2013.03.25_Amsterdam Rainproof_180

Prijsvraag voor inspirerende oplossingen: 'Op zoek naar De Peilstok 2014'

10 juli 2014

2 minuten

Nieuws Om zoveel mogelijk verschillende partijen te betrekken bij het onderwerp ‘klimaatbestendig en waterrobuust bouwen en ontwikkelen’, heeft het ministerie van I&M ‘De Peilstok 2014' uitgeschreven, de prijs voor inspirerende oplossingen om het bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

Iconen van een waterrobuuste en klimaatbestendige omgeving

Het nationale Deltaprogramma staat voor een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en straks, waar de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening op orde zijn. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor het voortbestaan van Nederland en een sterke economie, ook voor volgende generaties.

Klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving

Eén van de onderdelen van het Deltaprogramma is Ruimtelijke Adaptatie. In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie zal het Deltaprogramma voorstellen opnemen om de ruimtelijke inrichting van Nederland waterrobuust te maken. De stad is de motor van onze economie. Een goede kwaliteit van de leefomgeving van steden en hun ommeland is daarom essentieel. Deze kwaliteit staat onder druk door heviger regen, langduriger droogte en meer warme dagen. Dit zorgt nu al voor omvangrijke schade aan gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, en heeft flinke gevolgen voor de gezondheid, leefomgevingskwaliteit en economie. Door de klimaatopgave op te pakken, kan een verbetering van de stedelijke kwaliteit worden bereikt en kunnen toekomstige maatschappelijke kosten vermeden worden.

De Peilstok 2014

Bovenstaandeopgave moet met zoveel mogelijk verschillende partijen aangepakt worden. Om hen actief te betrekken bij het onderwerp ‘klimaatbestendig en waterrobuust bouwen en ontwikkelen’, heeft het ministerie van I&M ‘De Peilstok 2014' uitgeschreven, de prijs voor inspirerende oplossingen om het bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

Kanshebbers op De Peilstok 2014 zijn dé verbeelding van de Klimaatbestendige Stad. Het zijn iconen die laten zien wat mogelijk is inzake klimaatbestendig en waterrobuust denken en handelen in de bebouwde omgeving. Ze bevatten integrale klimaatadaptieveoplossingen op bijvoorbeeld ruimtelijk, technisch, juridisch, organisatorisch, participatief en financieel gebied. Het zijn tastbare en zichtbare projecten die op bijzondere, innovatieve en state of the art wijze tot stand zijn gekomen en aanzetten tot navolging. De Peilstok 2014 inspireert, is herkenbaar en communicatief overtuigend. Inschrijven kan tot en met 1 september aanstaande.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Steven Stolk via postbusdpnh@minienm.nl.


Cover: ‘2013.03.25_Amsterdam Rainproof_180’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024

Graffiti in Gent door Jesus Barroso (bron: Shutterstock)

Creatieve betonnen speeltuin wijkt voor placemaking, zo gaat dat in Gent

Placemaking kan helpen om een nieuw gebied op de kaart te zetten maar Bart Popken ontdekte het in Gent dat het ook eerdere creatieve activiteiten kan verdrijven. Het draagt daarmee net zo hard bij aan gentrificatie en grotere tegenstellingen.

Casus

27 mei 2024

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024