Thumb_retail winkels_0_667px

Provincie schrapt winkelplannen in Zuid-Holland

19 juli 2013

2 minuten

Nieuws DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland schrapt bij 7 gemeenten in Zuid-Holland de ruimtelijke reserveringen voor detailhandel uit hun bestemmingsplannen. Het gaat om de vestiging van detailhandel buiten de stads- en dorpscentra die niet past binnen de kaders van de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeenten daarom een zogeheten reactieve aanwijzing gegeven. Dit is gebeurd nadat GS eerder al een zienswijze hadden gestuurd met daarin de bezwaren op grond van de provinciale regels en kaders.

De gemeenten die een reactieve aanwijzing krijgen zijn: Zuidplas, voor het bestemmingsplan Gouwe Park;
Noordwijk, voor het bestemmingsplan Noordwijkse bedrijventerreinen en ESTEC;
Schiedam, voor het bestemmingsplan Havens;
Krimpen aan den IJssel, voor het bestemmingsplan Stormpolder;
Bernisse, voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidland;
Barendrecht, voor het bestemmingsplan Barendrecht Noordoost.

In de Verordening en de Provinciale Structuurvisie hebben Provinciale Staten een duidelijk detailhandelsbeleid vastgelegd. Dit is gebeurd vanuit de constatering dat Zuid-Holland momenteel kampt met een overaanbod aan winkelruimte en nog niet gerealiseerde ruimte in bestemmingsplannen. Daarom is het beleid er nu op gericht het winkelvloeroppervlak in omvang terug te brengen. Slechts op een beperkt aantal plekken in Zuid-Holland zijn buiten het 'kernwinkelgebied' van de stads- en dorpscentra nog mogelijkheden voor vestiging van nieuwe detailhandel.

De provincie heeft ook geconstateerd dat de gemeente Zoeterwoude op 18 juni het uitwerkingsplan Rijnekehaven 2013 -uitwerking van het bestemmingsplan Oosthoek 2013- heeft vastgesteld. Dit uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van 6500 m² aan grootschalige detailhandel in sport en leisure mogelijk. Deze ontwikkeling is in strijd met de provinciale Verordening Ruimte die een dergelijke ontwikkeling van nieuwe detailhandel buiten de bestaande winkelconcentratie in centra niet toestaat. De provincie heeft het bestemmingsplan om deze reden voorgedragen voor vernietiging bij de Kroon.

De belangenorganisatie voor institutionele vastgoedbeleggers IVBN is verheugd dat de provincie Zuid-Holland gebruik maakt van de door het Rijk ingestelde aanwijzingsmogelijkheid voor retailplannen. Frank van Blokland, directeur van de IVBN: 'We zijn blij dat Gedeputeerde Staten op deze manier het provinciale detailhandelsbeleid handhaaft. Dat verdient onze waardering, ook omdat het als voorbeeld kan dienen voor andere provincies.'


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023