Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Publicatie Onderzoekslab NL2040

28 oktober 2010

2 minuten

Nieuws (Amsterdam, 28 oktober 2010) Vanaf vandaag is op www.nl2040.eu het resultaat te zien van het Onderzoekslab NL2040. In opdracht van de Rijksbouwmeester, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 3TU deed het lab NL 2040 onder begeleiding van XML in het voorjaar van 2010 ontwerpend onderzoek naar maatschappelijke trends en ontwikkelingen in Nederland met als horizon 2040. Op de website is naast de publicatie tevens een samenvatting van het boek te zien in de vorm van een korte film, daarnaast is de publicatie via www.nl2040.eu ook te bestellen als hardcopy.

In het Onderzoekslab NL2040 is vanuit speculatieve verkenningen een aantal uiterst concrete voorstellen ontstaan zoals het instellen van tijdelijke bestuurslagen voor grootschalige projecten, het omvormen van waterschappen tot klimaatbureau’s, de koppeling van stadslandbouw en stedelijke herstructurering, het instellen van een aantal regelvrije zones, het idee voor een kwantitatief keurmerk voor consumenten waarmee de ecologische impact van consumptie artikelen wordt aangegeven, het vergaand integreren van auto- en treinnetwerken, het gebruiken van krimpregio’s als zones voor dementerende ouderen en het voorstel voor een innovatie eiland voor de kust van Nederland dat zich specifiek richt op het verder ontwikkelen van de Nederlandse expertise op het gebied van watertechnologie en management. Elk van deze voorstellen is een veelal ruimtelijke reactie op maatschappelijke uitdagingen voor Nederland richting 2040.

Ofschoon elk van deze ideeën vraagt om verder onderzoek, zijn het voorbeelden van oplossingen die ontwerpers kunnen genereren als ze over de zelfopgelegde grenzen van hun vakgebied heendenken. Een op het eerste oog chaotische verzameling van trends, provocaties, analyses, ideeën, interviews, speculaties, observaties en voorstellen - vormt zich zo vanuit het boek tot een kaleidoscopische agenda waarin gereflecteerd wordt op huidige maatschappelijke ontwikkelingen en waarbij provocerende trendutopiën alternatieve scenarios presenteren voor de toekomst van Nederland. Daarnaast bevat het boek interviews met experts als Adjiedj Bakas, Mel Kroon, Ann Demeester, Ton Venhoeven, Gaston Hendriks en Diana de Jong over wat zij zien als de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen richting het midden van de eenentwintigste eeuw.


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Verslag

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024