city -> Photo by George Kedenburg III on Unsplash door George Kedenburg III (bron: Unsplash)

PwC: coronacrisis versnelt transitie naar toegankelijke en leefbare steden

17 augustus 2020

2 minuten

Onderzoek Door de coronacrisis en de bijbehorende transitie naar thuiswerken vallen de voordelen van leven in de grote steden steeds meer weg. Deze disruptie biedt volgens de Amerikaanse tak van PwC kansen voor gebiedsontwikkelaars om de grote steden eerlijker te maken, omdat investeren in betaalbare woningen steeds interessanter wordt.

Onderzoekers van het accountantskantoor concluderen in The city never sleeps: urbanization and real estate after COVID-19’ (pdf) dat de voordelen van grote steden (zoals een divers cultureel leven, nabijheid van kantoren en een hoge kwaliteit van voorzieningen) minder relevant zijn door de coronacrisis. Een daaropvolgende massale exodus van de inwoners verwachten zij niet; de onderzoekers denken dat de steden na de crisis weer net zo levendig en succesvol zijn als ervoor.

Wel zullen trends als thuiswerken, werkplekken zonder vaste locatie en e-commerce een nog snellere vlucht nemen. Logistieke centra eisen daardoor steeds meer binnenstedelijk ruimte op, ‘kantoorhotels’ vragen om een nieuwe manier van denken over werken, en afstand tussen woning en werk wordt steeds minder relevant.

Transities versnellen

Dit betekent voor gebiedsontwikkelaars dat de stad om andersoortige ontwikkelingen vraagt. Hier ligt volgens de onderzoekers een grote kans verscholen om de stad eerlijker en weer bereikbaarder te maken voor de gezinnen, starters en young professionals. Zij voelden zich eerder verplicht de stad te verlaten richting de periferie vanwege de enorm gestegen woningprijzen na de financiële crisis van 2008.

De PwC-onderzoekers stellen nu dat in de Verenigde Staten - ondanks alle aandacht van investeerders voor "luxueuze multi-familie-projectontwikkelingen" - de markt voor betaalbare huisvestiging de grootste groeimarkt blijft. En omdat dit een segment is dat een stabiele opbrengst oplevert (grote vraag, minimale risico's), zal dit voor investeerders steeds interessanter worden - ook vanwege het sociale vraagstuk dat hiermee opgelost wordt en doordat de vraag naar woningen die thuiswerken mogelijk maken steeds groter zal worden.

Daarnaast vertroebelt de grens tussen werken, wonen en vrije tijd door deze maatschappelijke trends ook steeds meer. Hierdoor ontstaat vraag naar nieuwe, efficiënte vormen van stedelijk wonen waar zowel gewerkt, geleefd als gespeeld kan worden. Hierop anticiperen biedt ontwikkelaars een duurzaam businessmodel. Zo kunnen de door de coronacrisis versnelde transities zorgdragen voor een maatschappelijk, financieel en klimaattechnisch duurzamer stadsleven.


Cover: Photo by George Kedenburg III on Unsplash

Dit artikel verscheen eerder op PWC


Cover: ‘city -> Photo by George Kedenburg III on Unsplash’ door George Kedenburg III (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineel


Sebastien Reinink door Sebastien Reinink (bron: LinkedIn)

Door Sebastien Reinink

Sebastien Reinink is stedenbouwkundige bij Studio Vinke.


Meest recent

Vogelvlucht van Loosdrecht in Noord-Holland door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Herstel van de natuur vraagt om het stellen van prioriteiten en actief grondbeleid

Het halen van natuurdoelen is geen gemakkelijke opgave. Het landelijk gebied moet op grote schaal hervormd worden. Dit vraagt om actieve grondpolitiek, het stellen van de juiste prioriteiten en goede afspraken tussen provincie en het Rijk.

Onderzoek

28 februari 2024

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024