Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Provinciaal onderzoek naar ruimte voor binnenstedelijke woningbouw

5 november 2012

1 minuut

Nieuws De provincie Noord-Holland start met een onderzoek naar de mogelijkheden voor binnenstedelijke woningbouw in de provincie. Met het onderzoek wil de provincie inzicht krijgen in de kosten van binnenstedelijk bouwen ten opzichte van zogeheten uitleglocaties.

Ook wil de provincie eenduidige kaders opstellen om vast te kunnen stellen wat voor gemeenten de binnenstedelijke bouwmogelijkheden zijn, en welke rol de provincie kan oppakken bij het stimuleren van binnenstedelijk bouwen.

Vanuit de markt wordt vaak aangegeven dat de kosten bij binnenstedelijk bouwen fors hoger zijn dan op uitleglocaties, waardoor investeren binnenstedelijk moeilijk is. Er is echter ook onderzoek dat aantoont dat dit afhankelijk is van het type binnenstedelijke locatie. De provincie hoopt met het onderzoek een idee te krijgen onder welke omstandigheden dat in de Noord-Holland het geval is en waar dus ruimte bestaat voor meer binnenstedelijke bouwlocaties. Het onderzoek naar binnenstedelijke woningbouw volgt ook op de publicatie begin oktober van het onderzoek naar vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland. Daarin werd onder meer aangetoond er in de provincie de meeste behoefte bestaat aan woningen in een centrum-dorpse en centrum-stedelijke, en dus binnenstedelijke, woonomgeving.

Het onderzoek zal vanaf november 2012 tot in het eerste kwartaal van 2013 worden uitgevoerd. De provincie hoopt rond maart 2013 de eindresultaten te kunnen publiceren.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022