Thumb_prijsvragen nominaties winnaars_0_1000px

Reinier van Wingerden winnaar ‘Leonardo da Vinci Scriptieprijs 2013’

20 juni 2013

2 minuten

Onderzoek Reinier van Wingerden, afgestudeerde aan de TU Delft, is 14 juni jl. uitgeroepen tot de winnaar van de ‘Leonardo da Vinci Scriptieprijs 2013’. Deze scriptieprijs is uitgeschreven door Bouwforum voor de beste masterscriptie op het terrein van “vernieuwing op basis van uitdagende toekomstvisies voor de bouwsector”.

Reinier ontving de prijs voor zijn masterscriptie ‘The location of structurally vacant offices’. Leegstand is het schrikbeeld van een ieder die betrokken is met de maatschappij; niet alleen de bouwwereld gruwelt, maar een ieder haat leegstaande complexen die maar al te gauw ook tot verloedering van een stadsdeel leiden. Inmiddels is de kantorenleegstand in Nederland opgelopen tot zo’n 7 miljoen m2. Daar moet en zal wat aan gedaan worden. Het onderzoek van Reinier omvat een zorgvuldige analyse van de oorzaken van leegstand en beschrijft een methodiek om te komen tot oplossingen. Reinier gaat uitgebreid in op de oorzaken, die niet alleen de gebouwen omvatten, maar ook zaken als bereikbaarheid, de omgeving, de leefbaarheid op plintniveau en het comfortgevoel van de mensen in en buiten de gebouwen. Na een theoretische modelvorming, past Reinier dit model toe op een situatie die we allemaal wel kennen, namelijk het Merwedegebied op Kanaleneiland te Utrecht, dat gekenmerkt wordt door grote leegstand en verval. De ingrepen (o.a. in de openbare ruimte en t.a.v. voorzieningen) worden in de tijdas geplaatst, gevisualiseerd en in perspectief gezet. De rollen van overheid, gebruiker en omgevingsbetrokkenen worden duidelijk op de kaart gezet, aldus het Juryrapport.

De jury van de scriptieprijs bestond uit zowel wetenschappers als ook professionals uit de bouwpraktijk, te weten Cees Kleinman, Hans Cauberg, Paul Smeets en Maarten Engelman. De jury heeft de scriptie-inzendingen getoetst aan een viertal criteria: vernieuwend, academisch, consistent en maatschappelijk relevant. Op basis van deze toetsing zijn uit een tiental inzendingen drie genomineerden gekozen, die op 14 mei jl. op Chateau Neercanne hun afstudeerwerk aan het Bouwforum gepresenteerd hebben.

Naast Reinier waren ook de volgende masterscripties genomineerd:
- “Longterm adaption in climate adaptive buildingshells” van Charalampos Kasinales, TU/e
-“Met nieuwe media het ontwikkelproces in” van Joris Burggraaf, TUD
Met de Scriptieprijs wil het Bouwforum de aandacht vestigen op bouw- & vastgoed gerelateerde vraagstukken en daarmee studenten uitdagen en een podium creëren voor excellente studenten. De scriptieprijs is verder een uitgelezen mogelijkheid om talent op dit gebied te ontdekken en nieuwe ideeën op te doen. Ook wil het Bouwforum als netwerkorganisatie middels deze scriptieprijs haar maatschappelijke betrokkenheid uitdragen. De winnaar van de scriptieprijs mocht tweeduizend euro in ontvangst nemen.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_prijsvragen nominaties winnaars_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Nieuws

7 december 2023

Omgevingswet Gebiedsontwikkeling.krant door Frederik van Schagen (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Ontvang gratis thuis: de wintereditie van de Gebiedsontwikkeling.krant

De Gebiedsontwikkeling.krant is dé krant van gebiedsontwikkelend Nederland. Wilt u de wintereditie 2024 gratis thuis ontvangen? Geef dan uw adres door!

Uitgelicht
SKG Nieuws

7 december 2023

Het Vondelpark in Amsterdam door Jan van der Wolf (bron: Shutterstock)

Zeven principes voor werken aan gezonde gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling voor een gezond leven raakt aan de kern van ons bestaan. Als begrip is gezonde gebiedsontwikkeling in opkomst, maar er zijn nog weinig handvatten voorhanden. Deze zeven principes vormen een voorzet.

Analyse

7 december 2023