Thumb_social media

Regisseren onmogelijk zonder social media

12 mei 2013

3 minuten

Opinie
Lichtzinnig gebruik van social media kan de gemeente schade doen, maar dat is absoluut geen reden om ze niet intensief te gebruiken. Zo word je namelijk geen regisserende gemeente.

Social media. Woorden die veelvuldig vallen in gemeenteland. En wat wordt er mee gedaan? Feitelijk weinig terwijl het zowel de effectiviteit als de efficiency van gemeenten enorm kan vergroten. Zegt het niet genoeg dat er in de 'Lange termijn strategie KING 2013 – 2018' van de VNG geen woord aan gewijd wordt? En dan te weten dat wereldwijd LinkedIn ruim 100 miljoen gebruikers kent, Facebook binnen 24 uur ruim een miljard maal wordt bezocht, Youtube per dag door 2,5 miljard mensen wordt bekeken en het gebruikersaantal van Twitter momenteel geschat wordt op 150 miljoen. En bovenal dat SmartPad en SmartPhone toepassingen dit proces elke seconde versnellen.

Social media en regisserende gemeenten

Gemeenten die social media gebruiken doen dit meestal "om mee te doen". Daar de echte wereld zich binnen de social media afspeelt begrijpt een regisserende gemeente dat dit geen speelgoed is. Regisseren in de praktijk gebeurt door medewerkers die actief zijn in samenwerkingsnetwerken. Soms formeel, soms niet.

Social media kunnen hierbij een krachtig instrument zijn. Internet wordt immers sociaal door mensen met elkaar te verbinden via het delen van kennis, ervaringen en inhoud. Door een strategische inzet kunnen bewoners op een creatieve manier worden bereiken. En denk alleen al aan de onwaarschijnlijk lage investeringen door samen met bewoners oplossingen voor maatschappelijke problemen te bedenken. En bovenal het gemak waarmee de dienstverlening kan worden verbeterd.

Aandachtspunten?

Zorg op de eerste plaats dat er een mediastrategie is. Sociale media hebben een toegevoegde waarde bij de implementatie van regisserend werken. Denk aan meetbare doelstellingen die meten of social media de kloof tussen medewerkers en de ambtelijke top verkleinen, bewoners worden bereikt bij het uitdragen van de regisserende visie en bestuurlijke transparantie wordt bevorderd.

Op de tweede plaats levert professioneel gebruik van social media gratis feedback op van bewoners, bedrijven, medewerkers, politieke partijen en andere media. Het continu analyseren ervan is een goedkope bron van informatie. Informatie die direct kan worden omgezet in adequate dienstverlening of beleidsvorming.

Op de derde plaats is het voor politici en bestuurders een laagdrempelige manier van communiceren met hun achterban. Wat is leuker dan direct te reageren op een Twitterberichtje van de wethouder of de burgemeester? Zelden verwachten mensen een persoonlijk antwoord maar ze voelen wel een persoonlijke band. Overigens gaat dit ook op voor ambtenaren. Voor beiden geldt dat ze zich bewust zijn dat hun social mediagedrag binnen de mediastrategie past. Lichtzinnig gebruik van social media kan de gemeente echter schade doen. Zo dient integriteit – de belangrijkste kernwaarde van regisseren - specifiek uitgewerkt te zijn in de beschrijving van de mediastrategie en bij iedereen helder op het netvlies te liggen.

Constatering

Internet is van een informatieplek een platform voor samenleven en samenwerken geworden. In tegenstelling tot de traditionele gemeente is een regisserende gemeente een netwerkgestuurd platform. Netwerkregie is nodig daar de grenzen van organisaties vervagen. Social media vormen hierbij een grote katalysator. De invloed van inwoners, medewerkers en andere media neemt almaar toe. Zo lukken dienstverlening, beleidsontwikkeling, samenwerken, opdrachtgeven, decentralisaties of innoveren alleen nog door regisseren. Regisseren staat voor de democratische kerntaak "sturen en beslissen" en dat gaat pas als de maatschappelijke werkelijkheid van de social media volledig wordt omarmd.

Zie ook:

- seminar 'De kansen van Social Media voor gebiedsontwikkeling' op 30 mei 2013.
- andere artikelen via tag social media


Portret - Piet van Mourik

Door Piet van Mourik

Directeur stichting De Regisserende Gemeente


Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022