platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Rechter: niet elk zonnepark tast het landschap aan

Rechter: niet elk zonnepark tast het landschap aan

zonneweide flickr

Kun je als gemeente de aanleg van een zonnepark tegenhouden omdat het landschap daaronder lijdt? Niet altijd, concludeert Lianne Barnhoorn van Blogomgevingsrecht.nl door een recente casus in Leudal.

De gemeente Leudal weigerde een aanvraag van een omgevingsvergunning voor een tijdelijk zonnepark van 40 hectare, omdat dit het landschap onevenredig zou aantasten. De verzoekster wees daarentegen op een landschapsplan met daarin diverse maatregelen om het zonnepark landschappelijk en ecologisch inpasbaar te maken. Dit laatste was voor de rechter doorslaggevend om het weigeringsbesluit voorlopig te schorsen. De gemeente had niet zonder onderbouwing het standpunt mogen innemen dat het zonnepark de natuur- en landschapswaarden onevenredig zou schaden. 

Cover: ”Solar Cell” (CC BY 2.0) by ThomasKohler

Lees het volledige artikel op Blog Omgevingsrecht.