2013.03.25_Amsterdam Rainproof_180

Prijsvraag voor inspirerende oplossingen: 'Op zoek naar De Peilstok 2014'

10 juli 2014

2 minuten

Nieuws Om zoveel mogelijk verschillende partijen te betrekken bij het onderwerp ‘klimaatbestendig en waterrobuust bouwen en ontwikkelen’, heeft het ministerie van I&M ‘De Peilstok 2014' uitgeschreven, de prijs voor inspirerende oplossingen om het bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

Iconen van een waterrobuuste en klimaatbestendige omgeving

Het nationale Deltaprogramma staat voor een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en straks, waar de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening op orde zijn. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor het voortbestaan van Nederland en een sterke economie, ook voor volgende generaties.

Klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving

Eén van de onderdelen van het Deltaprogramma is Ruimtelijke Adaptatie. In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie zal het Deltaprogramma voorstellen opnemen om de ruimtelijke inrichting van Nederland waterrobuust te maken. De stad is de motor van onze economie. Een goede kwaliteit van de leefomgeving van steden en hun ommeland is daarom essentieel. Deze kwaliteit staat onder druk door heviger regen, langduriger droogte en meer warme dagen. Dit zorgt nu al voor omvangrijke schade aan gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, en heeft flinke gevolgen voor de gezondheid, leefomgevingskwaliteit en economie. Door de klimaatopgave op te pakken, kan een verbetering van de stedelijke kwaliteit worden bereikt en kunnen toekomstige maatschappelijke kosten vermeden worden.

De Peilstok 2014

Bovenstaandeopgave moet met zoveel mogelijk verschillende partijen aangepakt worden. Om hen actief te betrekken bij het onderwerp ‘klimaatbestendig en waterrobuust bouwen en ontwikkelen’, heeft het ministerie van I&M ‘De Peilstok 2014' uitgeschreven, de prijs voor inspirerende oplossingen om het bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

Kanshebbers op De Peilstok 2014 zijn dé verbeelding van de Klimaatbestendige Stad. Het zijn iconen die laten zien wat mogelijk is inzake klimaatbestendig en waterrobuust denken en handelen in de bebouwde omgeving. Ze bevatten integrale klimaatadaptieveoplossingen op bijvoorbeeld ruimtelijk, technisch, juridisch, organisatorisch, participatief en financieel gebied. Het zijn tastbare en zichtbare projecten die op bijzondere, innovatieve en state of the art wijze tot stand zijn gekomen en aanzetten tot navolging. De Peilstok 2014 inspireert, is herkenbaar en communicatief overtuigend. Inschrijven kan tot en met 1 september aanstaande.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Steven Stolk via postbusdpnh@minienm.nl.


Cover: ‘2013.03.25_Amsterdam Rainproof_180’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023