Thumb_social media

Regisseren onmogelijk zonder social media

12 mei 2013

3 minuten

Opinie Lichtzinnig gebruik van social media kan de gemeente schade doen, maar dat is absoluut geen reden om ze niet intensief te gebruiken. Zo word je namelijk geen regisserende gemeente.

Social media. Woorden die veelvuldig vallen in gemeenteland. En wat wordt er mee gedaan? Feitelijk weinig terwijl het zowel de effectiviteit als de efficiency van gemeenten enorm kan vergroten. Zegt het niet genoeg dat er in de 'Lange termijn strategie KING 2013 – 2018' van de VNG geen woord aan gewijd wordt? En dan te weten dat wereldwijd LinkedIn ruim 100 miljoen gebruikers kent, Facebook binnen 24 uur ruim een miljard maal wordt bezocht, Youtube per dag door 2,5 miljard mensen wordt bekeken en het gebruikersaantal van Twitter momenteel geschat wordt op 150 miljoen. En bovenal dat SmartPad en SmartPhone toepassingen dit proces elke seconde versnellen.

Social media en regisserende gemeenten

Gemeenten die social media gebruiken doen dit meestal "om mee te doen". Daar de echte wereld zich binnen de social media afspeelt begrijpt een regisserende gemeente dat dit geen speelgoed is. Regisseren in de praktijk gebeurt door medewerkers die actief zijn in samenwerkingsnetwerken. Soms formeel, soms niet.

Social media kunnen hierbij een krachtig instrument zijn. Internet wordt immers sociaal door mensen met elkaar te verbinden via het delen van kennis, ervaringen en inhoud. Door een strategische inzet kunnen bewoners op een creatieve manier worden bereiken. En denk alleen al aan de onwaarschijnlijk lage investeringen door samen met bewoners oplossingen voor maatschappelijke problemen te bedenken. En bovenal het gemak waarmee de dienstverlening kan worden verbeterd.

Aandachtspunten?

Zorg op de eerste plaats dat er een mediastrategie is. Sociale media hebben een toegevoegde waarde bij de implementatie van regisserend werken. Denk aan meetbare doelstellingen die meten of social media de kloof tussen medewerkers en de ambtelijke top verkleinen, bewoners worden bereikt bij het uitdragen van de regisserende visie en bestuurlijke transparantie wordt bevorderd.

Op de tweede plaats levert professioneel gebruik van social media gratis feedback op van bewoners, bedrijven, medewerkers, politieke partijen en andere media. Het continu analyseren ervan is een goedkope bron van informatie. Informatie die direct kan worden omgezet in adequate dienstverlening of beleidsvorming.

Op de derde plaats is het voor politici en bestuurders een laagdrempelige manier van communiceren met hun achterban. Wat is leuker dan direct te reageren op een Twitterberichtje van de wethouder of de burgemeester? Zelden verwachten mensen een persoonlijk antwoord maar ze voelen wel een persoonlijke band. Overigens gaat dit ook op voor ambtenaren. Voor beiden geldt dat ze zich bewust zijn dat hun social mediagedrag binnen de mediastrategie past. Lichtzinnig gebruik van social media kan de gemeente echter schade doen. Zo dient integriteit – de belangrijkste kernwaarde van regisseren - specifiek uitgewerkt te zijn in de beschrijving van de mediastrategie en bij iedereen helder op het netvlies te liggen.

Constatering

Internet is van een informatieplek een platform voor samenleven en samenwerken geworden. In tegenstelling tot de traditionele gemeente is een regisserende gemeente een netwerkgestuurd platform. Netwerkregie is nodig daar de grenzen van organisaties vervagen. Social media vormen hierbij een grote katalysator. De invloed van inwoners, medewerkers en andere media neemt almaar toe. Zo lukken dienstverlening, beleidsontwikkeling, samenwerken, opdrachtgeven, decentralisaties of innoveren alleen nog door regisseren. Regisseren staat voor de democratische kerntaak "sturen en beslissen" en dat gaat pas als de maatschappelijke werkelijkheid van de social media volledig wordt omarmd.

Zie ook:

- seminar 'De kansen van Social Media voor gebiedsontwikkeling' op 30 mei 2013.
- andere artikelen via tag social media


Cover: ‘Thumb_social media’


Portret - Piet van Mourik

Door Piet van Mourik

Directeur stichting De Regisserende Gemeente


Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023