Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Rapport Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiesontwikkelingsproces

3 november 2011

1 minuut

Onderzoek Duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces: Nederland staat voor een grote opgave: 30% energiebesparing in de bestaande woningbouw en volledig energieneutrale nieuwbouw in 2020. Veel gemeenten hebben stevige energieambities vastgesteld.

Verduurzaming van de gebouwde omgeving, zowel door energiebesparingsmaatregelen als door het duurzaam invullen van het resterende energieverbruik, zijn daarbij belangrijke aangrijpingspunten. Vooral nieuwbouwontwikkelingen (nieuwbouw en sloop/nieuwbouw) bieden volop kansen om ambities in de praktijk te brengen. Duurzaam ontwikkelen van deze gebieden is daarom het streven. Maar het vaak om langdurige complexe projecten. Projecten waarbij vele partijen en belangen een rol spelen.

Dit rapport geeft een overzicht van het gebiedsontwikkelingsproces en de bijbehorende instrumenten, technieken en concepten. Routekaarten geven aan welke stappen zijn te zetten om een bepaald concept gerealiseerd te krijgen. Het rapport is te gebruiken als naslagwerk om in elke fase energie niet alleen op de agenda te zetten, maar ook te houden en te borgen.

U kunt u deze publicatie downloaden of bestellen via bestellingen@agentschapnl.nl onder vermelding van het publicatienummer 2EGOG1003.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024