Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Provinciaal onderzoek naar ruimte voor binnenstedelijke woningbouw

5 november 2012

1 minuut

Nieuws De provincie Noord-Holland start met een onderzoek naar de mogelijkheden voor binnenstedelijke woningbouw in de provincie. Met het onderzoek wil de provincie inzicht krijgen in de kosten van binnenstedelijk bouwen ten opzichte van zogeheten uitleglocaties.

Ook wil de provincie eenduidige kaders opstellen om vast te kunnen stellen wat voor gemeenten de binnenstedelijke bouwmogelijkheden zijn, en welke rol de provincie kan oppakken bij het stimuleren van binnenstedelijk bouwen.

Vanuit de markt wordt vaak aangegeven dat de kosten bij binnenstedelijk bouwen fors hoger zijn dan op uitleglocaties, waardoor investeren binnenstedelijk moeilijk is. Er is echter ook onderzoek dat aantoont dat dit afhankelijk is van het type binnenstedelijke locatie. De provincie hoopt met het onderzoek een idee te krijgen onder welke omstandigheden dat in de Noord-Holland het geval is en waar dus ruimte bestaat voor meer binnenstedelijke bouwlocaties. Het onderzoek naar binnenstedelijke woningbouw volgt ook op de publicatie begin oktober van het onderzoek naar vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland. Daarin werd onder meer aangetoond er in de provincie de meeste behoefte bestaat aan woningen in een centrum-dorpse en centrum-stedelijke, en dus binnenstedelijke, woonomgeving.

Het onderzoek zal vanaf november 2012 tot in het eerste kwartaal van 2013 worden uitgevoerd. De provincie hoopt rond maart 2013 de eindresultaten te kunnen publiceren.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Voetbalveld tijdens overstroming van de IJssel in Rheden door Daan Kloeg (bron: Shutterstock)

“Voor een écht sturende water en bodem-kaart is juridische binding nodig”

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat met een ‘gecombineerde sturingskaart’ zien waar nog gebouwd kan worden. Hoogleraar Marleen van Rijswick plaatst kritische kanttekeningen bij de sturende kracht ervan.

Interview

15 april 2024

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024