2015.10.16_Praktijkseminar: Aantrekkelijke stad en regio

Praktijkseminar: Aantrekkelijke stad en regio

16 oktober 2015

2 minuten

Nieuws Complexe omgeving en ambitieuze projecten vragen andere manier van werken. Decentrale overheden zijn continue bezig zich aan te passen aan een toenemend complexe omgeving. Denk hierbij aan technologische ontwikkelingen, nieuwe wet -en regelgeving, demografie, bereikbaarheid, leefbaarheid etc. Tegelijkertijd staan er verschillende ambitieuze projecten op het programma zoals maatschappelijk vastgoed, wonen en ICT die zo efficiënt en duurzaam mogelijk gerealiseerd moeten worden. Gemeenten en provincies worden hierdoor gedwongen strategische keuzes te maken over hoe ze zich als (krimp)stad en regio willen positioneren.

Strategiesessie: Copy paste of onderscheidend?

Sommige gemeenten kiezen intussen voor een onderscheidende aanpak, meer gericht op toekomstbestendige oplossingen om daarmee werkgelegenheid, economische groei en vitaliteit te stimuleren. Deze aanpak vraagt wel om een andere en nieuwe manier van het organiseren van de opgave maar ook het anders organiseren van partnerships.

Nieuwe manier van projectontwikkeling biedt mogelijkheden voor gemeenten en (financiële) partners

Tijdens deze strategiesessie vertellen ervaringsdeskundigen u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van vraaggericht ontwikkelen, bouwen en financieren. Zij geven u inzicht in het maken van strategische keuzes en het organiseren van 'partnerships' met publieke en private partijen om zo een 'aantrekkelijke' stad te worden en te blijven. Graag nemen we u mee in de ontdekkingstocht die gemeenten hebben gemaakt om plannen te maken die optimaal aansluiten op de behoeftes van inwoners en bedrijven met als gevolg dat projecten zelfs weer overtekend raken.

Deze nieuwe wijze van projectontwikkeling biedt ook meer mogelijkheden aan financiële partijen. Immers, wanneer risico’s veel beter inzichtelijk zijn en daardoor business modellen robuuster worden, kan er gefinancierd worden. Maar welke randvoorwaarden zijn nodig voor een goede businesscase, welke financiële bronnen kunnen hierdoor worden aangeboord en waar ligt de win-win? Decentrale overheden werken inmiddels al intensief samen met deels andere partijen en met slimmere (ver)reken- en business modellen. Deze bijeenkomst geeft inzicht hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

Strategiesessie: Copy paste of onderscheidend?

29 oktober 2015 BNG Bank (Koninginnegracht 2), Den Haag

Met praktijkcases gemeente Den Haag en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

PPS Netwerk Nederland organiseert in samenwerking met de gemeente Den Haag, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), BNG Bank en Fakton op donderdag 29 oktober van 14.00-17.00 bij BNG Bank in Den Haag een strategiesessie die ingaat op welke routes en mogelijkheden er zijn, zowel lokaal als in regionaal verband, om (weer) tot groei en bloei te komen. Concreet: hoe vergroot ik de investeringskracht van mijn stad of regio?

Sprekers zijn: Henk Harms (Directeur Ontwikkeling & Realisatie DSO, Gemeente Den Haag), Onno Zwart (directeur van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij), Fleur Elderhorst (Hoofd BNG Advies) en Peter van Bosse (Directeur Fakton)

Deze strategiesessie is gratis voor o.a. wethouders, programmamanagers, projectmanagers en directeuren stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling van gemeenten en provincies


Cover: ‘2015.10.16_Praktijkseminar: Aantrekkelijke stad en regio’Meest recent

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024

Weekoverzicht - Dit was een week om door te zetten door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om door te zetten

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over doorzetten. Doorzetten om een transformatieproject in Bussum af te ronden, om kwaliteit van leven te verbeteren ondanks krimp of om de stad boven water te houden.

Weekoverzicht

11 april 2024