2015.11.30_Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt _C

Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt

30 november 2015

1 minuut

Onderzoek Hoe ziet de woningvoorraad eruit en wat zijn de woonlasten van huurders en kopers? Cijfers hierover staan in de rapportage Staat van de Woningmarkt 2015 die het kabinet op 13 oktober 2015 publiceerde. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het kabinet de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op de woningmarkt.

In de Staat van de Woningmarkt staan cijfers over bijvoorbeeld de bouwsector, de huursector, de woningvoorraad en over woonlasten van huurders en kopers. Ook is er dit jaar op verzoek van de Kamer extra aandacht voor betaalbaarheid. Een aantal cijfers uit het rapport op een rij:

Bouwsector

- Woningcorporaties besteedden in 2014 ruim 200 miljoen euro aan energiebesparing. Zij willen dit bedrag in 2015 verdubbelen.
- De gemiddelde Energie-Index van corporatiewoningen verbeterde in 2014 naar 1,65 (richting label C). Bijna een kwart van de corporatiewoningen had in 2014 energielabel van A of B.

Woningvoorraad

Sinds 2014 zijn 650 sociale huurwoningen gerealiseerd door transformatie van gebouwen. Die transformatie levert korting op de verhuurdersheffing op. Er zitten nog 3.000 woningen in de planning.

Lees hier het gehele rapport 'Staat van de Woningmarkt 2015'


Cover: ‘2015.11.30_Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt _C’Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024