2013.10.28_Bestuurdersgeheimen_180

Prestaties van woningcorporaties en leiderschapsrollen hangen beperkt samen

28 oktober 2013

2 minuten

Onderzoek Wordt het presteren van woningbouwverenigingen bepaald door de leidersstijl van corporatiebestuurders? Slechts in beperkte mate, blijkt uit het promotieonderzoek van Mariëtte Heemskerk. Maar de relaties die zij ontdekte bieden wel mogelijkheden om beter te sturen.

In haar proefschrift ‘Bestuurdersgeheimen’ onderscheidt Heemskerk interne en externe leiderschapsrollen die bestuurders kunnen hanteren. Haar onderzoek richtte zich op de vraag of de rollen waarvoor corporatiebestuurders kiezen samenhangen met het strategisch profiel en de prestaties van corporaties. Op basis van bestaande literatuur gebruikt ze onder meer rollen als de 'Schakelende Zingever', 'Geduldige Macher', 'Verbindende Strateeg' en 'Charmante Verleider'. Aan de hand van deze rollen ging ze verbanden leggen: welke prestaties haalde een corporatie wanneer een bestuurder al dan niet voor een bepaalde rol koos? Het leverde een zeer omvangrijke database op, maar geen eenduidig antwoord. Het aantal mogelijke verbanden tussen leiderschapsrollen, strategisch profiel en prestaties berekende Heemskerk op maar liefst achthonderd, in totaal toonde ze er ‘slechts’ 69 aan. Niet alle bestuurdersgeheimen laten zich dus zomaar ontrafelen. Heemskerk: “Deze bevindingen relativeren aan de ene kant, maar aan de andere kant is het juist interessant om de aangetoonde verbanden nader te bestuderen. Want die geven nieuwe inzichten in welke prestaties echt samenhangen met de rollen die bestuurders hanteren.” Voor haar promotieonderzoek voerde Heemskerk ook een enquête uit. Daaraan namen 175 corporatiebestuurders deel.
Alle recente discussie rond corporaties zou de indruk kunnen wekken dat corporaties tegenwoordig vooral met geldelijk gewin bezig zijn. Maar het tegendeel is waar, bleek uit de enquête. Maatschappelijk rendement stond bij het overgrote deel voorop in het strategisch profiel. “Velen verwachten echter dat dit in de toekomst zal veranderen vanwege recente maatregelen van de overheid”, zegt Heemskerk. Opvallend is dat de meeste bestuurders wel redelijk tevreden waren over de prestaties van hun organisatie in de periode 2007 – 2011. Maar dat hangt niet samen met de onderzochte prestatie-indicatoren.

De bevindingen van haar onderzoek acht Heemskerk van belang voor zowel bestuurders als voor Raden van Commissarissen. Want zij kunnen nu beter analyseren of gehanteerde leiderschapsrollen overeenkomen met de prestaties die een corporatie wenst. ‘Bestuurdersgeheimen: over samenhang tussen leiderschapsrollen van bestuurders, strategische profielen en prestaties van woningcorporaties’ verschijnt bij Uitgeverij Eburon en is vanaf 29 oktober te koop via de boekhandel en via eburon.nl/bestuurdersgeheimen.


Cover: ‘2013.10.28_Bestuurdersgeheimen_180’Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023