Thumb_onderzoek_0_667px

Promotie: Gebiedsgerichte Energetische Systeemoptimalisatie

10 juni 2012

2 minuten

Nieuws Meer dan 40% van onze energievraag is gerelateerd aan de gebouwde omgeving en wordt nu nog zoveel mogelijk beperkt met behulp van maatregelen aan, in of op gebouwen. ‘Gebiedsgerichte Energetische Systeemoptimalisatie’ is een onderzoek naar een duurzame energietransitie van de gebouwde omgeving op een hoger schaalniveau, namelijk met behulp van maatregelen buiten de gebouwen. Het proefschrift geeft richtlijnen voor de overgang naar een duurzaam energiesysteem. De belangrijkste bouwstenen van een exergetisch energiesysteem worden beschreven, evenals de wijze waarop deze ruimtelijk kunnen worden ingezet. Ook wordt een nieuw ontwerptechnisch instrument geïntroduceerd: een rekenmodel waarmee een gebied energetisch geoptimaliseerd kan worden. De ontwikkeling van energieplannen voor Zuidoost-Drenthe en Zuid-Limburg zijn als casestudies in het onderzoek opgenomen.

Promotie dhr. Ir. L.J.J.H.M. Gommans - bouwkundig ingenieur

Leo Gommans

Leo Gommans studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en was daarna enige jaren werkzaam als zelfstandig adviseur, ontwerper, docent en onderzoeker duurzaam bouwen. Momenteel is hij tevens docent en onderzoeker aan de faculteit Built Environment en het Lectoraat Nieuwe Energie van de Hogeschool Zuyd in Heerlen en universitair docent bij de leerstoel Climate Design and Sustainability (afdeling Architectural Engineering & Technology i.o.) van de faculteit Bouwkunde TU Delft.

Gommans verrichte zijn onderzoek bij leerstoel ‘Klimaatontwerp en Duurzaamheid’ van de afdeling Architectural Engineering & Technology (i.o.). Prof.ir. J.J.M. Cauberg en Prof.dr.ir. A.A.J.F. vd Dobbelsteen zijn promotor van het onderzoek. Het onderzoek is verricht in samenwerking met Wageningen Universiteit, Universiteit Groningen en TNO en het proefschrift is een product van het SREX-onderzoek dat met steun van Agentschap NL mogelijk werd gemaakt in het kader van de regeling Energie Onderzoek Subsidie Lange Termijn (EOS-LT).

Meer informatie

De thesis is te downloaden via de repository van TU Delft (zie link hiernaast).


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023