city -> Photo by George Kedenburg III on Unsplash

PwC: coronacrisis versnelt transitie naar toegankelijke en leefbare steden

17 augustus 2020

2 minuten

Onderzoek Door de coronacrisis en de bijbehorende transitie naar thuiswerken vallen de voordelen van leven in de grote steden steeds meer weg. Deze disruptie biedt volgens de Amerikaanse tak van PwC kansen voor gebiedsontwikkelaars om de grote steden eerlijker te maken, omdat investeren in betaalbare woningen steeds interessanter wordt.

Onderzoekers van het accountantskantoor concluderen in The city never sleeps: urbanization and real estate after COVID-19’ (pdf) dat de voordelen van grote steden (zoals een divers cultureel leven, nabijheid van kantoren en een hoge kwaliteit van voorzieningen) minder relevant zijn door de coronacrisis. Een daaropvolgende massale exodus van de inwoners verwachten zij niet; de onderzoekers denken dat de steden na de crisis weer net zo levendig en succesvol zijn als ervoor.

Wel zullen trends als thuiswerken, werkplekken zonder vaste locatie en e-commerce een nog snellere vlucht nemen. Logistieke centra eisen daardoor steeds meer binnenstedelijk ruimte op, ‘kantoorhotels’ vragen om een nieuwe manier van denken over werken, en afstand tussen woning en werk wordt steeds minder relevant.

Transities versnellen

Dit betekent voor gebiedsontwikkelaars dat de stad om andersoortige ontwikkelingen vraagt. Hier ligt volgens de onderzoekers een grote kans verscholen om de stad eerlijker en weer bereikbaarder te maken voor de gezinnen, starters en young professionals. Zij voelden zich eerder verplicht de stad te verlaten richting de periferie vanwege de enorm gestegen woningprijzen na de financiële crisis van 2008.

De PwC-onderzoekers stellen nu dat in de Verenigde Staten - ondanks alle aandacht van investeerders voor "luxueuze multi-familie-projectontwikkelingen" - de markt voor betaalbare huisvestiging de grootste groeimarkt blijft. En omdat dit een segment is dat een stabiele opbrengst oplevert (grote vraag, minimale risico's), zal dit voor investeerders steeds interessanter worden - ook vanwege het sociale vraagstuk dat hiermee opgelost wordt en doordat de vraag naar woningen die thuiswerken mogelijk maken steeds groter zal worden.

Daarnaast vertroebelt de grens tussen werken, wonen en vrije tijd door deze maatschappelijke trends ook steeds meer. Hierdoor ontstaat vraag naar nieuwe, efficiënte vormen van stedelijk wonen waar zowel gewerkt, geleefd als gespeeld kan worden. Hierop anticiperen biedt ontwikkelaars een duurzaam businessmodel. Zo kunnen de door de coronacrisis versnelde transities zorgdragen voor een maatschappelijk, financieel en klimaattechnisch duurzamer stadsleven.


Cover: Photo by George Kedenburg III on Unsplash

Dit artikel verscheen eerder op PWC


Cover: ‘city -> Photo by George Kedenburg III on Unsplash’


sebastien portret

Door Sebastien Reinink

Stedenbouwkundige bij Provincie Noord-Holland


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Hoe om te gaan met Didam-arrest, nieuwe handreiking biedt hulp

Het Didam-arrest van een jaar geleden over een grond- en vastgoedtransactie leidde tot veel onzekerheid. Er ligt nu een handreiking hoe overheden en marktpartijen hier mee om kunnen gaan, maar dat vraagt ook de nodige lef.

Verslag

8 december 2022

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022