2013.10.28_Bestuurdersgeheimen_180

Prestaties van woningcorporaties en leiderschapsrollen hangen beperkt samen

28 oktober 2013

2 minuten

Onderzoek
Wordt het presteren van woningbouwverenigingen bepaald door de leidersstijl van corporatiebestuurders? Slechts in beperkte mate, blijkt uit het promotieonderzoek van Mariëtte Heemskerk. Maar de relaties die zij ontdekte bieden wel mogelijkheden om beter te sturen.

In haar proefschrift ‘Bestuurdersgeheimen’ onderscheidt Heemskerk interne en externe leiderschapsrollen die bestuurders kunnen hanteren. Haar onderzoek richtte zich op de vraag of de rollen waarvoor corporatiebestuurders kiezen samenhangen met het strategisch profiel en de prestaties van corporaties. Op basis van bestaande literatuur gebruikt ze onder meer rollen als de 'Schakelende Zingever', 'Geduldige Macher', 'Verbindende Strateeg' en 'Charmante Verleider'. Aan de hand van deze rollen ging ze verbanden leggen: welke prestaties haalde een corporatie wanneer een bestuurder al dan niet voor een bepaalde rol koos? Het leverde een zeer omvangrijke database op, maar geen eenduidig antwoord. Het aantal mogelijke verbanden tussen leiderschapsrollen, strategisch profiel en prestaties berekende Heemskerk op maar liefst achthonderd, in totaal toonde ze er ‘slechts’ 69 aan. Niet alle bestuurdersgeheimen laten zich dus zomaar ontrafelen. Heemskerk: “Deze bevindingen relativeren aan de ene kant, maar aan de andere kant is het juist interessant om de aangetoonde verbanden nader te bestuderen. Want die geven nieuwe inzichten in welke prestaties echt samenhangen met de rollen die bestuurders hanteren.” Voor haar promotieonderzoek voerde Heemskerk ook een enquête uit. Daaraan namen 175 corporatiebestuurders deel.
Alle recente discussie rond corporaties zou de indruk kunnen wekken dat corporaties tegenwoordig vooral met geldelijk gewin bezig zijn. Maar het tegendeel is waar, bleek uit de enquête. Maatschappelijk rendement stond bij het overgrote deel voorop in het strategisch profiel. “Velen verwachten echter dat dit in de toekomst zal veranderen vanwege recente maatregelen van de overheid”, zegt Heemskerk. Opvallend is dat de meeste bestuurders wel redelijk tevreden waren over de prestaties van hun organisatie in de periode 2007 – 2011. Maar dat hangt niet samen met de onderzochte prestatie-indicatoren.

De bevindingen van haar onderzoek acht Heemskerk van belang voor zowel bestuurders als voor Raden van Commissarissen. Want zij kunnen nu beter analyseren of gehanteerde leiderschapsrollen overeenkomen met de prestaties die een corporatie wenst. ‘Bestuurdersgeheimen: over samenhang tussen leiderschapsrollen van bestuurders, strategische profielen en prestaties van woningcorporaties’ verschijnt bij Uitgeverij Eburon en is vanaf 29 oktober te koop via de boekhandel en via eburon.nl/bestuurdersgeheimen.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022