Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Publicatie Onderzoekslab NL2040

28 oktober 2010

2 minuten

Nieuws (Amsterdam, 28 oktober 2010) Vanaf vandaag is op www.nl2040.eu het resultaat te zien van het Onderzoekslab NL2040. In opdracht van de Rijksbouwmeester, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 3TU deed het lab NL 2040 onder begeleiding van XML in het voorjaar van 2010 ontwerpend onderzoek naar maatschappelijke trends en ontwikkelingen in Nederland met als horizon 2040. Op de website is naast de publicatie tevens een samenvatting van het boek te zien in de vorm van een korte film, daarnaast is de publicatie via www.nl2040.eu ook te bestellen als hardcopy.

In het Onderzoekslab NL2040 is vanuit speculatieve verkenningen een aantal uiterst concrete voorstellen ontstaan zoals het instellen van tijdelijke bestuurslagen voor grootschalige projecten, het omvormen van waterschappen tot klimaatbureau’s, de koppeling van stadslandbouw en stedelijke herstructurering, het instellen van een aantal regelvrije zones, het idee voor een kwantitatief keurmerk voor consumenten waarmee de ecologische impact van consumptie artikelen wordt aangegeven, het vergaand integreren van auto- en treinnetwerken, het gebruiken van krimpregio’s als zones voor dementerende ouderen en het voorstel voor een innovatie eiland voor de kust van Nederland dat zich specifiek richt op het verder ontwikkelen van de Nederlandse expertise op het gebied van watertechnologie en management. Elk van deze voorstellen is een veelal ruimtelijke reactie op maatschappelijke uitdagingen voor Nederland richting 2040.

Ofschoon elk van deze ideeën vraagt om verder onderzoek, zijn het voorbeelden van oplossingen die ontwerpers kunnen genereren als ze over de zelfopgelegde grenzen van hun vakgebied heendenken. Een op het eerste oog chaotische verzameling van trends, provocaties, analyses, ideeën, interviews, speculaties, observaties en voorstellen - vormt zich zo vanuit het boek tot een kaleidoscopische agenda waarin gereflecteerd wordt op huidige maatschappelijke ontwikkelingen en waarbij provocerende trendutopiën alternatieve scenarios presenteren voor de toekomst van Nederland. Daarnaast bevat het boek interviews met experts als Adjiedj Bakas, Mel Kroon, Ann Demeester, Ton Venhoeven, Gaston Hendriks en Diana de Jong over wat zij zien als de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen richting het midden van de eenentwintigste eeuw.


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024