Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

18 april 2016

2 minuten

Onderzoek Op dinsdag 19 april 2016 verdedigde Jesse Keenan zijn proefschrift ‘Understanding Adaptive Capacity in Real Estate and the Built Environment: Climate Change and Extreme Weather in New York City’.

Nu de klimaatverandering in volle gang is, worstelen steden wereldwijd met de ontwikkeling en toepassing van kennis die bijdraagt aan sociale, ruimtelijke en economische adaptatie aan extreme weersomstandigheden en de verandering van ecologische systemen. Nergens is deze vraag urgenter dan bij het ontwerpen, ontwikkelen en managen van de gebouwde omgeving van New York City. Met name de actoren in de private sector worden uitgedaagd oplossingen te vinden voor zowel bekende als onbekende gevolgen van toekomstige klimaatverandering.  

Dit proefschrift heeft tot doel bij te dragen aan een nieuwe kijk op de aard van het aanpassingsvermogen zoals het wordt gezien en toegepast op een verscheidenheid aan systematische schalen, met inbegrip van het gebouw, het vastgoedbedrijf en de betrokken professionals werkzaam in de gebouwde omgeving. Dit onderzoek biedt een vertrekpunt voor het ontwerpen en managen van adaptieve oplossingen die kansen bieden voor de transformatie van de vastgoedsector. Niet alleen om zich aan te passen aan klimaatverandering, maar ook om de aandacht te vestigen op verschillende indirecte consequenties die zich manifesteren als gevolg van de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, ontwikkelende markten en veranderende consumentenbehoeften.

Het proefschrift zal enkele weken na de promotie te vinden zijn in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft.

Promotie: ‘Understanding Adaptive Capacity in Real Estate and the Built Environment: Climate Change and Extreme Weather in New York City’.

Locatie en tijd: Aula TU Delft, dinsdag 19 april om 10.00 uur.

Promotoren: prof.ir. H. de Jonge (TU Delft) en prof.dr. L.B. Janssen-Jansen (Wageningen University).

Cover: ‘Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City’Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023