london cityscape.jpg

Prioriteren noodzakelijk voor effectieve CO2-reductie in de stad

14 augustus 2018

2 minuten

Nieuws ONDERZOEK Vele milieubewuste stadsbewoners ondernemen inmiddels pogingen om de eigen CO2-uitstoot te verminderen. Voor een effectieve verlaging van de CO2-uitstoot van de stad is het echter zaak dat planologen hoofd- van bijzaken scheiden. Maatregelen met een grote impact verdienen hierom de voorkeur, zo valt te lezen op de Amerikaanse stedelijke planningswebsite Planetizen.

Onderzoek toont aan dat steden hun CO2-uitstoot met 70 procent kunnen verminderen als de meest effectieve maatregelen worden nagestreefd. Zo reduceerde Kopenhagen de uitstoot met 20 procent door de ingebruikname van stadsverwarming die wordt gevoed door restwarmte uit afvalverbranding.

In de Verenigde Staten spoort supermarktketen Walmart zijn leveranciers aan om andere materialen te gebruiken en productieprocessen aan te passen. In ruil daarvoor beloont de keten de beste leveranciers met positieve publiciteit. Daarnaast gaat Walmart gebruik maken van duurzame energiebronnen. Het doel is om de eigen CO2-uitstoot met 18 procent te verminderen vóór 2025.

Een corporatie in Pennsylvania (VS) startte een campagne om de bevolking aan te sporen om lokaal geproduceerde producten te kopen. Een studie uit maart 2018 toonde aan dat de stedelijke CO2-uitstoot met 60 procent stijgt, als het effect van de productie van consumptiegoederen buiten de stadsgrenzen wordt meegerekend.

Daarnaast is het effectief als bedrijven werknemers aansporen om duurzamere transportmiddelen te verkiezen boven het gebruik van vervuilende auto’s. Die stoten gemiddeld 4,6 ton CO2 uit per jaar.

Coverfoto: "Sunrise 07:17am London February 24 2018" (CC BY 2.0) by David Holt London

Lees het originele artikel op planetizen.com.


Cover: ‘london cityscape.jpg’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024