zonneweide flickr door Thomas Kohler (bron: Flickr)

Rechter: niet elk zonnepark tast het landschap aan

29 november 2018

1 minuut

Nieuws Kun je als gemeente de aanleg van een zonnepark tegenhouden omdat het landschap daaronder lijdt? Niet altijd, concludeert Lianne Barnhoorn van Blogomgevingsrecht.nl door een recente casus in Leudal.

De gemeente Leudal weigerde een aanvraag van een omgevingsvergunning voor een tijdelijk zonnepark van 40 hectare, omdat dit het landschap onevenredig zou aantasten. De verzoekster wees daarentegen op een landschapsplan met daarin diverse maatregelen om het zonnepark landschappelijk en ecologisch inpasbaar te maken. Dit laatste was voor de rechter doorslaggevend om het weigeringsbesluit voorlopig te schorsen. De gemeente had niet zonder onderbouwing het standpunt mogen innemen dat het zonnepark de natuur- en landschapswaarden onevenredig zou schaden. 

Cover: ”Solar Cell” (CC BY 2.0) by ThomasKohler

Lees het volledige artikel op Blog Omgevingsrecht.


Cover: ‘zonneweide flickr’ door Thomas Kohler (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024