streetview van Planetenbaan

Publiek-private samenwerking redt transformatie in Maarssenbroek

19 augustus 2020

2 minuten

Casus Tussentijdse aanpassingen in het plan voor de transformatie van het gebied Planetenbaan-Het Kwadrant in Maarssenbroek zorgden voor problemen bij ontwikkelaars. Dankzij een constructieve publiek-private samenwerking lijkt het toch goed te komen met de gebiedsontwikkeling, schrijft Stadszaken.

De gemeente Stichtse Vecht hoopt met de transformatie het tekort aan woningen op te vangen en tegelijkertijd de kantoorleegstand aan te pakken. Na de kredietcrisis ging het project voortvarend van start met de transformatie van kantoren naar woningen. "‘Gaandeweg kwamen we erachter dat gebiedsontwikkeling iets anders is dan projectontwikkeling", blikt Roy van Pamelen, projectmanager bij de gemeente, terug op die fase. De kwaliteit van het gebied als geheel bleef namelijk achter.

Afgelopen voorjaar zijn daarom het stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden door de raad vastgelegd, inclusief de wenselijke kwaliteiten voor het gebied. Door de gemeente wordt de verdeling van 30 procent sociale en 30 procent middeldure huur aangehouden; de overige 40 procent is vrij. In totaal worden er tussen de 1500 en 2300 woningen gerealiseerd.

Niet makkelijker

Het laat tot stand komen van het stedenbouwkundig kader zorgde voor wat stevige discussiepunten onder de ontwikkelaars. Tom Bakkers, CEO van Bakkers/Hommen Waerdevast, zegt daarover: "Dat kwam erop neer dat we de nieuwe randvoorwaarden moesten inpassen in onze plannen en nieuwe rekensommen moesten maken om ons businessmodel kloppend te krijgen." Dat laatste is namelijk moelijker nu zowel sociale als middenhuur van 20 naar 30 procent is gegaan. Ook eisen rondom parkeernormen, vergroening en verlaging van verkeersgeluidbelasting maken het niet makkelijker.

Voor projectmanager Van Pamelen is het zaak alle neuzen dezelfde richting op te krijgen. Volgens hem moeten alle partijen hetzelfde beeld omarmen, zodat de plannen in de uitvoering de gewenste kwaliteiten behouden. "Ik proef bij de ontwikkelaars die nu aan tafel zitten dat ze stappen voorwaarts willen zetten, en dat is ook mijn ambitie."

Bakkers/Hommen Waerdevast besloot bijvoorbeeld het maaiveld op te tillen: eronder een parkeerplaats, erop een collectieve daktuin. "Dat bleek een interessante move," concludeert directeur projectontwikkeling Frans Mirandolle, "want je combineert twee heel belangrijke gemeentelijke voorwaarden." 


Cover: Screenshot Google Maps 

Dit artikel verder lezen op Stadszaken.nl


Cover: ‘streetview van Planetenbaan’Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023