2013.10.28_Bestuurdersgeheimen_180

Prestaties van woningcorporaties en leiderschapsrollen hangen beperkt samen

28 oktober 2013

2 minuten

Onderzoek Wordt het presteren van woningbouwverenigingen bepaald door de leidersstijl van corporatiebestuurders? Slechts in beperkte mate, blijkt uit het promotieonderzoek van Mariëtte Heemskerk. Maar de relaties die zij ontdekte bieden wel mogelijkheden om beter te sturen.

In haar proefschrift ‘Bestuurdersgeheimen’ onderscheidt Heemskerk interne en externe leiderschapsrollen die bestuurders kunnen hanteren. Haar onderzoek richtte zich op de vraag of de rollen waarvoor corporatiebestuurders kiezen samenhangen met het strategisch profiel en de prestaties van corporaties. Op basis van bestaande literatuur gebruikt ze onder meer rollen als de 'Schakelende Zingever', 'Geduldige Macher', 'Verbindende Strateeg' en 'Charmante Verleider'. Aan de hand van deze rollen ging ze verbanden leggen: welke prestaties haalde een corporatie wanneer een bestuurder al dan niet voor een bepaalde rol koos? Het leverde een zeer omvangrijke database op, maar geen eenduidig antwoord. Het aantal mogelijke verbanden tussen leiderschapsrollen, strategisch profiel en prestaties berekende Heemskerk op maar liefst achthonderd, in totaal toonde ze er ‘slechts’ 69 aan. Niet alle bestuurdersgeheimen laten zich dus zomaar ontrafelen. Heemskerk: “Deze bevindingen relativeren aan de ene kant, maar aan de andere kant is het juist interessant om de aangetoonde verbanden nader te bestuderen. Want die geven nieuwe inzichten in welke prestaties echt samenhangen met de rollen die bestuurders hanteren.” Voor haar promotieonderzoek voerde Heemskerk ook een enquête uit. Daaraan namen 175 corporatiebestuurders deel.
Alle recente discussie rond corporaties zou de indruk kunnen wekken dat corporaties tegenwoordig vooral met geldelijk gewin bezig zijn. Maar het tegendeel is waar, bleek uit de enquête. Maatschappelijk rendement stond bij het overgrote deel voorop in het strategisch profiel. “Velen verwachten echter dat dit in de toekomst zal veranderen vanwege recente maatregelen van de overheid”, zegt Heemskerk. Opvallend is dat de meeste bestuurders wel redelijk tevreden waren over de prestaties van hun organisatie in de periode 2007 – 2011. Maar dat hangt niet samen met de onderzochte prestatie-indicatoren.

De bevindingen van haar onderzoek acht Heemskerk van belang voor zowel bestuurders als voor Raden van Commissarissen. Want zij kunnen nu beter analyseren of gehanteerde leiderschapsrollen overeenkomen met de prestaties die een corporatie wenst. ‘Bestuurdersgeheimen: over samenhang tussen leiderschapsrollen van bestuurders, strategische profielen en prestaties van woningcorporaties’ verschijnt bij Uitgeverij Eburon en is vanaf 29 oktober te koop via de boekhandel en via eburon.nl/bestuurdersgeheimen.


Cover: ‘2013.10.28_Bestuurdersgeheimen_180’Meest recent

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024

Katendrecht in Rotterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

De stille havenbuurt? Dit is de geluidsbeleving op Katendrecht anno 2024

Bij een havenstad denken we aan industriële herrie van voorbijvarende schepen en fabrieksnijverheid. Hoe wordt een omgetoverde havenbuurt vandaag de dag beleefd door bewoners? Geluidsonderzoek creëert nieuwe kaarten en verhalen.

Onderzoek

21 juni 2024

GO weekoverzicht 20 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om werelden samen te brengen

Deze week werd op Gebiedsontwikkeling.nu maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om verschillende werelden samen te brengen. Voor maatschappelijke impact, om verstedelijking van voldoende energie te voorzien en om uit de eigen bubbel te komen.

Weekoverzicht

20 juni 2024