Thumb_onderzoek_0_667px

Promotie: Gebiedsgerichte Energetische Systeemoptimalisatie

10 juni 2012

2 minuten

Nieuws Meer dan 40% van onze energievraag is gerelateerd aan de gebouwde omgeving en wordt nu nog zoveel mogelijk beperkt met behulp van maatregelen aan, in of op gebouwen. ‘Gebiedsgerichte Energetische Systeemoptimalisatie’ is een onderzoek naar een duurzame energietransitie van de gebouwde omgeving op een hoger schaalniveau, namelijk met behulp van maatregelen buiten de gebouwen. Het proefschrift geeft richtlijnen voor de overgang naar een duurzaam energiesysteem. De belangrijkste bouwstenen van een exergetisch energiesysteem worden beschreven, evenals de wijze waarop deze ruimtelijk kunnen worden ingezet. Ook wordt een nieuw ontwerptechnisch instrument geïntroduceerd: een rekenmodel waarmee een gebied energetisch geoptimaliseerd kan worden. De ontwikkeling van energieplannen voor Zuidoost-Drenthe en Zuid-Limburg zijn als casestudies in het onderzoek opgenomen.

Promotie dhr. Ir. L.J.J.H.M. Gommans - bouwkundig ingenieur

Leo Gommans

Leo Gommans studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en was daarna enige jaren werkzaam als zelfstandig adviseur, ontwerper, docent en onderzoeker duurzaam bouwen. Momenteel is hij tevens docent en onderzoeker aan de faculteit Built Environment en het Lectoraat Nieuwe Energie van de Hogeschool Zuyd in Heerlen en universitair docent bij de leerstoel Climate Design and Sustainability (afdeling Architectural Engineering & Technology i.o.) van de faculteit Bouwkunde TU Delft.

Gommans verrichte zijn onderzoek bij leerstoel ‘Klimaatontwerp en Duurzaamheid’ van de afdeling Architectural Engineering & Technology (i.o.). Prof.ir. J.J.M. Cauberg en Prof.dr.ir. A.A.J.F. vd Dobbelsteen zijn promotor van het onderzoek. Het onderzoek is verricht in samenwerking met Wageningen Universiteit, Universiteit Groningen en TNO en het proefschrift is een product van het SREX-onderzoek dat met steun van Agentschap NL mogelijk werd gemaakt in het kader van de regeling Energie Onderzoek Subsidie Lange Termijn (EOS-LT).

Meer informatie

De thesis is te downloaden via de repository van TU Delft (zie link hiernaast).


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024