2014.04.24_PresentatieAdviezen_cover

Presentatie adviezen 'De toekomst van de stad' en 'Kwaliteit zonder groei'

24 april 2014

3 minuten

Nieuws
Op 23 april 2014 heeft de raad de adviezen 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' en 'Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving' aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Minister Blok heeft de adviezen in ontvangst genomen.

De toekomst van de stad

In het advies 'De toekomst van de stad' stelt de raad dat Nederlandse steden - in termen van massa en dichtheid - een maatje te klein zijn. Gemeenten moeten deze achterstand compenseren. Niet door grote metropolen te ontwikkelen, maar door te 'lenen van de buren'. Volgens de raad kunnen steden een forse impuls aan de economie geven en internationaal sterker staan als zij meer vertrekken vanuit hun eigen identiteit en vervolgens elkaars kwaliteiten beter benutten.

Volgens de raad is dit fundamenteel: in de toekomst kunnen Nederlandse steden het niet alleen, ze hebben elkaar nodig. Alleen dan kunnen zij meedoen op het mondiale toneel. De raad meent dat steden dit moeten doen door niet zozeer in te zetten op hun eigen 'regionale' massa en dichtheid, maar op betere verbindingen en goede samenwerking met andere regio's, al dan niet hun directe buren. Het gaat om connectiviteit, niet alleen infrastructureel, maar ook in samenwerkingsrelaties, tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgers en maatschappelijke organisaties. Alleen hiermee kan het zelforganiserend vermogen van de stad worden benut om te komen tot innovaties. Op deze manier worden de pluspunten van de Nederlandse poly-centrische stedenstructuur met grotere en kleinere steden behouden, terwijl toch de massa wordt bereikt die nodig is voor de internationale concurrentie. De toekomst van de stad ligt in de kracht van deze nieuwe verbindingen.

Kwaliteit zonder groei

In het advies 'Kwaliteit zonder groei' stelt de raad dat de tijd dat verdiend werd aan stads- en dorpsuitbreiding niet meer terugkeert. Ook na de crisis zullen grond- en vastgoedontwikkeling minder inkomsten opleveren. Volgens de raad moeten daarom veel scherpere keuzen worden gemaakt: welke voorzieningen vinden gebruikers nodig en wat willen zij ervoor betalen?

De raad stelt voor om de positie van de gemeenteraad bij beslissingen over de omgevingskwaliteit te versterken. Daar moeten kosten en baten van investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte expliciet worden afgewogen. Minder geld betekent niet automatisch minder kwaliteit. Daar waar de kwaliteit van de openbare ruimte ondanks scherpere keuzes toch afneemt is het, zolang een minimumniveau wordt gegarandeerd, aan de gemeenten om dat te accepteren of om er extra geld voor uit te trekken. Gemeenten die meer in de openbare ruimte willen investeren moeten de keuzevrijheid hebben om dat te doen door herschikking van taken of door de belastinginkomsten te verhogen. Daarom vindt de raad dat het Rijk de mogelijkheid voor gemeentelijke belastingheffing moet verruimen. Verder bepleit de raad om private investeerders, zoals particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties of wijkverenigingen, meer vrijheid te geven om hun directe leefomgeving zo in te richten zoals ze dat zelf graag wensen. Gemeenten moeten daarin meer dan nu het geval is een ondersteunende rol vervullen.

Infograhics

Ter illustratie zijn voor beide adviezen infographics gemaakt die de argumentatielijn van de adviezen visueel ondersteunen.

Voor meer informatie over het advies 'De toekomst van de stad' kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl

Voor meer informatie over het advies 'Kwaliteit zonder groei' kunt u contact opnemen met Alexander Woestenburg, projectmedewerker, alexander.woestenburg@rli.nl

Lees verder

- Lees meer over het advies 'De toekomst van de stad'
- Lees het advies 'De Toekomst van de stad'
- Lees het persbericht 'Steden dreigen verdienvermogen te verliezen'
- Lees meer over het advies 'Kwaliteit zonder groei'
- Lees het advies 'Kwaliteit zonder groei'
- Lees het persbericht 'Gemeenten hebben veel minder geld voor openbare ruimte'Meest recent

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022