Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Processen, nieuwe verdienmodellen, en de nieuwbouwopgave

10 januari 2012

2 minuten

Nieuws Chris Kuijpers, Friso de Zeeuw en Olaf Nieuwenhuis. De een is directeur-generaal Ruimte van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de ander is directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling & praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en de laatste is Hoofdprojectontwikkeling van Kroonenberg Groep. Samen gaan ze in op stellingen over plannings-, ontwikkelings- en bouwprocessen, en of gebiedsontwikkeling moet inzetten op nieuwe verdienmodellen en of de nieuwbouwopgave nagenoeg geheel binnenstedelijk ligt.

Stelling 1: Het hele plannings-, ontwikkelings- en bouwproces moet zowel aanmerkelijk goedkoper als vraaggerichter.

Chris Kuijpers (Directeur-generaal Ruimte van het ministerie van Infrastructuur & Milieu)
De proceskosten zijn nu te hoog. Het Rijk helpt door regelgeving eenvoudiger te maken. Maar de vastgoedsector is aan zet om efficiëntie te verbeteren en faalkosten omlaag te brengen. Ketenintegratie, vernieuwend aanbesteden, bijvoorbeeld DBFMO, en opdrachtgeverschap zijn daarbij van belang. Dat leidt ook tot betere aansluiting bij wensen van de klant en besparingen in bijvoorbeeld de exploitatiefase. En uiteraard moet er vraaggerichter worden gewerkt. Dat betekent overigens niet zomaar iedereen betrekken, want dan stijgen je proceskosten weer te veel. Vakmanschap is nodig om gericht wensen te achterhalen en dat om te zetten naar goede producten.

Friso de Zeeuw (directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling & praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft)
Er is nu wel meer aandacht voor de vraag naar en de afzetbaarheid van nieuw te (her)ontwikkelen vastgoed. Maar de noodzaak dat het proces veel goedkoper moet is nog nauwelijks doorgedrongen. De steeds oplopende verkoop- en verhuurprijzen van de eindproducten maakten het mogelijk om extra kosten van ontwerp, advies, overleg, engineering, dure bouwkundige oplossingen en milieumaatregelen in de grondkosten en in de bouwkosten weg te schrijven.Voor mijn praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling is dit een belangrijk aandachtspunt.

Olaf Nieuwenhuis (Hoofdprojectontwikkleing Kroonenberg Groep)
De randvoorwaarden, ofwel de verplichte betrokkenheid van de diverse adviseurs en organisaties, maken het hele proces nu onnodig duur. Dit moet aanmerkelijk sneller en (dus) goedkoper kunnen; minder regels! Goedkoper bouwen hoeft niet per definitie. Ontwikkelende beleggers bouwen voor de lange termijn: flexibel inzetbare gebouwen die decennia lang meegaan. Deze mogen dan hogere bouwkosten hebben, maar door de tijd genomen, inclusief exploitatielasten, zullen deze dan toch goedkoper zijn. Vraag gerichter: ja. Hiervoor is echter niet altijd een klant nodig. Als er een heldere visie is en je gelooft dat dit gaat werken, dan kun je ook voor de latente gebruiker bouwen. Zien is geloven? Voorwaarde is dan wel dat de locatie goed is.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024