Thumb_prijsvragen nominaties winnaars_0_1000px

Reinier van Wingerden winnaar ‘Leonardo da Vinci Scriptieprijs 2013’

20 juni 2013

2 minuten

Onderzoek
Reinier van Wingerden, afgestudeerde aan de TU Delft, is 14 juni jl. uitgeroepen tot de winnaar van de ‘Leonardo da Vinci Scriptieprijs 2013’. Deze scriptieprijs is uitgeschreven door Bouwforum voor de beste masterscriptie op het terrein van “vernieuwing op basis van uitdagende toekomstvisies voor de bouwsector”.

Reinier ontving de prijs voor zijn masterscriptie ‘The location of structurally vacant offices’. Leegstand is het schrikbeeld van een ieder die betrokken is met de maatschappij; niet alleen de bouwwereld gruwelt, maar een ieder haat leegstaande complexen die maar al te gauw ook tot verloedering van een stadsdeel leiden. Inmiddels is de kantorenleegstand in Nederland opgelopen tot zo’n 7 miljoen m2. Daar moet en zal wat aan gedaan worden. Het onderzoek van Reinier omvat een zorgvuldige analyse van de oorzaken van leegstand en beschrijft een methodiek om te komen tot oplossingen. Reinier gaat uitgebreid in op de oorzaken, die niet alleen de gebouwen omvatten, maar ook zaken als bereikbaarheid, de omgeving, de leefbaarheid op plintniveau en het comfortgevoel van de mensen in en buiten de gebouwen. Na een theoretische modelvorming, past Reinier dit model toe op een situatie die we allemaal wel kennen, namelijk het Merwedegebied op Kanaleneiland te Utrecht, dat gekenmerkt wordt door grote leegstand en verval. De ingrepen (o.a. in de openbare ruimte en t.a.v. voorzieningen) worden in de tijdas geplaatst, gevisualiseerd en in perspectief gezet. De rollen van overheid, gebruiker en omgevingsbetrokkenen worden duidelijk op de kaart gezet, aldus het Juryrapport.

De jury van de scriptieprijs bestond uit zowel wetenschappers als ook professionals uit de bouwpraktijk, te weten Cees Kleinman, Hans Cauberg, Paul Smeets en Maarten Engelman. De jury heeft de scriptie-inzendingen getoetst aan een viertal criteria: vernieuwend, academisch, consistent en maatschappelijk relevant. Op basis van deze toetsing zijn uit een tiental inzendingen drie genomineerden gekozen, die op 14 mei jl. op Chateau Neercanne hun afstudeerwerk aan het Bouwforum gepresenteerd hebben.

Naast Reinier waren ook de volgende masterscripties genomineerd:
- “Longterm adaption in climate adaptive buildingshells” van Charalampos Kasinales, TU/e
-“Met nieuwe media het ontwikkelproces in” van Joris Burggraaf, TUD
Met de Scriptieprijs wil het Bouwforum de aandacht vestigen op bouw- & vastgoed gerelateerde vraagstukken en daarmee studenten uitdagen en een podium creëren voor excellente studenten. De scriptieprijs is verder een uitgelezen mogelijkheid om talent op dit gebied te ontdekken en nieuwe ideeën op te doen. Ook wil het Bouwforum als netwerkorganisatie middels deze scriptieprijs haar maatschappelijke betrokkenheid uitdragen. De winnaar van de scriptieprijs mocht tweeduizend euro in ontvangst nemen.

Zie ook:Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022