city -> Photo by George Kedenburg III on Unsplash

PwC: coronacrisis versnelt transitie naar toegankelijke en leefbare steden

17 augustus 2020

2 minuten

Onderzoek Door de coronacrisis en de bijbehorende transitie naar thuiswerken vallen de voordelen van leven in de grote steden steeds meer weg. Deze disruptie biedt volgens de Amerikaanse tak van PwC kansen voor gebiedsontwikkelaars om de grote steden eerlijker te maken, omdat investeren in betaalbare woningen steeds interessanter wordt.

Onderzoekers van het accountantskantoor concluderen in The city never sleeps: urbanization and real estate after COVID-19’ (pdf) dat de voordelen van grote steden (zoals een divers cultureel leven, nabijheid van kantoren en een hoge kwaliteit van voorzieningen) minder relevant zijn door de coronacrisis. Een daaropvolgende massale exodus van de inwoners verwachten zij niet; de onderzoekers denken dat de steden na de crisis weer net zo levendig en succesvol zijn als ervoor.

Wel zullen trends als thuiswerken, werkplekken zonder vaste locatie en e-commerce een nog snellere vlucht nemen. Logistieke centra eisen daardoor steeds meer binnenstedelijk ruimte op, ‘kantoorhotels’ vragen om een nieuwe manier van denken over werken, en afstand tussen woning en werk wordt steeds minder relevant.

Transities versnellen

Dit betekent voor gebiedsontwikkelaars dat de stad om andersoortige ontwikkelingen vraagt. Hier ligt volgens de onderzoekers een grote kans verscholen om de stad eerlijker en weer bereikbaarder te maken voor de gezinnen, starters en young professionals. Zij voelden zich eerder verplicht de stad te verlaten richting de periferie vanwege de enorm gestegen woningprijzen na de financiële crisis van 2008.

De PwC-onderzoekers stellen nu dat in de Verenigde Staten - ondanks alle aandacht van investeerders voor "luxueuze multi-familie-projectontwikkelingen" - de markt voor betaalbare huisvestiging de grootste groeimarkt blijft. En omdat dit een segment is dat een stabiele opbrengst oplevert (grote vraag, minimale risico's), zal dit voor investeerders steeds interessanter worden - ook vanwege het sociale vraagstuk dat hiermee opgelost wordt en doordat de vraag naar woningen die thuiswerken mogelijk maken steeds groter zal worden.

Daarnaast vertroebelt de grens tussen werken, wonen en vrije tijd door deze maatschappelijke trends ook steeds meer. Hierdoor ontstaat vraag naar nieuwe, efficiënte vormen van stedelijk wonen waar zowel gewerkt, geleefd als gespeeld kan worden. Hierop anticiperen biedt ontwikkelaars een duurzaam businessmodel. Zo kunnen de door de coronacrisis versnelde transities zorgdragen voor een maatschappelijk, financieel en klimaattechnisch duurzamer stadsleven.


Cover: Photo by George Kedenburg III on Unsplash

Dit artikel verscheen eerder op PWC


Cover: ‘city -> Photo by George Kedenburg III on Unsplash’


Sebastien Reinink door Sebastien Reinink (bron: LinkedIn)

Door Sebastien Reinink

Sebastien Reinink is stedenbouwkundige bij Studio Vinke.


Meest recent

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023

GO Barometer door Ineke Lammers geïnspireerd op eerder werk van Charlotte Roebers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

GO Barometer: meer wantrouwen en onvoldoende capaciteit binnen het vakgebied

De GO Barometer heeft opnieuw gesproken: hoe waait de wind in gebiedsontwikkelingsland? Opvallend: het stijgende onderlinge wantrouwen tussen partijen. Daarnaast zet onvoldoende personele capaciteit de uitvoering van projecten verder onder druk.

Uitgelicht
Onderzoek

6 juni 2023

Vogelvlucht campus door intospace (bron: CLIC)

De regio Amsterdam krijgt een City Logistics Innovation Campus

Logistiek in de stad: we hebben het nodig maar heel blij worden we niet van al die vervoersbewegingen. De next generation stadslogistiek moet onzichtbaar worden, betoogt ontwikkelaar Ian Miller. De campus CLIC laat zien hoe.

Interview

5 juni 2023