Thumb_retail winkels_0_667px

Provincie schrapt winkelplannen in Zuid-Holland

19 juli 2013

2 minuten

Nieuws DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland schrapt bij 7 gemeenten in Zuid-Holland de ruimtelijke reserveringen voor detailhandel uit hun bestemmingsplannen. Het gaat om de vestiging van detailhandel buiten de stads- en dorpscentra die niet past binnen de kaders van de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeenten daarom een zogeheten reactieve aanwijzing gegeven. Dit is gebeurd nadat GS eerder al een zienswijze hadden gestuurd met daarin de bezwaren op grond van de provinciale regels en kaders.

De gemeenten die een reactieve aanwijzing krijgen zijn: Zuidplas, voor het bestemmingsplan Gouwe Park;
Noordwijk, voor het bestemmingsplan Noordwijkse bedrijventerreinen en ESTEC;
Schiedam, voor het bestemmingsplan Havens;
Krimpen aan den IJssel, voor het bestemmingsplan Stormpolder;
Bernisse, voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidland;
Barendrecht, voor het bestemmingsplan Barendrecht Noordoost.

In de Verordening en de Provinciale Structuurvisie hebben Provinciale Staten een duidelijk detailhandelsbeleid vastgelegd. Dit is gebeurd vanuit de constatering dat Zuid-Holland momenteel kampt met een overaanbod aan winkelruimte en nog niet gerealiseerde ruimte in bestemmingsplannen. Daarom is het beleid er nu op gericht het winkelvloeroppervlak in omvang terug te brengen. Slechts op een beperkt aantal plekken in Zuid-Holland zijn buiten het 'kernwinkelgebied' van de stads- en dorpscentra nog mogelijkheden voor vestiging van nieuwe detailhandel.

De provincie heeft ook geconstateerd dat de gemeente Zoeterwoude op 18 juni het uitwerkingsplan Rijnekehaven 2013 -uitwerking van het bestemmingsplan Oosthoek 2013- heeft vastgesteld. Dit uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van 6500 m² aan grootschalige detailhandel in sport en leisure mogelijk. Deze ontwikkeling is in strijd met de provinciale Verordening Ruimte die een dergelijke ontwikkeling van nieuwe detailhandel buiten de bestaande winkelconcentratie in centra niet toestaat. De provincie heeft het bestemmingsplan om deze reden voorgedragen voor vernietiging bij de Kroon.

De belangenorganisatie voor institutionele vastgoedbeleggers IVBN is verheugd dat de provincie Zuid-Holland gebruik maakt van de door het Rijk ingestelde aanwijzingsmogelijkheid voor retailplannen. Frank van Blokland, directeur van de IVBN: 'We zijn blij dat Gedeputeerde Staten op deze manier het provinciale detailhandelsbeleid handhaaft. Dat verdient onze waardering, ook omdat het als voorbeeld kan dienen voor andere provincies.'


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024