platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

Op dinsdag 19 april 2016 verdedigde Jesse Keenan zijn proefschrift ‘Understanding Adaptive Capacity in Real Estate and the Built Environment: Climate Change and Extreme Weather in New York City’.

Nu de klimaatverandering in volle gang is, worstelen steden wereldwijd met de ontwikkeling en toepassing van kennis die bijdraagt aan sociale, ruimtelijke en economische adaptatie aan extreme weersomstandigheden en de verandering van ecologische systemen. Nergens is deze vraag urgenter dan bij het ontwerpen, ontwikkelen en managen van de gebouwde omgeving van New York City. Met name de actoren in de private sector worden uitgedaagd oplossingen te vinden voor zowel bekende als onbekende gevolgen van toekomstige klimaatverandering.  

Dit proefschrift heeft tot doel bij te dragen aan een nieuwe kijk op de aard van het aanpassingsvermogen zoals het wordt gezien en toegepast op een verscheidenheid aan systematische schalen, met inbegrip van het gebouw, het vastgoedbedrijf en de betrokken professionals werkzaam in de gebouwde omgeving. Dit onderzoek biedt een vertrekpunt voor het ontwerpen en managen van adaptieve oplossingen die kansen bieden voor de transformatie van de vastgoedsector. Niet alleen om zich aan te passen aan klimaatverandering, maar ook om de aandacht te vestigen op verschillende indirecte consequenties die zich manifesteren als gevolg van de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, ontwikkelende markten en veranderende consumentenbehoeften.

Het proefschrift zal enkele weken na de promotie te vinden zijn in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft.

Promotie: ‘Understanding Adaptive Capacity in Real Estate and the Built Environment: Climate Change and Extreme Weather in New York City’.

Locatie en tijd: Aula TU Delft, dinsdag 19 april om 10.00 uur.

Promotoren: prof.ir. H. de Jonge (TU Delft) en prof.dr. L.B. Janssen-Jansen (Wageningen University).