Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Reële waarde basis voor gezonde herstart gebiedsontwikkeling

25 september 2012

1 minuut

Nieuws Den Haag - Crisis, leegstand en structureel overaanbod leiden tot sterke waardedaling van grond en vastgoed.

Gebiedsontwikkeling is mede hierdoor stilgevallen. De berichten over het afschrijven op grond en het verkopen van beleggingsportefeuilles met kantoren zijn legio. We moeten net als onze Rijksbegroting de boekhouding van de grond- en vastgoedexploitatie op orde brengen, want bouw- en vastgoedontwikkeling zijn belangrijk voor stad en economie.

De rest van het artikel kunt u vinden op de website van Cobouw (zie externe link).


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024