Waterfront Harderwijk panorama door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Publieksprijs SKG Award 2022: stem op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling

21 februari 2022

3 minuten

SKG Nieuws Tijdens het SKG Jaarcongres op 31 maart reikt de jury de SKG Award 2022 voor duurzame gebiedsontwikkeling uit. Onderdeel hiervan vormt de publieksprijs. Maak van uw favoriete gebiedsontwikkeling een prijswinnend project door te stemmen voor 25 maart. Het project met de meeste stemmen wint de publieksprijs!

Negen duurzame gebiedsontwikkelingen dingen mee naar de Publieksprijs SKG Award 2022. Hieronder vindt u – in willekeurige volgorde – alle projecten met een korte beschrijving en link naar de projectwebsites.

1.Ecowijk Soesterhof (Amersfoort)

Ecowijk Soesterhof begin zomer 2021 door Hans de Vries (bron: Hans de Vries)

‘Ecowijk Soesterhof begin zomer 2021’ door Hans de Vries (bron: Hans de Vries)


Dit CPO-project heeft tot doel om een (nagenoeg) zelfvoorzienende CO2-neutrale wijk met grote sociale cohesie te realiseren. In ontwikkeling zijn: de opslag van energie (smart grid met batterij en waterstof), blauwe diensten (seizoensberging water) in een klimaatrobuuste gezamenlijke tuin en een zo laag mogelijke afvalberg.

Website

2.Bedrijventerrein De Boeg Oegstgeest

Ringweg De Boeg door B. Hopff (bron: B. Hopff)

‘Ringweg De Boeg’ door B. Hopff (bron: B. Hopff)


Een consortium van uiteenlopende (familie-) bedrijven is als gezamenlijke eigenaar van een voormalig defensieterrein in Oegstgeest opdrachtgever voor de privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling van het 11 hectare grote gebied. Gezamenlijk is gekozen het bedrijventerrein De Boeg te realiseren zonder gasaansluiting, met de toepassing van WKO’s en zonnepanelen.

Website

3.Weerstand Roermond

Roermond voormalig Philipsterrein door ARCADIS (bron: ARCADIS)

‘Roermond voormalig Philipsterrein’ door ARCADIS (bron: ARCADIS)


Tot 2005 was het voormalige Philipsterrein op de hoogste plek van de oostelijke Maasoever bij Roermond in gebruik voor de productie van onder andere dynamo's, weerstanden en condensatoren. Sinds die tijd is dit bedrijventerrein een biotoop geworden met een rijke ecologie. De ambitie is om een voor Roermond vernieuwend adaptief en gemengd woon-werkgebied te ontwikkelen.

Website

4.Transformatie De Hoef West (Hoefkwartier, Amersfoort)

(Transformatie De Hoef West) Calisthenics toestellen door gemeente Amersfoort (bron: gemeente Amersfoort)

‘(Transformatie De Hoef West) Calisthenics toestellen’ door gemeente Amersfoort (bron: gemeente Amersfoort)


In het project De Hoef West gaat het om het transformeren van een monofunctioneel kantorengebied met veel leegstand naar een levendige gemengde stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en te ontspannen. Hoefkwartier is goed bereikbaar; heeft een snelle fietsroute, is gelegen aan snelwegaansluiting naar A1 en A28 en ligt bij station Schothorst.

Website

5.City Nieuwegein

(City Nieuwegein) Daktuinen UCA door Ted Schulten (bron: Ted Schulten)

‘(City Nieuwegein) Daktuinen UCA’ door Ted Schulten (bron: Ted Schulten)


Het in co-creatie ontwikkelen van een toekomstbestendige en duurzame binnenstad voor Nieuwegein. Dat is het doel van het City-project in deze new town, met een nieuw hoogwaardig OV-knooppunt, de realisatie van 2.100 duurzame woningen (hoogbouw) waarvan minimaal de helft betaalbaar. Onderdeel van de ambities is een collectief gebieds-WKO-systeem, een circulair afvalwatersysteem (TKI) en een ecologisch en klimaatadaptief plan voor de openbare ruimte en de woontorens.

Website

6.Schiphol Trade Park

(Schiphol Trade Park) Tijdelijke-natuur-en-groene-gevel_Schiphol-Trade-Park door SADC (bron: SADC)

‘(Schiphol Trade Park) Tijdelijke-natuur-en-groene-gevel_Schiphol-Trade-Park’ door SADC (bron: SADC)


Schiphol Trade Park (STP) wordt het meest duurzame en innovatieve business park van Europa en versterkt zo de metropoolregio Amsterdam. STP heeft oog voor de menselijke maat, neemt circulariteit als basis en stelt steeds strengere duurzaamheidseisen aan ontwikkelaars. STP wil voorop lopen en schept met een innovatiefonds letterlijk ruimte voor innovatie.

Website

7.Drie Hoefijzers, Breda

Drie Hoefijzers door Diego Rosero (bron: Diego Rosero)

‘Drie Hoefijzers’ door Diego Rosero (bron: Diego Rosero)


De Drie Hoefijzers Brouwerij in het centrum van Breda wordt getransformeerd naar een gemengd stuk stad. Het is een langjarige complexe gebiedsontwikkeling, tegen het spoor aan en bestaat uit verschillende deelgebieden. Herbestemming van monumenten en het integreren van monumentaal groen zijn belangrijke onderdelen. Het project wordt binnen een jaar afgerond.

Website

8.Buiksloterham, Amsterdam

Voorbeelduitwerking Johan van Hasseltkanaal zoals uitgewerkt door Studioninedots en DELVA door WAX Architectural Visualisations iov Gemeente Amsterdam (bron: WAX Architectural Visualisations iov Gemeente Amsterdam)

‘Voorbeelduitwerking Johan van Hasseltkanaal zoals uitgewerkt door Studioninedots en DELVA’ door WAX Architectural Visualisations iov Gemeente Amsterdam (bron: WAX Architectural Visualisations iov Gemeente Amsterdam)


Buiksloterham ligt in Amsterdam aan de noordelijke IJ-oever en transformeert van een industrieel bedrijventerrein naar een circulaire en duurzame stadswijk met meer dan 8.000 woningen, voorzieningen én werken, waaronder productieve bedrijvigheid. De wijk wordt ontwikkeld in samenhang met omliggende buurten.

Website

9.Hooghkamer Voorhout

Hooghkamer Voorhout door Van der Hulst Bouwbedrijf (bron: Van der Hulst Bouwbedrijf)

‘Hooghkamer Voorhout’ door Van der Hulst Bouwbedrijf (bron: Van der Hulst Bouwbedrijf)


Het realiseren van een toekomstbestendige en duurzame wijk: een gezonde leefomgeving met aandacht voor biodiversiteit, netcongestie, klimaatadaptatie en natuurinclusieve oplossingen. In iedere fase van Hooghkamer zijn met inspraak van bewoners veel speelvoorzieningen voor verschillende leeftijden, ruim openbaar groen en water gerealiseerd.

Website

De SKG Award is een initiatief van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling met het doel om Nederlandse gebiedsgerichte ontwikkelingen met een duurzame, integrale visie aan te moedigen. De prijs is in 2019 in het leven geroepen bij het afscheid van SKG-directeur Agnes Franzen, die zich altijd hard heeft gemaakt voor duurzame gebiedsontwikkeling. Naast de juryprijs, kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen voor de publieksprijs. Beide prijzen worden in 2022 uitgereikt tijdens het SKG Jaarcongres op 31 maart.


Cover: ‘Waterfront Harderwijk panorama’ door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023