Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

18 april 2016

2 minuten

Onderzoek Op dinsdag 19 april 2016 verdedigde Jesse Keenan zijn proefschrift ‘Understanding Adaptive Capacity in Real Estate and the Built Environment: Climate Change and Extreme Weather in New York City’.

Nu de klimaatverandering in volle gang is, worstelen steden wereldwijd met de ontwikkeling en toepassing van kennis die bijdraagt aan sociale, ruimtelijke en economische adaptatie aan extreme weersomstandigheden en de verandering van ecologische systemen. Nergens is deze vraag urgenter dan bij het ontwerpen, ontwikkelen en managen van de gebouwde omgeving van New York City. Met name de actoren in de private sector worden uitgedaagd oplossingen te vinden voor zowel bekende als onbekende gevolgen van toekomstige klimaatverandering.  

Dit proefschrift heeft tot doel bij te dragen aan een nieuwe kijk op de aard van het aanpassingsvermogen zoals het wordt gezien en toegepast op een verscheidenheid aan systematische schalen, met inbegrip van het gebouw, het vastgoedbedrijf en de betrokken professionals werkzaam in de gebouwde omgeving. Dit onderzoek biedt een vertrekpunt voor het ontwerpen en managen van adaptieve oplossingen die kansen bieden voor de transformatie van de vastgoedsector. Niet alleen om zich aan te passen aan klimaatverandering, maar ook om de aandacht te vestigen op verschillende indirecte consequenties die zich manifesteren als gevolg van de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, ontwikkelende markten en veranderende consumentenbehoeften.

Het proefschrift zal enkele weken na de promotie te vinden zijn in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft.

Promotie: ‘Understanding Adaptive Capacity in Real Estate and the Built Environment: Climate Change and Extreme Weather in New York City’.

Locatie en tijd: Aula TU Delft, dinsdag 19 april om 10.00 uur.

Promotoren: prof.ir. H. de Jonge (TU Delft) en prof.dr. L.B. Janssen-Jansen (Wageningen University).

Cover: ‘Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City’Meest recent

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024