Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Regeerakkoord leidt tot huurverlaging deel corporatiewoningen

9 november 2012

1 minuut

Nieuws AMSTERDAM - Door de afspraak in het nieuwe regeerakkoord dat sociale huren niet hoger mogen zijn dan 4,5% van de WOZ-waarde zullen de huren in een groot aantal gebieden in Nederland dalen. Bij 265.000 woningen (10% van het totale corporatiebezit) zit de huur op deze bovengrens, uitgaande van de WOZ-waarde van 2009. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Corporaties in Zeeland, Zuid-Limburg, Friesland en Groningen krijgen te maken huurverlagingen. Maar ook in Den Haag en Rotterdam staan veel woningen met een huur boven die 4,5%-grens. Zo zit van de Rotterdamse corporatie Woonstad 67% van de woningvoorraad boven de nieuwe norm en bij Woonbron is dat 42% en Havensteder 30%. Van het bezit van de Limburgse corporatie Weller (9500 woningen) heeft 87% een huur op of boven de grens. Door huurverlaging tot de nieuwe norm kunnen deze corporaties in de toekomst vele miljoenen huuropbrengsten mislopen. Daarboven komt nog de nieuwe verhuurdersheffing, die oploopt van € 485 mln in 2014 tot € 1,2 mrd in 2017. Het kabinet Rutte I had al een heffing van € 800 mln jaarlijks vastgelegd. Ook moeten de corporaties bijdragen aan het reddingsplan van Vestia.


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024