Portret_Roger Kersten_120px

Provada

11 juni 2012

2 minuten

Opinie De Provada gaf deze week een ‘mooi’ beeld van een sector onder zware druk die de moed er probeert in te houden. Een aantal grote ontwikkelaars en adviesbureaus ontbrak met een stand, of mocht zelfs helemaal niet komen. Om geen gaten te laten vallen hebben nieuwe aanbieders hun intrede gedaan, met kozijnen of met ‘totaalonderhoud van natuursteen’. De koffie was overigens erg goed daar!

En er werden wel veel contracten getekend; voor sommige was al vier maanden geleden overeenstemming bereikt. En dan een blikvanger, de stand van Phanos, inmiddels failliet, maar de stand was kennelijk al besteld. Een mooie gelegenheid voor de curator om te zien of er belangstelling uit de markt is. …… Het was er niet erg druk ……

En dan de gesprekken: bij eerste navraag ging het met iedereen eigenlijk nog best goed. Om vervolgens toe te geven dat de markt toch wel erg moeizaam is, dat dat inmiddels toch wel al heel lang duurt en dat de seinen over het algemeen toch allemaal nog steeds op rood staan. En dat terwijl het aantal adviezen over hoe het verder moet in de sector over elkaar heen buitelen, door NederLandBovenWater, die nieuwe verdienmodellen met nieuwe spelers bepleit, door het bouwteam, dat zich vooral richt op innovatie in de sector zelf, en door belangenbehartigers als de Woonbond, de NVM, de VEH, die vooral naar de overheid kijken.

Ondertussen krimpt de sector gestaag en lijken de voorstellen weinig effect te sorteren. Misschien wel omdat de sector zo versnipperd is en een slecht imago heeft. Laten we ons daarom vooral niet te veel bezig houden met mooie vergezichten, maar op zoek gaan naar de mogelijkheden om op een risicobeheerste manier kleinschalige ontwikkelingen op gang te brengen. Snel afzet organiseren en slim financieren kunnen daarbij ook in deze tijd nog soelaas bieden.


Cover: ‘Portret_Roger Kersten_120px’


Portret - Roger Kersten

Door Roger Kersten

Partner en strategisch adviseur gebiedsontwikkeling bij Akro Consult


Meest recent

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024