Thumb_onderzoek_0_667px

Promotie: Gebiedsgerichte Energetische Systeemoptimalisatie

10 juni 2012

2 minuten

Nieuws
Meer dan 40% van onze energievraag is gerelateerd aan de gebouwde omgeving en wordt nu nog zoveel mogelijk beperkt met behulp van maatregelen aan, in of op gebouwen. ‘Gebiedsgerichte Energetische Systeemoptimalisatie’ is een onderzoek naar een duurzame energietransitie van de gebouwde omgeving op een hoger schaalniveau, namelijk met behulp van maatregelen buiten de gebouwen. Het proefschrift geeft richtlijnen voor de overgang naar een duurzaam energiesysteem. De belangrijkste bouwstenen van een exergetisch energiesysteem worden beschreven, evenals de wijze waarop deze ruimtelijk kunnen worden ingezet. Ook wordt een nieuw ontwerptechnisch instrument geïntroduceerd: een rekenmodel waarmee een gebied energetisch geoptimaliseerd kan worden. De ontwikkeling van energieplannen voor Zuidoost-Drenthe en Zuid-Limburg zijn als casestudies in het onderzoek opgenomen.

Promotie dhr. Ir. L.J.J.H.M. Gommans - bouwkundig ingenieur

Leo Gommans

Leo Gommans studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en was daarna enige jaren werkzaam als zelfstandig adviseur, ontwerper, docent en onderzoeker duurzaam bouwen. Momenteel is hij tevens docent en onderzoeker aan de faculteit Built Environment en het Lectoraat Nieuwe Energie van de Hogeschool Zuyd in Heerlen en universitair docent bij de leerstoel Climate Design and Sustainability (afdeling Architectural Engineering & Technology i.o.) van de faculteit Bouwkunde TU Delft.

Gommans verrichte zijn onderzoek bij leerstoel ‘Klimaatontwerp en Duurzaamheid’ van de afdeling Architectural Engineering & Technology (i.o.). Prof.ir. J.J.M. Cauberg en Prof.dr.ir. A.A.J.F. vd Dobbelsteen zijn promotor van het onderzoek. Het onderzoek is verricht in samenwerking met Wageningen Universiteit, Universiteit Groningen en TNO en het proefschrift is een product van het SREX-onderzoek dat met steun van Agentschap NL mogelijk werd gemaakt in het kader van de regeling Energie Onderzoek Subsidie Lange Termijn (EOS-LT).

Meer informatie

De thesis is te downloaden via de repository van TU Delft (zie link hiernaast).Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Analyse

8 augustus 2022