussie op gang met de vraag hoe we economische en ecologische doelstellingen in gebiedsontwikkeling kunnen samenbrengen.

Gocongres17 024 kopie.jpg

‘Gocongres17 024 kopie.jpg’


Guido Spars (Bergische Universität Wuppertal) was één van de sprekers tijdens het plenaire deel van het congres. Hij gaf een toelichting op de Duitse aanpak als het gaat om gebiedsontwikkeling en zag veel overeenkomsten met Nederland. Ook al heeft Duitsland niet te maken gehad met een crisis op de huizenmarkt. Maar net als in Nederland is er sprake van een trek naar de stad. “Er is veel vraag naar huizen in groeisteden.”

Gocongres17 177 kopie.jpg

‘Gocongres17 177 kopie.jpg’


Sue Riddlestone, mede-oprichtster van Bioregional London, ging in haar speech met de titel ‘Mind your Step’ in op het belang van een verdere verduurzaming van de leefomgeving. Ze heeft met haar team een aantal projecten opgezet in Engeland en Canada voor huurders en kopers van een woning. De eerste eco-wijk op groter schaalniveau van Bioregional was BedZED in Hackbridge, Greater London. In het One Planet City-model is duurzaamheid verbreed tot ‘duurzaam leven’ aan de hand van tien thematische principes. Naast de harde (fysieke) principes zoals nul CO2-uitstoot, nul restafval, duurzaam watergebruik, vervoer en transport zijn er zachte principes zoals gezondheid en geluk, cultuur en samenleving. “Van contact met je buren word je gelukkiger en gezonder.” Een duurzame leefomgeving draagt kortom bij aan ons welzijn en onze gezondheid. De boodschap van Sue Riddlestone werd enthousiast ontvangen door tal van deelnemers aan het congres. “Voor mij is het een stukje bevestiging dat duurzaamheid belangrijk is. Het gaat niet puur en alleen om financiële rendementen”, reageerde een deelnemer.

Gocongres17 192 kopie.jpg

‘Gocongres17 192 kopie.jpg’


Na de twee buitenlandse sprekers ging een panel – onder andere bestaande uit praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft Friso de Zeeuw (voorgrond) en Emiel Reiding, Directeur Nationale Omgevingsvisie – wat dieper in op de materie. Volgens De Zeeuw is het One Planet Living-model te restrictief. “Die tien principes kun je niet allemaal op één locatie realiseren”, oordeelde Friso de Zeeuw. “Ik pleit eerder voor een mengpaneel waarmee je binnen een gebied kunt schuiven met normen. Maar dan nog zou het realiseren van acht van de tien principes al geweldig zijn.”

Gocongres17 196 kopie.jpg

‘Gocongres17 196 kopie.jpg’


Ook Guido Spars en Nicole Maarsen, Directeur Vastgoedbeleggingen Syntrus Achmea Real Estate & Finance, namen deel aan de paneldiscussie. Nicole Maarsen vertelde dat ze de voorbeelden van Sue Riddlestone inspirerend vond. Volgens haar is het belangrijk dat partijen die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling hun beste voorbeelden van duurzame ontwikkeling meer over het voetlicht brengen, om te inspireren. Een prachtig, kleinschalig voorbeeld is de aanleg van een integrale water- en groenstructuur van project Groenblauw Delft Zuidoost.

Gocongres17 266 kopie.jpg

‘Gocongres17 266 kopie.jpg’


Het panel bestaande uit (van links naar rechts): Guido Spars, Nicole Maarsen, Emiel Reiding, Friso de Zeeuw en Sue Riddlestone.

Gocongres17 278 kopie.jpg

‘Gocongres17 278 kopie.jpg’


Er kwamen ook volop vragen vanuit de zaal over de woningmarkt en de bouw van nieuwe woningen. Zoals Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM: “Hoe kunnen we vaart maken?” reageerde hij. Huikeshoven vertelde ook dat de gedrevenheid over duurzaamheid van Sue Riddlestone hem aansprak. “Dat wil ik meenemen naar mijn eigen bedrijf.” 


Gocongres17 566 kopie.jpg

‘Gocongres17 566 kopie.jpg’Dagvoorzitter Hans de Jonge vraagt aan Guido Spars om een verduidelijking van de wijze waarop partijen in Duitsland kunnen samenwerken als het gaat om gebiedsontwikkeling. “Dispatcher model?”

Gocongres17 571 kopie.jpg

‘Gocongres17 571 kopie.jpg’


Sue Riddlestone vertelt de zaal dat we wel drie planeten nodig hebben door de wijze waarop we leven en bouwen. “Maar we hebben maar één planeet.”

Gocongres17 587 kopie.jpg

‘Gocongres17 587 kopie.jpg’Toeschouwers in de zaal.

Gocongres17 616 kopie.jpg

‘Gocongres17 616 kopie.jpg’


Emiel Reiding en Friso de Zeeuw luisteren aandachtig naar Sue Riddlestone. “Stel kerndoelen en kernregels en breng ontwikkelaar, bewoners en lokale overheid daarop samen.” Volgens haar is dit een manier om gemeenten te overtuigen van je aanpak. Zo kan een concept groeien.


Foto’s Jean van Lingen


Cover: ‘Gocongres17 612 kopie.jpg’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024