Thumb_onderzoek_0_667px

Promotie: Gebiedsgerichte Energetische Systeemoptimalisatie

10 juni 2012

2 minuten

Nieuws Meer dan 40% van onze energievraag is gerelateerd aan de gebouwde omgeving en wordt nu nog zoveel mogelijk beperkt met behulp van maatregelen aan, in of op gebouwen. ‘Gebiedsgerichte Energetische Systeemoptimalisatie’ is een onderzoek naar een duurzame energietransitie van de gebouwde omgeving op een hoger schaalniveau, namelijk met behulp van maatregelen buiten de gebouwen. Het proefschrift geeft richtlijnen voor de overgang naar een duurzaam energiesysteem. De belangrijkste bouwstenen van een exergetisch energiesysteem worden beschreven, evenals de wijze waarop deze ruimtelijk kunnen worden ingezet. Ook wordt een nieuw ontwerptechnisch instrument geïntroduceerd: een rekenmodel waarmee een gebied energetisch geoptimaliseerd kan worden. De ontwikkeling van energieplannen voor Zuidoost-Drenthe en Zuid-Limburg zijn als casestudies in het onderzoek opgenomen.

Promotie dhr. Ir. L.J.J.H.M. Gommans - bouwkundig ingenieur

Leo Gommans

Leo Gommans studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en was daarna enige jaren werkzaam als zelfstandig adviseur, ontwerper, docent en onderzoeker duurzaam bouwen. Momenteel is hij tevens docent en onderzoeker aan de faculteit Built Environment en het Lectoraat Nieuwe Energie van de Hogeschool Zuyd in Heerlen en universitair docent bij de leerstoel Climate Design and Sustainability (afdeling Architectural Engineering & Technology i.o.) van de faculteit Bouwkunde TU Delft.

Gommans verrichte zijn onderzoek bij leerstoel ‘Klimaatontwerp en Duurzaamheid’ van de afdeling Architectural Engineering & Technology (i.o.). Prof.ir. J.J.M. Cauberg en Prof.dr.ir. A.A.J.F. vd Dobbelsteen zijn promotor van het onderzoek. Het onderzoek is verricht in samenwerking met Wageningen Universiteit, Universiteit Groningen en TNO en het proefschrift is een product van het SREX-onderzoek dat met steun van Agentschap NL mogelijk werd gemaakt in het kader van de regeling Energie Onderzoek Subsidie Lange Termijn (EOS-LT).

Meer informatie

De thesis is te downloaden via de repository van TU Delft (zie link hiernaast).


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024