zonneweide flickr

Rechter: niet elk zonnepark tast het landschap aan

29 november 2018

1 minuut

Nieuws
Kun je als gemeente de aanleg van een zonnepark tegenhouden omdat het landschap daaronder lijdt? Niet altijd, concludeert Lianne Barnhoorn van Blogomgevingsrecht.nl door een recente casus in Leudal.

De gemeente Leudal weigerde een aanvraag van een omgevingsvergunning voor een tijdelijk zonnepark van 40 hectare, omdat dit het landschap onevenredig zou aantasten. De verzoekster wees daarentegen op een landschapsplan met daarin diverse maatregelen om het zonnepark landschappelijk en ecologisch inpasbaar te maken. Dit laatste was voor de rechter doorslaggevend om het weigeringsbesluit voorlopig te schorsen. De gemeente had niet zonder onderbouwing het standpunt mogen innemen dat het zonnepark de natuur- en landschapswaarden onevenredig zou schaden. 

Cover: ”Solar Cell” (CC BY 2.0) by ThomasKohler

Lees het volledige artikel op Blog Omgevingsrecht.


Cover: ‘zonneweide flickr’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022