Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Rapport Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiesontwikkelingsproces

3 november 2011

1 minuut

Onderzoek
Duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces: Nederland staat voor een grote opgave: 30% energiebesparing in de bestaande woningbouw en volledig energieneutrale nieuwbouw in 2020. Veel gemeenten hebben stevige energieambities vastgesteld.

Verduurzaming van de gebouwde omgeving, zowel door energiebesparingsmaatregelen als door het duurzaam invullen van het resterende energieverbruik, zijn daarbij belangrijke aangrijpingspunten. Vooral nieuwbouwontwikkelingen (nieuwbouw en sloop/nieuwbouw) bieden volop kansen om ambities in de praktijk te brengen. Duurzaam ontwikkelen van deze gebieden is daarom het streven. Maar het vaak om langdurige complexe projecten. Projecten waarbij vele partijen en belangen een rol spelen.

Dit rapport geeft een overzicht van het gebiedsontwikkelingsproces en de bijbehorende instrumenten, technieken en concepten. Routekaarten geven aan welke stappen zijn te zetten om een bepaald concept gerealiseerd te krijgen. Het rapport is te gebruiken als naslagwerk om in elke fase energie niet alleen op de agenda te zetten, maar ook te houden en te borgen.

U kunt u deze publicatie downloaden of bestellen via bestellingen@agentschapnl.nl onder vermelding van het publicatienummer 2EGOG1003.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022