Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

18 april 2016

2 minuten

Onderzoek Op dinsdag 19 april 2016 verdedigde Jesse Keenan zijn proefschrift ‘Understanding Adaptive Capacity in Real Estate and the Built Environment: Climate Change and Extreme Weather in New York City’.

Nu de klimaatverandering in volle gang is, worstelen steden wereldwijd met de ontwikkeling en toepassing van kennis die bijdraagt aan sociale, ruimtelijke en economische adaptatie aan extreme weersomstandigheden en de verandering van ecologische systemen. Nergens is deze vraag urgenter dan bij het ontwerpen, ontwikkelen en managen van de gebouwde omgeving van New York City. Met name de actoren in de private sector worden uitgedaagd oplossingen te vinden voor zowel bekende als onbekende gevolgen van toekomstige klimaatverandering.  

Dit proefschrift heeft tot doel bij te dragen aan een nieuwe kijk op de aard van het aanpassingsvermogen zoals het wordt gezien en toegepast op een verscheidenheid aan systematische schalen, met inbegrip van het gebouw, het vastgoedbedrijf en de betrokken professionals werkzaam in de gebouwde omgeving. Dit onderzoek biedt een vertrekpunt voor het ontwerpen en managen van adaptieve oplossingen die kansen bieden voor de transformatie van de vastgoedsector. Niet alleen om zich aan te passen aan klimaatverandering, maar ook om de aandacht te vestigen op verschillende indirecte consequenties die zich manifesteren als gevolg van de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, ontwikkelende markten en veranderende consumentenbehoeften.

Het proefschrift zal enkele weken na de promotie te vinden zijn in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft.

Promotie: ‘Understanding Adaptive Capacity in Real Estate and the Built Environment: Climate Change and Extreme Weather in New York City’.

Locatie en tijd: Aula TU Delft, dinsdag 19 april om 10.00 uur.

Promotoren: prof.ir. H. de Jonge (TU Delft) en prof.dr. L.B. Janssen-Jansen (Wageningen University).

Cover: ‘Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023