Portret_Roger Kersten_120px

Provada

11 juni 2012

2 minuten

Opinie De Provada gaf deze week een ‘mooi’ beeld van een sector onder zware druk die de moed er probeert in te houden. Een aantal grote ontwikkelaars en adviesbureaus ontbrak met een stand, of mocht zelfs helemaal niet komen. Om geen gaten te laten vallen hebben nieuwe aanbieders hun intrede gedaan, met kozijnen of met ‘totaalonderhoud van natuursteen’. De koffie was overigens erg goed daar!

En er werden wel veel contracten getekend; voor sommige was al vier maanden geleden overeenstemming bereikt. En dan een blikvanger, de stand van Phanos, inmiddels failliet, maar de stand was kennelijk al besteld. Een mooie gelegenheid voor de curator om te zien of er belangstelling uit de markt is. …… Het was er niet erg druk ……

En dan de gesprekken: bij eerste navraag ging het met iedereen eigenlijk nog best goed. Om vervolgens toe te geven dat de markt toch wel erg moeizaam is, dat dat inmiddels toch wel al heel lang duurt en dat de seinen over het algemeen toch allemaal nog steeds op rood staan. En dat terwijl het aantal adviezen over hoe het verder moet in de sector over elkaar heen buitelen, door NederLandBovenWater, die nieuwe verdienmodellen met nieuwe spelers bepleit, door het bouwteam, dat zich vooral richt op innovatie in de sector zelf, en door belangenbehartigers als de Woonbond, de NVM, de VEH, die vooral naar de overheid kijken.

Ondertussen krimpt de sector gestaag en lijken de voorstellen weinig effect te sorteren. Misschien wel omdat de sector zo versnipperd is en een slecht imago heeft. Laten we ons daarom vooral niet te veel bezig houden met mooie vergezichten, maar op zoek gaan naar de mogelijkheden om op een risicobeheerste manier kleinschalige ontwikkelingen op gang te brengen. Snel afzet organiseren en slim financieren kunnen daarbij ook in deze tijd nog soelaas bieden.


Cover: ‘Portret_Roger Kersten_120px’


Portret - Roger Kersten

Door Roger Kersten

Partner en strategisch adviseur gebiedsontwikkeling bij Akro Consult


Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024