2015.11.30_Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt _C

Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt

30 november 2015

1 minuut

Onderzoek Hoe ziet de woningvoorraad eruit en wat zijn de woonlasten van huurders en kopers? Cijfers hierover staan in de rapportage Staat van de Woningmarkt 2015 die het kabinet op 13 oktober 2015 publiceerde. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het kabinet de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op de woningmarkt.

In de Staat van de Woningmarkt staan cijfers over bijvoorbeeld de bouwsector, de huursector, de woningvoorraad en over woonlasten van huurders en kopers. Ook is er dit jaar op verzoek van de Kamer extra aandacht voor betaalbaarheid. Een aantal cijfers uit het rapport op een rij:

Bouwsector

- Woningcorporaties besteedden in 2014 ruim 200 miljoen euro aan energiebesparing. Zij willen dit bedrag in 2015 verdubbelen.
- De gemiddelde Energie-Index van corporatiewoningen verbeterde in 2014 naar 1,65 (richting label C). Bijna een kwart van de corporatiewoningen had in 2014 energielabel van A of B.

Woningvoorraad

Sinds 2014 zijn 650 sociale huurwoningen gerealiseerd door transformatie van gebouwen. Die transformatie levert korting op de verhuurdersheffing op. Er zitten nog 3.000 woningen in de planning.

Lees hier het gehele rapport 'Staat van de Woningmarkt 2015'


Cover: ‘2015.11.30_Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt _C’



Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024