Thumb_retail winkels_0_667px

Provincie schrapt winkelplannen in Zuid-Holland

19 juli 2013

2 minuten

Nieuws DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland schrapt bij 7 gemeenten in Zuid-Holland de ruimtelijke reserveringen voor detailhandel uit hun bestemmingsplannen. Het gaat om de vestiging van detailhandel buiten de stads- en dorpscentra die niet past binnen de kaders van de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeenten daarom een zogeheten reactieve aanwijzing gegeven. Dit is gebeurd nadat GS eerder al een zienswijze hadden gestuurd met daarin de bezwaren op grond van de provinciale regels en kaders.

De gemeenten die een reactieve aanwijzing krijgen zijn: Zuidplas, voor het bestemmingsplan Gouwe Park;
Noordwijk, voor het bestemmingsplan Noordwijkse bedrijventerreinen en ESTEC;
Schiedam, voor het bestemmingsplan Havens;
Krimpen aan den IJssel, voor het bestemmingsplan Stormpolder;
Bernisse, voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidland;
Barendrecht, voor het bestemmingsplan Barendrecht Noordoost.

In de Verordening en de Provinciale Structuurvisie hebben Provinciale Staten een duidelijk detailhandelsbeleid vastgelegd. Dit is gebeurd vanuit de constatering dat Zuid-Holland momenteel kampt met een overaanbod aan winkelruimte en nog niet gerealiseerde ruimte in bestemmingsplannen. Daarom is het beleid er nu op gericht het winkelvloeroppervlak in omvang terug te brengen. Slechts op een beperkt aantal plekken in Zuid-Holland zijn buiten het 'kernwinkelgebied' van de stads- en dorpscentra nog mogelijkheden voor vestiging van nieuwe detailhandel.

De provincie heeft ook geconstateerd dat de gemeente Zoeterwoude op 18 juni het uitwerkingsplan Rijnekehaven 2013 -uitwerking van het bestemmingsplan Oosthoek 2013- heeft vastgesteld. Dit uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van 6500 m² aan grootschalige detailhandel in sport en leisure mogelijk. Deze ontwikkeling is in strijd met de provinciale Verordening Ruimte die een dergelijke ontwikkeling van nieuwe detailhandel buiten de bestaande winkelconcentratie in centra niet toestaat. De provincie heeft het bestemmingsplan om deze reden voorgedragen voor vernietiging bij de Kroon.

De belangenorganisatie voor institutionele vastgoedbeleggers IVBN is verheugd dat de provincie Zuid-Holland gebruik maakt van de door het Rijk ingestelde aanwijzingsmogelijkheid voor retailplannen. Frank van Blokland, directeur van de IVBN: 'We zijn blij dat Gedeputeerde Staten op deze manier het provinciale detailhandelsbeleid handhaaft. Dat verdient onze waardering, ook omdat het als voorbeeld kan dienen voor andere provincies.'


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023