Thumb_geld_0_1000px

Problemen met derivaten kosten corporatiesector € 2,5 mrd

20 december 2012

2 minuten

Nieuws
AMSTERDAM - Het eigen vermogen van de corporatiesector in 2011 groeide tot € 34,2 mrd (€ 32,1 mrd in 2010). De solvabiliteit van de sector steeg naar 27,7% (27,2% in 2010), terwijl de problemen met derivaten de sector in 2011 ruim € 2,5 mrd aan eigen vermogen kostten en corporaties gezamenlijk tenminste € 300 mln verlies leden op grondposities, nieuwbouw van koopwoningen en activiteiten in verbindingen. Dit blijkt uit het Sectorbeeld realisatie woningcorporaties 2011 van het CFV.

De corporatiesector beleeft een turbulente periode die de gemiddelde vermogenspositie onder druk zet. Uit de cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting over verslagjaar 2011 komt dit beeld nog niet meteen naar voren. Voor de komende jaren signaleert het CFV uiteenlopende risico's voor de corporaties. Door dalende huizenprijzen en WOZ-waarden moeten corporaties waarschijnlijk verder afboeken op de waarde van grondposities en nieuwbouwprojecten voor koopwoningen. Ook de ruim 40.000 corporatiewoningen die onder voorwaarden zijn verkocht aan particulieren kunnen nog vermogensverliezen veroorzaken bij corporaties, doordat waardedeling bij dalende huizenprijzen verliesdeling betekent en vanwege de mogelijke effecten van terugkoopregelingen.

Daarnaast maken de hoge schulden de sector gevoelig voor renterisico's. Bij herfinancieringen, nieuwe financieringen en hernieuwde vaststelling van de kredietopslag bij basisrenteleningen, hangt dit renterisico af van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. In 2011 en 2012 was de rente historisch laag. De kabinetsplannen voor de verhuurdersheffing en verruiming van het huurbeleid vormen eveneens een risico. Het CFV rapporteerde 20 november 2012 over de effecten van deze plannen.

De diverse risico's stellen hoge eisen aan de financiële stuurmanskunst van corporatiebestuurders en hun commissarissen. Risicomanagement en meer sturen op rendement worden hierbij steeds belangrijker, naast een heldere en gedegen strategische visie van de corporatie op haar positie en rol in de regionale woningmarkt.

Met 28.600 nieuwe huurwoongelegenheden en 6700 koopwoningen leverde de corporatiesector in 2011 een bijna even grote nieuwbouwprestatie als in 2010. Het jaarlijkse percentage woningen dat opnieuw verhuurd werd, daalde naar 7,7%. Dat betekent dat een reeds verhuurde woning gemiddeld maar eens in de 13 jaar vrijkomt voor een nieuwe huurder. Verder valt op dat de gezamenlijke corporaties in 2011 in totaal 93% van alle woningen met een maandhuur tot € 652,52 hebben toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen van maximaal € 33.614 Hiermee komen corporaties gemiddeld uit boven het vereiste niveau van 90% dat is gebaseerd op het EU besluit inzake staatssteun aan woningcorporaties.Meest recent

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022