2013.03.25_Amsterdam Rainproof_180

Prijsvraag voor inspirerende oplossingen: 'Op zoek naar De Peilstok 2014'

10 juli 2014

2 minuten

Nieuws Om zoveel mogelijk verschillende partijen te betrekken bij het onderwerp ‘klimaatbestendig en waterrobuust bouwen en ontwikkelen’, heeft het ministerie van I&M ‘De Peilstok 2014' uitgeschreven, de prijs voor inspirerende oplossingen om het bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

Iconen van een waterrobuuste en klimaatbestendige omgeving

Het nationale Deltaprogramma staat voor een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en straks, waar de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening op orde zijn. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor het voortbestaan van Nederland en een sterke economie, ook voor volgende generaties.

Klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving

Eén van de onderdelen van het Deltaprogramma is Ruimtelijke Adaptatie. In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie zal het Deltaprogramma voorstellen opnemen om de ruimtelijke inrichting van Nederland waterrobuust te maken. De stad is de motor van onze economie. Een goede kwaliteit van de leefomgeving van steden en hun ommeland is daarom essentieel. Deze kwaliteit staat onder druk door heviger regen, langduriger droogte en meer warme dagen. Dit zorgt nu al voor omvangrijke schade aan gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, en heeft flinke gevolgen voor de gezondheid, leefomgevingskwaliteit en economie. Door de klimaatopgave op te pakken, kan een verbetering van de stedelijke kwaliteit worden bereikt en kunnen toekomstige maatschappelijke kosten vermeden worden.

De Peilstok 2014

Bovenstaandeopgave moet met zoveel mogelijk verschillende partijen aangepakt worden. Om hen actief te betrekken bij het onderwerp ‘klimaatbestendig en waterrobuust bouwen en ontwikkelen’, heeft het ministerie van I&M ‘De Peilstok 2014' uitgeschreven, de prijs voor inspirerende oplossingen om het bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

Kanshebbers op De Peilstok 2014 zijn dé verbeelding van de Klimaatbestendige Stad. Het zijn iconen die laten zien wat mogelijk is inzake klimaatbestendig en waterrobuust denken en handelen in de bebouwde omgeving. Ze bevatten integrale klimaatadaptieveoplossingen op bijvoorbeeld ruimtelijk, technisch, juridisch, organisatorisch, participatief en financieel gebied. Het zijn tastbare en zichtbare projecten die op bijzondere, innovatieve en state of the art wijze tot stand zijn gekomen en aanzetten tot navolging. De Peilstok 2014 inspireert, is herkenbaar en communicatief overtuigend. Inschrijven kan tot en met 1 september aanstaande.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Steven Stolk via postbusdpnh@minienm.nl.


Cover: ‘2013.03.25_Amsterdam Rainproof_180’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023