Thumb_prijsvragen nominaties winnaars_0_1000px

Reinier van Wingerden winnaar ‘Leonardo da Vinci Scriptieprijs 2013’

20 juni 2013

2 minuten

Onderzoek Reinier van Wingerden, afgestudeerde aan de TU Delft, is 14 juni jl. uitgeroepen tot de winnaar van de ‘Leonardo da Vinci Scriptieprijs 2013’. Deze scriptieprijs is uitgeschreven door Bouwforum voor de beste masterscriptie op het terrein van “vernieuwing op basis van uitdagende toekomstvisies voor de bouwsector”.

Reinier ontving de prijs voor zijn masterscriptie ‘The location of structurally vacant offices’. Leegstand is het schrikbeeld van een ieder die betrokken is met de maatschappij; niet alleen de bouwwereld gruwelt, maar een ieder haat leegstaande complexen die maar al te gauw ook tot verloedering van een stadsdeel leiden. Inmiddels is de kantorenleegstand in Nederland opgelopen tot zo’n 7 miljoen m2. Daar moet en zal wat aan gedaan worden. Het onderzoek van Reinier omvat een zorgvuldige analyse van de oorzaken van leegstand en beschrijft een methodiek om te komen tot oplossingen. Reinier gaat uitgebreid in op de oorzaken, die niet alleen de gebouwen omvatten, maar ook zaken als bereikbaarheid, de omgeving, de leefbaarheid op plintniveau en het comfortgevoel van de mensen in en buiten de gebouwen. Na een theoretische modelvorming, past Reinier dit model toe op een situatie die we allemaal wel kennen, namelijk het Merwedegebied op Kanaleneiland te Utrecht, dat gekenmerkt wordt door grote leegstand en verval. De ingrepen (o.a. in de openbare ruimte en t.a.v. voorzieningen) worden in de tijdas geplaatst, gevisualiseerd en in perspectief gezet. De rollen van overheid, gebruiker en omgevingsbetrokkenen worden duidelijk op de kaart gezet, aldus het Juryrapport.

De jury van de scriptieprijs bestond uit zowel wetenschappers als ook professionals uit de bouwpraktijk, te weten Cees Kleinman, Hans Cauberg, Paul Smeets en Maarten Engelman. De jury heeft de scriptie-inzendingen getoetst aan een viertal criteria: vernieuwend, academisch, consistent en maatschappelijk relevant. Op basis van deze toetsing zijn uit een tiental inzendingen drie genomineerden gekozen, die op 14 mei jl. op Chateau Neercanne hun afstudeerwerk aan het Bouwforum gepresenteerd hebben.

Naast Reinier waren ook de volgende masterscripties genomineerd:
- “Longterm adaption in climate adaptive buildingshells” van Charalampos Kasinales, TU/e
-“Met nieuwe media het ontwikkelproces in” van Joris Burggraaf, TUD
Met de Scriptieprijs wil het Bouwforum de aandacht vestigen op bouw- & vastgoed gerelateerde vraagstukken en daarmee studenten uitdagen en een podium creëren voor excellente studenten. De scriptieprijs is verder een uitgelezen mogelijkheid om talent op dit gebied te ontdekken en nieuwe ideeën op te doen. Ook wil het Bouwforum als netwerkorganisatie middels deze scriptieprijs haar maatschappelijke betrokkenheid uitdragen. De winnaar van de scriptieprijs mocht tweeduizend euro in ontvangst nemen.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_prijsvragen nominaties winnaars_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022

Het IJselmeer met windmolens door Harry Beugelink (bron: shutterstock.com)

Het is officieel: water en bodem gaan de lijnen uitzetten

Het voornemen van het Rijk om water en bodem sturend te maken bij ruimtelijke keuzes wordt definitief. En dat betekent minder stenen in de stad, het vergroten van de nationale regenton en stoppen met bouwen in de uiterwaarden van rivieren.

Nieuws

30 november 2022