2013.03.25_Amsterdam Rainproof_180

Prijsvraag voor inspirerende oplossingen: 'Op zoek naar De Peilstok 2014'

10 juli 2014

2 minuten

Nieuws
Om zoveel mogelijk verschillende partijen te betrekken bij het onderwerp ‘klimaatbestendig en waterrobuust bouwen en ontwikkelen’, heeft het ministerie van I&M ‘De Peilstok 2014' uitgeschreven, de prijs voor inspirerende oplossingen om het bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

Iconen van een waterrobuuste en klimaatbestendige omgeving

Het nationale Deltaprogramma staat voor een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en straks, waar de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening op orde zijn. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor het voortbestaan van Nederland en een sterke economie, ook voor volgende generaties.

Klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving

Eén van de onderdelen van het Deltaprogramma is Ruimtelijke Adaptatie. In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie zal het Deltaprogramma voorstellen opnemen om de ruimtelijke inrichting van Nederland waterrobuust te maken. De stad is de motor van onze economie. Een goede kwaliteit van de leefomgeving van steden en hun ommeland is daarom essentieel. Deze kwaliteit staat onder druk door heviger regen, langduriger droogte en meer warme dagen. Dit zorgt nu al voor omvangrijke schade aan gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, en heeft flinke gevolgen voor de gezondheid, leefomgevingskwaliteit en economie. Door de klimaatopgave op te pakken, kan een verbetering van de stedelijke kwaliteit worden bereikt en kunnen toekomstige maatschappelijke kosten vermeden worden.

De Peilstok 2014

Bovenstaandeopgave moet met zoveel mogelijk verschillende partijen aangepakt worden. Om hen actief te betrekken bij het onderwerp ‘klimaatbestendig en waterrobuust bouwen en ontwikkelen’, heeft het ministerie van I&M ‘De Peilstok 2014' uitgeschreven, de prijs voor inspirerende oplossingen om het bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

Kanshebbers op De Peilstok 2014 zijn dé verbeelding van de Klimaatbestendige Stad. Het zijn iconen die laten zien wat mogelijk is inzake klimaatbestendig en waterrobuust denken en handelen in de bebouwde omgeving. Ze bevatten integrale klimaatadaptieveoplossingen op bijvoorbeeld ruimtelijk, technisch, juridisch, organisatorisch, participatief en financieel gebied. Het zijn tastbare en zichtbare projecten die op bijzondere, innovatieve en state of the art wijze tot stand zijn gekomen en aanzetten tot navolging. De Peilstok 2014 inspireert, is herkenbaar en communicatief overtuigend. Inschrijven kan tot en met 1 september aanstaande.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Steven Stolk via postbusdpnh@minienm.nl.Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022