2014.03.07_Saendelft

Publieke en private verhoudingen in gebiedsontwikkeling: de Zaanse praktijk

6 maart 2014

3 minuten

Nieuws Private ontwikkeling in (internationaal) perspectief, lessen uit PPS Saendelft, de nieuwe rol van de overheid en toekomst van de Zaanse woningmarkt in regionaal perspectief en uitreiking Deloitte Rob Slot-scriptieprijs. Dat zijn de thema's die aan bod komen op het seminar dat GEM Saendelft samen met TU Delft organiseert op donderdag 10 april 2014.

Seminar: Zaandam, 10 april 2014, 14.30 – 17.00

Kantelpunt in onderlinge verhoudingen

De naderende afronding van Saendelft en het uitkristalliseren van de verschillende deelopgaven, vormt tevens het uitgangspunt voor nieuwe verhoudingen tussen gemeente en marktpartijen. Kernachtig samengevat: de gemeente Zaanstad treedt uit GEM Saendelft en beperkt zich tot haar publiekrechtelijke taak en de aanleg van voorzieningen. De betrokken marktpartijen ontwikkelen en realiseren het bijbehorende woningbouwprogramma en de inrichting van de openbare ruimte. Daarbij heeft de gemeente Zaanstad in haar nieuwe welstandsbeleid ook vastgelegd dat zij voortaan op hoofdlijnen wenst te sturen. Aan de ene kant passen de geschetste ontwikkelingen geheel in het huidige tijdsbeeld. Aan de andere kant klinkt in de gekozen aanpak ook een prettige Zaanse nuchterheid door, Zaanstad-Noord ontwikkelt zich stapje voor stapje, iedereen doet waar hij of zij goed in is en pakt daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid.’

Voorlopig programma seminar 10 april

14:30 uur
Ontvangst en koffie

15:00 uur Welkomstwoord door Friso de Zeeuw (praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft)

15:10 uur
Saendelft een uitlegplan - Ivo van Ophem (projectdirecteur GEM Saendelft)
Invalshoek: een korte schets van de casus Saendelft

15:25 uur
Private gebiedsontwikkeling – Erwin Heurkens (assistant professor TU Delft)
Invalshoek: verschuivende verhoudingen, private ontwikkeling in internationaalperspectief

15:45 uur
Jeroen Olthof, projectwethouder gemeente Zaanstad
Invalshoek: lessen uit Saendelft, de nieuwe rol van de overheid en toekomst van de Zaanse woningmarkt in regionaal perspectief

16:00 uur
Paneldebat o.l.v. Friso de Zeeuw
Invalshoek: Het nieuwe ontwikkelen; wat gaan we anders doen in Kreekrijk?

16:20 uur
Rein Willems, directeur OBAN (Ontwikkelingsmaatschappij Assendelft Noord)
Invalshoek: private gebiedsontwikkeling: tijdgeest of nieuwe norm

16:40 uur
Uitreiking Rob Slot-scriptieprijs

17:00 uur
Afsluiting en aansluitende borrel

De bijeenkomst vindt plaats in het Hotel Intell (Provincialeweg 102, Zaandam)

Aanmelden

Aanmelden kan via het mailadres: seminar@saendelft.nl

Achtergrond ontwikkeling Assendelft Noord: de opgave rond Saendelft
Als onderdeel van de Zaanse VINEX-opgave werden in 1991 de eerste plannen gemaakt voor de ontwikkeling van Saendelft. Een nieuwe woonwijk tussen Krommenie en Assendelft. Alhoewel de laatste loodjes zwaar wegen, is Saendelft inmiddels nagenoeg gereed. Van de in totaal 4750 woningen zullen er in de komende jaren nog circa 350 worden gerealiseerd.
Met de naderende afronding van Saendelft is de ontwikkelopgave in Assendelft Noord niet afgerond. In tegendeel zelfs, direct grenzend aan Saendelft staan diverse ontwikkelingen op stapel. Zo zal aan de westzijde van Saendelft in de komende jaren de woonwijk Kreekrijk worden gerealiseerd. In totaal wordt hier de bouw van een kleine 1.000 woningen voorzien. En aan de zuidzijde van Saendelft zal het deelgebied De Overhoeken worden ontwikkeld. Een nieuwbouwplan dat ruimte zal bieden aan circa 150 woningen. Tot slot bereidt de gemeente momenteel de realisatie van de ontwikkeling van Sportpark De Omzoom voor. Een nieuw complex voor atletiek, honk- en softbal, dat aan de zuidwestzijde van Saendelft zal komen te liggen. Daarbij hoort tevens de uitbreiding van het fietsnetwerk rondom Saendelft zodat het ‘Wonen in Saense Groen’ nog beter beleefbaar wordt.


Cover: ‘2014.03.07_Saendelft’Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023