2015.10.16_Praktijkseminar: Aantrekkelijke stad en regio

Praktijkseminar: Aantrekkelijke stad en regio

16 oktober 2015

2 minuten

Nieuws
Complexe omgeving en ambitieuze projecten vragen andere manier van werken. Decentrale overheden zijn continue bezig zich aan te passen aan een toenemend complexe omgeving. Denk hierbij aan technologische ontwikkelingen, nieuwe wet -en regelgeving, demografie, bereikbaarheid, leefbaarheid etc. Tegelijkertijd staan er verschillende ambitieuze projecten op het programma zoals maatschappelijk vastgoed, wonen en ICT die zo efficiënt en duurzaam mogelijk gerealiseerd moeten worden. Gemeenten en provincies worden hierdoor gedwongen strategische keuzes te maken over hoe ze zich als (krimp)stad en regio willen positioneren.

Strategiesessie: Copy paste of onderscheidend?

Sommige gemeenten kiezen intussen voor een onderscheidende aanpak, meer gericht op toekomstbestendige oplossingen om daarmee werkgelegenheid, economische groei en vitaliteit te stimuleren. Deze aanpak vraagt wel om een andere en nieuwe manier van het organiseren van de opgave maar ook het anders organiseren van partnerships.

Nieuwe manier van projectontwikkeling biedt mogelijkheden voor gemeenten en (financiële) partners

Tijdens deze strategiesessie vertellen ervaringsdeskundigen u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van vraaggericht ontwikkelen, bouwen en financieren. Zij geven u inzicht in het maken van strategische keuzes en het organiseren van 'partnerships' met publieke en private partijen om zo een 'aantrekkelijke' stad te worden en te blijven. Graag nemen we u mee in de ontdekkingstocht die gemeenten hebben gemaakt om plannen te maken die optimaal aansluiten op de behoeftes van inwoners en bedrijven met als gevolg dat projecten zelfs weer overtekend raken.

Deze nieuwe wijze van projectontwikkeling biedt ook meer mogelijkheden aan financiële partijen. Immers, wanneer risico’s veel beter inzichtelijk zijn en daardoor business modellen robuuster worden, kan er gefinancierd worden. Maar welke randvoorwaarden zijn nodig voor een goede businesscase, welke financiële bronnen kunnen hierdoor worden aangeboord en waar ligt de win-win? Decentrale overheden werken inmiddels al intensief samen met deels andere partijen en met slimmere (ver)reken- en business modellen. Deze bijeenkomst geeft inzicht hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

Strategiesessie: Copy paste of onderscheidend?

29 oktober 2015 BNG Bank (Koninginnegracht 2), Den Haag

Met praktijkcases gemeente Den Haag en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

PPS Netwerk Nederland organiseert in samenwerking met de gemeente Den Haag, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), BNG Bank en Fakton op donderdag 29 oktober van 14.00-17.00 bij BNG Bank in Den Haag een strategiesessie die ingaat op welke routes en mogelijkheden er zijn, zowel lokaal als in regionaal verband, om (weer) tot groei en bloei te komen. Concreet: hoe vergroot ik de investeringskracht van mijn stad of regio?

Sprekers zijn: Henk Harms (Directeur Ontwikkeling & Realisatie DSO, Gemeente Den Haag), Onno Zwart (directeur van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij), Fleur Elderhorst (Hoofd BNG Advies) en Peter van Bosse (Directeur Fakton)

Deze strategiesessie is gratis voor o.a. wethouders, programmamanagers, projectmanagers en directeuren stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling van gemeenten en provinciesMeest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022