2015.11.30_Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt _C

Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt

30 november 2015

1 minuut

Onderzoek Hoe ziet de woningvoorraad eruit en wat zijn de woonlasten van huurders en kopers? Cijfers hierover staan in de rapportage Staat van de Woningmarkt 2015 die het kabinet op 13 oktober 2015 publiceerde. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het kabinet de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op de woningmarkt.

In de Staat van de Woningmarkt staan cijfers over bijvoorbeeld de bouwsector, de huursector, de woningvoorraad en over woonlasten van huurders en kopers. Ook is er dit jaar op verzoek van de Kamer extra aandacht voor betaalbaarheid. Een aantal cijfers uit het rapport op een rij:

Bouwsector

- Woningcorporaties besteedden in 2014 ruim 200 miljoen euro aan energiebesparing. Zij willen dit bedrag in 2015 verdubbelen.
- De gemiddelde Energie-Index van corporatiewoningen verbeterde in 2014 naar 1,65 (richting label C). Bijna een kwart van de corporatiewoningen had in 2014 energielabel van A of B.

Woningvoorraad

Sinds 2014 zijn 650 sociale huurwoningen gerealiseerd door transformatie van gebouwen. Die transformatie levert korting op de verhuurdersheffing op. Er zitten nog 3.000 woningen in de planning.

Lees hier het gehele rapport 'Staat van de Woningmarkt 2015'


Cover: ‘2015.11.30_Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt _C’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022