Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Publicatie Onderzoekslab NL2040

28 oktober 2010

2 minuten

Nieuws (Amsterdam, 28 oktober 2010) Vanaf vandaag is op www.nl2040.eu het resultaat te zien van het Onderzoekslab NL2040. In opdracht van de Rijksbouwmeester, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 3TU deed het lab NL 2040 onder begeleiding van XML in het voorjaar van 2010 ontwerpend onderzoek naar maatschappelijke trends en ontwikkelingen in Nederland met als horizon 2040. Op de website is naast de publicatie tevens een samenvatting van het boek te zien in de vorm van een korte film, daarnaast is de publicatie via www.nl2040.eu ook te bestellen als hardcopy.

In het Onderzoekslab NL2040 is vanuit speculatieve verkenningen een aantal uiterst concrete voorstellen ontstaan zoals het instellen van tijdelijke bestuurslagen voor grootschalige projecten, het omvormen van waterschappen tot klimaatbureau’s, de koppeling van stadslandbouw en stedelijke herstructurering, het instellen van een aantal regelvrije zones, het idee voor een kwantitatief keurmerk voor consumenten waarmee de ecologische impact van consumptie artikelen wordt aangegeven, het vergaand integreren van auto- en treinnetwerken, het gebruiken van krimpregio’s als zones voor dementerende ouderen en het voorstel voor een innovatie eiland voor de kust van Nederland dat zich specifiek richt op het verder ontwikkelen van de Nederlandse expertise op het gebied van watertechnologie en management. Elk van deze voorstellen is een veelal ruimtelijke reactie op maatschappelijke uitdagingen voor Nederland richting 2040.

Ofschoon elk van deze ideeën vraagt om verder onderzoek, zijn het voorbeelden van oplossingen die ontwerpers kunnen genereren als ze over de zelfopgelegde grenzen van hun vakgebied heendenken. Een op het eerste oog chaotische verzameling van trends, provocaties, analyses, ideeën, interviews, speculaties, observaties en voorstellen - vormt zich zo vanuit het boek tot een kaleidoscopische agenda waarin gereflecteerd wordt op huidige maatschappelijke ontwikkelingen en waarbij provocerende trendutopiën alternatieve scenarios presenteren voor de toekomst van Nederland. Daarnaast bevat het boek interviews met experts als Adjiedj Bakas, Mel Kroon, Ann Demeester, Ton Venhoeven, Gaston Hendriks en Diana de Jong over wat zij zien als de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen richting het midden van de eenentwintigste eeuw.


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023